Vad gör man när kranen slutar spola?

Plötsligt dåligt tryck i kranen?

Har du plötsligt dåligt tryck eller ojämnt vattenflöde från vattenkranen? Det beror oftast på att filter är igensatta av skräp som kommer med vattnet eller kalkavlagringar. Ett problem som du oftast kan åtgärda själv!

Lokalisera först problemet med dåligt tryck i kranen

Kontrollera först om det är fler kranar i huset som har samma problem med att trycket är för svagt. Flödar det vatten som det ska i övriga huset är det dags att kontrollera kranens munstycke.

Bor du i ett äldre hus med gamla vattenrör är det inte helt ovanligt att det med tiden uppkommer rost i rören. Rost flagnar, lossnar och täpper sedan till filtren som i sin tur påverkar det flöde som kommer ur kranarna.

Det utesluter inte att det även finns en del skräp även i moderna rör. Exempelvis kan rörarbeten eller markarbete utanför din bostad medföra att skräp kan komma in i dina vattenrör. Skräp som till sist hamnar och täpper till silar och filter.

Så här löser du problem med dåligt tryck i kranen

Om problemet är mer lokalt behöver filtret i kranens strålsamlare rengöras. Det gör du enkelt genom att skruva av strålsamlaren och testa om vattentrycket då är normalt när inget filter hindrar vattnet. Plocka ut det lilla filtret i stålsamlaren och rengör det. Ibland har det bildats kalk som täpper igen filtret och då behöver kalken avlägsnas. Eller så köper du helt enkelt ett nytt filter. Även duschmunstycken kan behövas rengöras från kalk lite då och då.

Om hela huset har lågt vattentryck kan felet vara svårare att åtgärda själv. Det man först kan kontrollera är om det är samma flöde oavsett varmt eller kallt vatten. Äldre galvade kallvattenrör kan korka igen då det byggs upp avlagringar inne i rören med tiden. Då måste rören bytas ut.

Du kan också kontrollera med dina grannar om även de har dåligt tryck. Om det bara är du som har problem kan felet dels finnas i servisledningen till din fastighet eller fastighetens egna rörledningar. Det du ska göra då är att stänga alla kranar i huset och kontrollera om vattenmätaren registrerar ett flöde, lyssna även efter ett susande. Registreras det ett flöde och du hör susningar tyder det på ett läckage. Stäng därefter ventilerna vid vattenmätaren, är mätaren stilla och susandet upphör finns läckaget inne i fastigheten. Om du däremot hör susningar vid inkommande vattenledning finns läckaget innan vattenmätaren.

 

0
0

Hur funkar en Flottörventil?

Tekniken bakom flottörventiler är egentligen väldigt enkel. En boll eller kopp flyter på vattenytan i en behållare och följer med när vattenmängden ökar eller minskar. Dessa rörelser reglerar en påfyllnadsventil och därmed flödet av vatten i behållaren.

Tittar du ner i en gammal toalettank ser du enklare flottör som en boll som flyter vid vattenytan. Flottörbollen är sedan ansluten till påfyllnadsventilen med en flottörarm.

En flottörkopp är mer kompakt och den hittar du sannolikt i moderna toaletter.

Hur en flottörventil fungerar

Innan du spolar toaletten är vattentanken full med vatten. Påfyllnadsventilen är stängd och toalettflottören flyter överst i tanken. För själva spolningen trycker man på en knapp som i sin tur är kopplad till ventilhuset. Moderna toaletter har som regel två knappar för olika stark spolning och är då försedd med dubbelspolande ventilhus.

Bredvid ventilhuset hittar du flottörventilen med den flytande flottören. En universal modell är Fluidmaster, som är vanlig i många toalettmodeller. Fluidmaster har flottören på utsidan runt ett plaströr, hängande på en flottörarm. Flottörventilerna kan dock se olika ut beroende på toalettfabrikat och modell.

