Värme

Ett effektivt värmesystem är bra för både trivseln och plånboken.

Behöver du hjälp?

 

Vi på ABC RÖR kan hjälpa dig optimera ditt värmesystem samt serva och installera värmesystem. 

KONTAKTA OSS

 

08 – 92 92 00

Värme

 

Vi erbjuder en grundlig genomgång av ditt värmesystem i Stockholm så det fungerar optimalt. Vi erbjuder löpande service, professionell värmereglering och leverans och installation av nya värmesystem. ABC Rör har behörighet att installera värmesystem av olika tryckklasser. Vi hjälper dig hitta rätt värmepump.

08 - 92 92 00
värmesystem

Olika typer av värmesystem

 

Ska ni installera ett nytt värmesystem och funderar på vad som är det bästa för ert hus? Det finns flera olika värmesystem att välja mellan till exempel: direktverkande el, luft luftvärmepump, vattenburet system, luft vattenvärmepump, fjärrvärme, bergvärme, pelletspanna, elpanna och solfångare.

 

När man ska installera ett nytt system eller byta ut sitt nuvarande system så är det värt att noga gå igenom de olika alternativen av värmesystem för att se vilket alternativ som passar ert hem bäst genom att så effektivt som möjligt värma ert hus. Räkna på både kostnaden för installation och hur mycket den kommer att kosta i uppvärmning.

 

Har man till exempel idag direktverkande el kan man genom att byta till en värmepump kan du spara upp till 76% av elkostnaden för värme och varmvatten.

Direktverkande el

 

Direktverkande el innebär att man har en uppvärmning som består av el-element. Att använda sig av direktverkande el som enda energikälla är det sätt att värma som är dyrast.

Vattenburet system

 

Ett vattenburet värmesystem är i huvudsak två olika delar dels vattenburna radiatorer samt vattenburen golvvärme.

Ett urval av våra tjänster

 

Vi kan hjälpa er med att installera eller reparera ert värmesystem. Har ni inget värmesystem idag eller önskar byta ut ert nuvarande värmesystem mot ett som är mer lönsamt kan vi även hjälpa er med att hitta den lösning som passar ert hem bäst.

installation och service värmepumpar

VÄRMEPUMPAR

 

Det finns olika typer av värmepumpar som har olika egenskaper och effekt. Främst skiljer de åt var de hämtar energi ifrån och hur den för ut denna energi. Vad som passar just ditt hus bäst beror på flera faktorer, bland annat vad ni har för uppvärmning idag, hur välisolerat ert hus är med mera. Vi kan hjälpa er att hitta den värmepump som passar bäst till ert hus och behov.

 

Markvärmepump (berg- eller jordvärmepump)

Den vanligaste markvärmepumpen är en bergvärmepump. Denna hämtar energi ifrån berggrunden. Denna typ av värmepump är dyrast att installera men är den typ som ger störst energibesparing.

 

Luft luftvärmepump

Luft luftvärmepump är oftast en kompletterande värmekälla då den är relativt billig och enkel att installera. Då en luft luftvärmepump även går att kyla används den även som AC under de varma månaderna.

 

Luft vattenvärmepump

En luft vattenvärmepump använder sig av utomhusluften för att hämta energi. Denna värmekälla har en utedel som låter när den är igång.

 

Frånluftsvärmepump

Med en frånluftsvärmepump används energin i frånluften från husets egen ventilation. En fördel med denna typ av värmepump är att man även får en mekanisk ventilation i huset.

värmeväxlare

VÄRMEVÄXLARE

 

En värmeväxlare arbetar med värmeåtervinning. Vi hjälper dig både med nyinstallation eller reparation och service av din värmeväxlare.

 

Plattvärmeväxlare

En plattvärmeväxlare är den vanligaste värmeväxlaren. Denna används framförallt i en- eller flerfamiljshus med separata ventilationsanläggningar i varje lägenhet.

 

Roterande värmeväxlare

Denna är inte lika populär då det finns en risk att föroreningar och lukt överförs mellan frånluft och tilluft.

 

Batterivärmeväxlare

En batterivärmeväxlare används framförallt där det är viktigt att ingen överföring sker som i exempelvis sjukhus eller laboratorier men även i verksamheter med mycket lukter.

 

Kammarvärmeväxlare

Även med denna värmeväxlare finns det stor risk för överföring av föroreningar och lukt mellan frånluft och tilluft.

oljepanna

OLJEPANNOR

 

Det är inte så vanligt med oljepannor idag dels på grund av kostnaden och miljöeffekten och dels för att den kräver ett stort utrymme samt regelbundna inspektioner och service.

Termostat

RADIATORVENTILER AV ALLA TYPER, STAMVENTILER

 

Vi på ABC rör kan hjälpa dig med att byta ut eller reparera dina radiatorventiler.

fjärrvärmecentral

FJÄRRVÄRMECENTRALER

 

Fjärrvärmecentraler har långa livslängder men kan behöva service och reparation emellanåt. Märker ni att er fjärrvärme inte fungerar lika effektivt som innan kan vi hjälpa er att se om det är något som behöver repareras. Önskar ni genomföra en nyinstallation av en fjärrvärmecentral eller byta ut en trasig kan vi även hjälpa er med det.

gas - oljebrännare panna

GAS/OLJA-BRÄNNARE TILL PANNOR OCH PROCESS

 

Vi kan serva, reparera och installera gas – oljebrännare till pannor. utvecklingen har gått mer och mer från olja och gas i Sverige men en del har kvar denna lösning och vi har lång erfarenhet av denna typ av värmesystem.

varmvattenberedare installtiona

VARMVATTENBEREDARE

 

Det finns olika typer av varmvattenberedare;

 

Elvarmvattenberedare

Passar för dig som har direktverkande el som uppvärmning i huset.

 

Värmepump för tappvarmvatten

För dig som endast behöver uppvärmning av tappvatten och har annat värmesystem för uppvärmning av huset.

 

Ackumulatortankar

En ackumulatortank lagrar varmvatten och ju effektivare den kan lagra desto mindre energi använder den.

 

Arbetstankar

Arbetstankar eller även kallat bufferttankar samarbetar med ett vattenburet värmesystem.

 

Modeller för solslinga

Detta är en ackumulatortank som värms upp med hjälp av solvärme.

rör och rörkomponenter

RÖR OCH RÖRKOMPONENTER TILL OLIKA RÖRSYSTEM

 

Ibland kanske det är en rörkomponent som behöver bytas ut för att ert värmesystem ska fungera optimalt. Vi kan kontrollera era rör och se om det finns någon del som kräver reparation eller en genomgång.

Kontakta oss

 

Önskar ni en offert för ett jobb? Är ni osäkra på om vi kan hjälpa er med det ni önskar få gjort? Då är ni välkomna att kontakta oss.

Ring oss: 08 – 92 92 00

 

Maila oss: info@abc-ror.se

termostat på element

Vi utför arbeten i Stockholmsområdet. Bland annat på följande platser: Danderyd  Täby  Vallentuna  Märsta  Åkersberga