Fettavskiljare

Vi hjälper er att installera, reparera och besiktiga er fettavskiljare

Behöver du hjälp?

 

ABC RÖR kan serva, besiktiga och installera fettavskiljare i Stockholm. 

KONTAKTA OSS

 

08 – 92 92 00

Fettavskiljare

Vi på ABC-Rör monterar, installerar, servar och besiktigar fettavskiljare i Stockholm.

 

Installera fettavskiljare i Stockholm

ABC Rör utför certifierade installationer för att du som mottagare ska få en godkänd anläggning enligt kommunens regler samt standars SS EN 1825. De fettavskiljare vi installerar är funktionstestade och är dimensionerade utefter uppskattat utsläpp. Alla anläggningar vi installerar är utrustade med hål för provtagning samt larm.

08 - 92 92 00
installera fettavskiljare

Underhåll och tömning av fettavskiljare

 

Vi på ABC Rör utför underhåll och tömning av nya och gamla anläggningar för fettavskiljare. Fettavskiljare ska kontrolleras regelbundet så att systemet fyller dess funktion. Vi skickar certifierad personal som tömmer och underhåller din fettavskiljare, ny som gammal. Vi rekommenderar att den person som ansvarar för verksamheten håller koll på om fettavskiljaren ska tömmas. Vanligen måste tömning av fettavskiljare ske 12 gånger per år, dvs en gång i månaden.

 

Det finns regler för att vissa verksamheter måste ha en fettavskiljare, vi ger råd och hjälper er vad som gäller er verksamhet. En fettavskiljare används för att fånga upp fetter innan de kommer ut i avloppet.

KRAV FETTAVSKILJARE

 

En fettavskiljare används för att fånga upp fetter så att inte större mängder hamnar i avloppet. Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett har lägre densitet än vatten så kan avskiljaren använda detta för att skilja fettet från vattnet. De tyngre fetterna och biprodukterna sjunker till bottnen med hjälp utav en fettavskiljare och vattnet stiger. Det är viktigt att det inte kommer ut större mängder fett i avloppssystemet då det inte är dimensionerat för att ta emot detta. Temperaturen på vatten i avloppsledningarna sjunker vilket gör att fettet stelnar i ledningarna vilket orsakar stopp.

Det finns därför regler som säger att vissa verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad. Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

ABC Rör ser till att alla krav och regler som krävs vid installation av fettavskiljare följs så att ni, vid en eventuell inspektion är helt godkända enligt allmänna bestämmelser. Nedan är några av de krav vi följer vid installation av fettavskiljare:

 

 • Installationens placering får inte påverka tömning av fettavskiljaren och ska inte orsaka problem
 • Fettavskiljaren skall förslutas så att dofter ej sprids
 • För underlättning bör fettavskiljaren vara installerad i närheten av utsläppet
 • Fettavskiljaren ska inte installeras i utrymmen som kan orsaka hälsoproblem
fettavskiljare restaurang

Verksamheter som måste ha fettavskiljare

 

Det är viktigt att det inte kommer ut stora mängder fett i avloppsnätet då fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp. Därför finns det regler som säger att vissa verksamheter måste installera fettavskiljare. Det är till exempel verksamheter som har en tendens att ha större utsläpp av fett än ett vanligt hushåll. Vi har certifierade installatörer för bland annat nedan nämnda verksamheter.

 

 • Bagerier, konditorier
 • Charkuteriindustrier, styckningslokaler
 • Gatukök
 • Livsmedelsbutiker
 • Restaurang
 • Storkök
 • Förskolor och fritidshem skolor
 • Äldrevårdsomsorgen
sushirestaurang fettavskiljare

Verksamheter med undantag för fettavskiljare

 

Det blir mer och mer ovanligt att verksamheter som hanterar livsmedel har undantag från att installare fettavskiljare men det finns fortfarande några kvar. Följande verksamheter har idag undantag från att behöva installera fettavskiljare.

 

 • Livsmedelsaffärer utan bakugn, grill eller liknande
 • Förskolor/fritidshem med mottagningskök för högst två avdelningar
 • Skolor där ingen tillagning förekommer
 • Korvkiosker utan stekbord och fritös
 • Caféer utan egen tillverkning
 • Sushirestauranger där det enbart tillverkas sushi

ATT TÄNKA PÅ

 

För att installera en fettavskiljare måste man först göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret samt Stockholm vatten och avfall och sedan invänta ett godkännande. När din verksamhet har fått ett godkännande från kommunen kan vi börja med din installation av fettavskiljare.

Är du osäker på hur du gör dessa anmälningar hjälper våra experter dig att se över din verksamhets rörelse så att din ansökning blir korrekt inskickad. När du får ditt besked om godkännande kommer vi på ABC Rör och hjälper er med installationen.

08 - 92 92 00
placering fettavskiljare

Placering av fettavskiljare

 

Enligt livsmedelsverket får inga installationer påverka hanteringen av råvaror. Våra installatörer placerar din anläggning så att de ej utgör en hygienisk risk för hantering av livsmedel. Installation av fettavskiljaren sker därför väl avskilt från den plats där ni hanterar era livsmedel.

Vi planerar även in så att den går att komma åt lätt när den ska tömmas och att sugslangar och andra verktyg inte smutsar ner. För att underlätta rengöring placerar vi systemet i ett utrymme i närheten av en golvbrunn försett med vatten.

Vanliga frågor om fettavskiljare

En fettavskiljare gör att slam och tunga partiklar först skiljs ut och sedan flyter fett upp på ytan då fett är lättare än vatten. Detta för att inte fett ska komma ut i ledningar där det sedan stelnar och orsakar stopp.

Det finns inga krav på att installera fettavskiljare hemma men man får göra det om man vill.

För att säkerställa att er fettavskiljare fungerar som den ska och förebygga problem kan man boka in en service vid behov eller med viss intervall. Det är viktigt att fettavskiljaren fungerar korrekt så att inte fett riskerar att komma ut i avloppsvatten eller att det blir stopp.

SS EN 1825 är svensk standard för installation av fettavskiljare samt de krav som ställs på en fettavskiljare utifrån verksamheter som måste ha en installerad.

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare installerad så att spillfett inte går ut i avloppsvatten. Det är till exempel restaurang, storkök eller liknande verksamheter som har krav på fettavskiljare.

Har ni problem med er fettavskiljare så kan ni kontakta oss på ABC rör. Vi har den kompetens och kunskap som krävs för att säkerställa att er fettavskiljare fungerar korrekt och följer de lagar och regler som gäller.

Kontakta oss

 

Önskar ni en offert för installation av fettavskiljare? Oavsett om ni behöver installation, service, besiktning eller råd om vilken fettavskiljare som passar er verksamhet så kan vi hjälpa er. Kontakta oss genom nedan kontaktuppgifter.

Ring oss: 08 – 92 92 00

 

Maila oss: info@abc-ror.se

fett i rör

Vi utför arbeten i Stockholmsområdet. Bland annat på följande platser: Danderyd  Täby  Vallentuna  Märsta  Åkersberga