Flottörventil fluidmaster har en liten tryckkammare längst upp som regleras av ett membran. När du spolar sjunker flottören med vattennivån och flottörarmen drar då upp en kontrollnål till ett övre läge. Detta gör att vattnet pressas ut från tryckkammaren ovanför membranet. När trycket i kammaren är borta lyfts membranet upp och släpper därmed fram vatten under membranet i flottörventilen som då fyller tanken med vatten. När flottören stiger igen, skjuter den ner kontrollnålen och tryckkammaren fylls återigen med vatten. När spolcisternen sedan är fylld har tryckkammaren tryckt ner membranet igen och ventilen för vattenflödet är stängd.

Flottörens rörelser reglerar alltså en ventil vars mekanism har ett öppet eller stängt läge beroende på vattenmängden.

Toaletten rinner – var sitter felet?

Olika toaletter har olika system men här är en beskrivning för att lokalisera felet.

Börja med att stänga av vattnet till toaletten. Rinner vattnet i toaletten från cisternen trots att vattnet är avstängt sitter felet i bottenventilen och bottentätningen behöver bytas.

Slutar vattnet att rinna i toalettstolen när vattnet är avstängt, eller flödar vatten över breddavloppet eller flottörventilen när vattnet är på? Då sitter felet i påfyllnadsventilen och membranet i flottörventilen behöver rengöras eller bytas. Nya finns att köpa i fackhandeln.

Flottörventiler kan dock vara svårreparerade och behöver som regel bytas ut. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

0
0

Lägga vattenburen golvvärme själv

Det är lite lyxigare känsla med golvvärme. Tänker du renovera hemma är det en god idé att lägga golvvärme. Är man dessutom lite händig kan man göra mycket själv. Det viktiga är att hitta ett värmesystem som passar golvkonstruktionen och det befintliga uppvärmningssystemet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Det går utmärkt att installera vattenburen golvvärme i både stora som små rum. Använder du idag radiatorer för uppvärmning går det att dra nytta av det befintliga systemet. Det går att installera golvvärme i så pass små utrymmen som 5 m2.

Du kan spara energi med golvvärme när du drar nytta av det befintliga vattenburna värmesystemet. Golvvärme fördelar värmen jämnt över golvet och upplevs som varmare än om värmen kommer från elementen. Du kan därmed dra ner termostaten ett par grader.

Tänk på detta när du lägger vattenburen golvvärmesystem

 • Installation av elektrisk golvvärme får endast en behörig elinstallatör göra. Det är inte tillåtet att lägga ledningarna själv och sedan få installationen kontrollerad av en elinstallatör.
 • Vattenburen golvvärme får man däremot förbereda genom att lägga själv för att därefter låta certifierad rörmokare trycktesta och ansluta värmesystemet.
 • Lägg inte in golvvärme i golv där exempelvis köksskåp, kyl, frys, spis eller toalett ska stå.
 • I riktigt små rum behöver slangen gjutas in i betong eller flytspackel.
 • För att få rätt temperatur behöver man installera en shunt mellan värmekällan och golvet. En shunt blandar tilloppsvattnet med det svalare returvattnet. Shunten är utrustad med en termostat och rumsgivare som reglerar värmen.
 • Vill du dölja shunten i väggen finns specialskåp att köpa för detta. Skåpet håller tätt om ett eventuellt läckage inträffar.
 • Behöver du värme i badrummet även under sommaren när husets värmekälla är avstängd måste du installera en elektrisk komfortvärmare för det rummet.
 • Bor du i äldre hus med trägolv kan du dra nytta av de gamla golvbrädorna när du lägger in golvvärme. Även äldre golvfyllningar som grus eller lera kan ligga kvar. De gamla brädgolvet kan läggas med 3 cm mellanrum och då användas som glespanel för värmefördelningsplåtarna och slangarna. Den gamla fyllningen kan ligga kvar om du får plats med minst 100 mm mineralull.
 • Att ensam gjuta ner värmeslangen i betong är besvärligt. Tre personer är bäst, där en håller i slangrullen, den andre placerar den på plats och den tredje fäster den. Det blir även enklare om du använder färdigblandad betong.
 • Tänk på att många försäkringsbolag endast ersätter vattenskador om jobbet är fackmannamässigt utfört. Vissa försäkringsbolag kräver dessutom en auktoriserad fackman.

Funderar du på att lägga golvvärme och har frågor. Tveka inte att höra av dig till oss på ABC rör

0
0

Golvbrunn utomhus

Precis som med avlopp inomhus behöver man se över sina avlopp utomhus med jämna mellanrum. Som regel behöver kapaciteten vara bättre utomhus än inomhus för att avleda större vattenmängder. Dessutom bjuder Sverige på ett klimat med minusgrader som innebär en del utmaningar.

Till skillnad mot golvbrunnar inomhus ska exempelvis inte liknande avloppsbrunnar utomhus ha vattenlås eftersom dessa fryser. Det kan skada både brunnen och täppa till. Därför använder man en spygatt istället som saknar vattenlås. En spygatt kan svälja stora mängder regnvattnet, eller dagvatten som det egentligen kallas, och kan med fördel användas för källartrappan eller garagenedfarten. Spygatten kopplas till en avloppsledning som mynnar ut i en golvbrunn med vattenlås eller en annan slags lösning där man inte riskerar att vattenlåset fryser.

Spygatten och golvbrunnar kan förses med olika typer av silar som är enkla att lyfta bort för rengöring och översyn. Till skillnad mot inomhuslösningar används silar av gjutjärn utomhus istället för rostfritt stål.

Minimera mängden regnvatten

Se över miljön runt avloppsbrunnen. Löv kan exempelvis lägga sig på silen och täppa till hela systemet vid nästa skyfall. Det kan leda till översvämningar där vattnet riskerar att rinna in i fastigheten via garagedörren eller källardörren. Kratta därför bort löv och annat från silen regelbundet.

Ett sätt att undvika både löv och vatten är att förse källartrappan med ett tak. Taket leder bort vattnet. Självklart ska även lutningen ses över så att inte onödigt mycket vatten rinner mot avloppsbrunnen.

Stuprännor kan också leda bort vattnet direkt ut på marken istället för belasta dagvattenledningen.

Stenkista och dagvattenledningar

I gamla fastigheter kopplades avloppsbrunnen ihop med spillvattenledningen vilket riskerar att ge översvämningar vid kraftiga regnskurar eller snösmältningar. Numera är man som fastighetsägare skyldig att ha separata lösningar för dagvattnet och spillvattnet.

Ett lösning är att koppla in ditt dagvatten till den kommunala dagvattenledningen, men om marknivån för dessa ligger högre än din brunn behöver du en pump som pumpar vidare vattnet till dagvattenledningen.

En annan lösning är att leda dagvattnet till en stenkista som grävts ner på frostfritt djup. Namnet skvallrar om tidigare lösningar då man grävde ner en hög med stenar dit vattnet leddes. I moderna lösningar gräver man istället ner regnvattenkassetter av plast som täcks av fiberdukar för att undvika att kassetterna fylls med sand. Kassetterna har stor kapacitet att ta emot större mängder dagvatten.

För båda lösningarna behövs även en uppsamlingsbrunn som placeras en bra bit från fastigheten

Har ni frågor eller går i tankar om att byta ut eller serva era golvbrunnar? Tveka inte att höra av er!

0
0

Hur fungerar en diskmaskin?

Diskmaskinen har blivit en av hushållets viktigaste vitvara. Den har en så pass given roll att vi knappt funderar hur den fungerar. Handen på hjärtat. Vet du hur din smutsiga disk som du stoppar in i maskinen blir ren?

Så här diskar diskmaskinen

Alla diskmaskiner fungerar i princip på liknande sätt. Att diska är en i grunden enkel mekanism. Diskmaskinen värmer upp vatten som spolas med högt tryck över den smutsiga disken och ett diskmedel som löser upp resterande smuts och fett. Beroende på hur bra vattnet värms upp och hur effektivt det spolas över disken avgör slutresultatet. Det kan därför vara bra att förstå hur en diskmaskin fungerar så att du kan underhålla den på rätt sätt.

De flesta diskmaskiner fungerar så här:

 • Diskmaskinen har en bottenskål dit kallt vatten spolas in via inloppsslangen.
 • I botten finns värmeelement som värmer upp vattnet till rätt temperatur. Vattnet ska vara hett så tänk på att all disk måste tåla maskindiskning.
 • Det uppvärmda vattnet pumpas sedan ut genom diskmaskinens spolarmar. Trycket får spolarmarna att snurra och spruta ut vattnet med så pass kraft att den löser upp och spolar disken fri från matrester.
 • Bor du i en region som har kalkrikt, hårt vatten behöver din diskmaskin en vattenavhärdare, annars riskerar din disk får vita beläggningar. Vattnet passerar då en jonbrytare som omvandlar hårt vatten till mjukt. Avhärdaren behöver dock salt för att hållas ren. Saltet häller man i en särskild behållare. Vid varje diskning passerar alltså vattnet genom saltbehållaren och jonbrytaren. Osäker hur hårt vatten du har? Uppgift om det står ofta angivet på kommunens hemsida.
 • Diskmaskinens program avgör sedan när maskindiskmedel tillsätts under diskprocessen. När det är klart pumpas det smutsiga vattnet ut, nytt vatten tas in, värms upp, pumpas ut genom spolarmarna igen och sköljer av disken för att undvika att matrester eller diskmedel finns kvar.
 • När hela diskprocessen är klar startar programmet en torkning. Använder du sköljmedel torkar disken fortare och risken för missfärgningar minskar.

 

Så här underhåller du diskmaskinen

 1. Ta loss spolarmarna då och då och spola igenom dem med vatten.
 2. Även om moderna diskmaskiner har självrensande silsystem behöver man ändå regelbundet tömma renssilen och rengöra den.
 3. Se till att inte saltbehållaren är tom, annars kan inte maskinen automatiskt hålla vattenavhärdaren ren.
 4. Värmeelementet, som är i direkt kontakt med vatten, riskerar att få kalkavlagringar. Det finns särskild maskinrengöring att köpa som avlägsnar kalk, mat och fett i maskinen.

Intresserad av mer om diskmaskiner? Läs hur man installerar en diskmaskin själv

0
0

Byta toalettstol – Hur gör man?

Toaletter hör nog till den badrumsmöbel som man kanske inte alls funderar så mycket på förrän de börjar trassla. Eller bara känns ofräscha. Numera är de så självklara att de har blivit en del av inredningstrender. Det var under 1940-talet som tvättställ, badkar och toalett blev ett naturligt inslag i nybyggda svenska hus men det var först under 1970-talet som det ansågs att alla hade tillgång till ett eget badrum.

Att byta toalettstol själv är inte ett alltför komplicerat jobb men om det är gamla rör och kopplingar kan det bli besvärligare. Kontakta oss, vi hjälper dig att avgöra vad som behöver kompletteras eller bytas ut. Vi kan förstås även byta toalettstolen och forslar dessutom bort den gamla.

Hur lång tid tar det att byta toalettstol?

Arbetet med att byta toalettstol ska inte ta mer än 1-2 timmar. Många har golvvärme vilket betyder att det numera finns toalettstolar som limmas fast på golvet och som gör installationen enklare.

Lägg extra tid på att få bort all smuts och kalkavlagringar, speciellt viktigt om toalettstolen ska limmas. Använd T-sprit som löser upp fett.
Tänk också på att låta silikonet härda. Det tar ett par dagar för silikonfogar att härda helt.

Ska toaletten istället skruvas fast blir det lite mer pyssel, särskilt om du vill passa på att byta till en vägghängd toalett eller om du har klinkergolv som både kan vara hårt och svårt att borra i. Hör efter med försäkringsbolaget om de kräver yrkeskunniga för detta arbete. Du är självklart varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att byta toalettstol oavsett modell.

Byta toalettstol själv – så här gör du

Byt ut den gamla toalettstolen som var fastskruvad mot en ny som limmas fast! Arbetet blir då betydligt enklare.

 • Stäng av vattnet. Saknar du en avstängningsventil måste du stänga av huvudkranen. Om så är fallet kan det vara ett bra tillfälle att installera ballofixer – och då inte bara för toalettstolen!
 • Spola toaletten så att den töms på vatten.
 • Skruva bort vattenkopplingen och skruvarna för toalettstolen. Skär av gamla fogen från golvet. Lossa sedan försiktigt toalettstolen från avloppsstammen.
 • Tvätta golvet och fyll gamla skruvhål med sanitetssilikon.
 •  Ställ den nya toaletten på plats för att se om allt passar. Passar inte den befintliga WC-stosen kan den behöva bytas ut. Det finns många olika varianter och även justerbara modeller att köpa. Kontrollera att vattenkopplingen stämmer. Och att WC-stolen inte vickar.
 • Rita på golven med en blyertspenna runt hela stolen. Ta sedan bort stolen igen. Mät en extra gång mot markeringen för att vara säker på att toalettstolen kommer att stå rakt.
 • Lägg en sträng med sanitetssilikon runt insidan av det streck du nyss ritat. Håll en marginal på några millimeter innanför strecket.
 • Ställ dit toalettstolen. Kom ihåg att stolen limmas fast direkt!
 • Nu ska en fog mot golvet limmas runt om. Klistra maskeringstejp runt toaletten och ytterligare en på golven med ett litet mellanrum på 5 millimeter där du ska lägga fogsträngen. Använd silikonbricka för att ta bort överflödigt silikon och därefter kan du dra bort maskeringstejpen.
 • Koppla in vattnet och testa att allt fungerar som det ska.

Kostnad att byta toalettstol?

Det finns många olika toalettmodeller eller förutsättningar och ett pris för att byta toalettstol kan därför vara svårt att ge. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt toalettmodell och lösningar. En sak är dock säker, har man en gammal toalettstol som börjat rinna vatten och som dessutom spolar ut 9-10 liter vid varje spoltillfälle kan du minska vattenförbrukningen rätt rejält för ett normalhushåll om du byter till en modernare variant. Byta toalettstol kan därmed innebära minskad kostnad i det långa perspektivet. Anlitar du en rörmokare får du dessutom göra ROT-avdrag som ytterligare minskar kostnaderna.

Du är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig att byta toalettstol.

0
0

Hur fungerar en varmvattenberedare

Det krävs en hel del energi för att förvandla kallt vatten till ett varmt dito. Hur fungerar en varmvattenberedare egentligen? Att behöva värma vattnet varje gång man behöver duscha tar dessutom tid. Ett sätt att minska både energiåtgången och spara tid är att hålla vattnet varmt. Det är denna funktion som en varmvattenberedare sköter om.

Men hur fungerar en varmvattenberedare?

Man kan dela in varmvattenberedarna i tre olika kategorier, enkelt förklarat:

 • Förrådsberedare som producerar varmvatten helt själv.
 • Ackumulatortank, eller varmvattentank, som lagrar varmvatten från andra uppvärmningskällor.
 • Genomströmningsberedare som värmer vattnet direkt när det används.

 

För att ytterligare krångla till det kan de olika varianterna kombineras och det påverkar även hur en varmvattenberedare ser ut inuti eller hur hela varmvattensystemet fungerar i en fastighet. Exempelvis kan en förrådsberedare även ha en ackumulatortank inbyggd eller så kan en genomströmningsberedare värma tappvattnet med hjälp av värmen i en ackumulatortank.

Val av varmvattenberedare

Det som avgör valet av varmvattenberedare är vattnets kvalitet, energikälla och hushållets behov. Ett litet fritidshus som bara används under de varmare årstiderna kan en genomströmningsberedare räcka gott, medan ett stort hushåll med större åtgång av varmvatten behöver ett betydligt mer avancerat system. Till detta har varmvattenberedare olika funktioner som man också måste ta hänsyn till.

Vill du har mer råd om vilken varmvattenberedare ni ska välja läs vår guide

Funktioner hos varmvattenberedare

Varmvattenberedaren har olika funktioner. Allt beror på hushållets behov och vilka grundförutsättningar som behöver uppfyllas.

Ett exempel på varmvattenberedarens funktion är elpatroner. En sådan kan till exempel behövas som ett komplement till andra uppvärmningskällor. Beroende på vattenkvalité och ph-halt behövs korrosionsskydd för att skydda metaller i varmvattenberedaren så att den inte korroderar. Om man väljer en emaljerad varmvattenberedare behöver den ett särskilt skydd mot korrosion, en anod eller offeranod som den också kallas. Funktioner som en säkerhetsventil ifall vattentrycket blir för högt är kanske självklar men ibland önskas ett extra skydd mot legionellabakterien.

0
0
Termostat

Hur fungerar en termostat på ett element

Om allt fungerar som det ska behöver du aldrig fundera hur en termostat funkar! Den ska nämligen reglera värmen helt automatiskt.

Ibland kanske man vrider på vredet fram och tillbaka när man inte tycker temperaturen känns rätt men man upplever inte någon större skillnad. Då är det antagligen dags att justera termostaten på elementet. Så, hur fungerar en termostat på ett element egentligen? Och vad gör man om det inte fungerar? Kan man justera termostaten själv och går det att byta en termostat?

Så här fungerar en termostat

En termostat reglerar automatiskt flödet för varmvattnet i dina vattenburna element. Det är en fiffig konstruktion som med stor precision både känner av rumstemperaturen och reglerar värmen.

I många termostater finns ett gasfyllt ställdon som påverkar en liten bälg av zink och koppar. Bälgen kan sträckas ut eller pressas ihop och denna rörelse reglerar en ventil för vattenflödet. Gasblandningen reagerar på temperaturskillnader och expanderar vid värme eller krymper vid kyla och det får bälgen att trycka in eller ut ett stift som sitter på ventilen som reglerar flödet. En del termostater har istället för gasblandningen ett vax som också ändrar volym beroende på temperaturen i rummet.

Ytterligare en variant av termostater har en stav av bimetall som böjer sig vid olika temperaturer och kan på så sätt påverka ventilen. Modernare termostater har inbyggd elektronisk lösning där en liten motor reglerar flödet i ventilen. 

Termostater har oftast ett vred med en nummerserie som ska indikera hur starkt vattenflödet är.

Kan man byta termostat på elementet? Det svåra är faktiskt inte själva bytet utan att hitta vilken termostat som passar ventilerna på dina element. Ibland måste man till och med byta ventilen. Vänd dig till oss så hjälper vi dig!

Hjälp! Termostaten i elementet fungerar inte! 

Ibland fungerar inte termostaten i elementet som det ska då ventilstiftet har fastnat. Oftast sker detta på sommaren då elementen inte behöver värmas upp. Ibland kan även en del avlagringar från kalk eller annat blockera stiftet. Elementet blir då kallt eftersom ventilen fortfarande är stängd.

Kan man själv justera termostaten på elementet? 

Hur kan man justera termostaten på ett element? Först ska problemet lokaliseras. Är rören till elementen varma? Är de varma men elementet kallt behöver man kontrollera ventilen som sitter bakom termostaten.

Termostatknoppen måste lossas för att komma åt ventilstiftet som sitter på ventilen. Massera eller tryck på det lilla stiftet. Du ser om den då fjädrar tillbaka. Om det fortfarande sitter fast kan du försiktigt knacka på sidan av ventilen. En del gamla avlagringar kan då lossna. Tänk på att du kan skada termostaten om du är för oförsiktig. Det kan vara klokare att låta en fackman titta på elementet först, särskilt om det är ett äldre element.

Om stiftet fortfarande inte rör sig måste antagligen packboxen i ventilen bytas ut. Det brukar vanligtvis vara relativt enkelt att byta packboxen, men vänd dig till oss på ABC Rör för att få rätt sorts packbox och råd vad du ska tänka på. Själva ventilen kan också behöva bytas ut och vi kan självklart hjälpa dig med allt detta och samtidigt se över hela elementet. Varmt välkomna!

0
0

Kan man spola sitt avlopp själv?

Kan man spola sitt avlopp själv?

Du har spolat diskhon med massor av hett vatten men ändå rinner det trögt. Vaskrensaren gör inte heller någon nytta. Det bubblar och fräser vid varje försök. Det betyder stopp i avloppet. Det är antagligen nu som du funderar om du kan spola avlopp själv.

En tydlig indikator att något inte står rätt till är nämligen när det hörs bubblande ljud från avloppet. Vänta inte för länge utan ta tag i problemet på direkten. Att vänta betyder trubbel.

Rensa avlopp

Kan du rensa avlopp själv? Om du helt saknar kunskap kan du förorsaka ett större stopp än du har haft innan. Det kan därför vara en klok idé att ta hjälp av oss på ABC Rör istället för att spola avlopp själv. Vi kan dessutom göra felsökningar.

Stopp i toalett? Oftast beror stopp i toaletten på att något olämpligt har spolats ner och fastnat. n klassisk vaskrensare kan vara värt att testa. Om för mycket toalettpapper har orsakat stoppet, prova att tömma en hink med vatten eller två i toalettstolen. Kvarstår felet kan du behöva professionell hjälp som har bättre rensverktyg och spolutrustning.

Stopp i handfat eller diskho? Rengör vattenlåset under handfatet eller diskhon. Röret under vattenlåset kan också behöva rensas men då behövs en rensfjäder. Sitter problemet längre ner i avloppsrören behöver dessa spolas med högtryck.

Spola avloppsrören med högtryck

Om du ofta får stopp kan det vara värt att kontakta oss för att göra felsökningar. Ett rör håller inte för evigt och det är bättre att kontrollera vad felet beror på innan du som lekman kör igång högtryckstvätten. Ingen vill få vattenskador.

Innan du börjar spola avloppen själv bör du dubbelkolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring täcker om olyckan skulle vara framme.

 

Rensslang avlopp. Det behövs en avloppsrensarslang på minst 15 meter som du kopplar till högtryckstvätten. Din högtryckstvätt bör helst tåla hetvatten och vara dragen från ett vattenutkast med varmt vatten.

Var kan du lättas gå in med rensslangen när avloppsröret ska spolas med högtryck? Enklast är genom en golvbrunn i badrummet eller genom handfatsröret på toaletten.

Håll koll på rörförgreningar! Om stoppet sitter efter en förgrening kan avloppsvattnet dyka upp i annan brunn. Du vill inte få avloppsvatten på fel ställe.

Mata på med rensslangen. Beroende på hur allvarligt stoppet är kan man behöva dra slangen fram och tillbaka många gånger tills det släpper. Ha en hög med handdukar redo. Det kan bli rejält slaskigt.

Sluta inte när stoppet släpper. Fortsätt mata slangen tills du tror den är utanför huset och fortsätt även att spola när du drar tillbaka den.

Inget fungerade! Stoppet är kvar! Ring oss på ABC Rör som kan erbjuda betydligt effektivare högtrycksspolningar. Vi kan även filma i rören för att se vad för slags stopp det är. Man får dessutom göra ROT-avdrag för spolningen och felsökningarna.

0
1
gasinstallation

Installera gasspis – Vad du bör tänka på innan

Installera gasspis

Har du funderat på att installera gasspis i ditt kök? Moderna gasspisar finns i många utföranden och storlekar som passar de flesta kök.

Det finns många fördelar. Gaslågan värmer upp kastrullen eller stekpannan ungefär lika snabbt som en induktionshäll men en gaslåga gör det betydligt lättare att finjustera temperaturen. Varför inte göra som matlagningsproffsen? Installera en gasspis!

Installera gasspis i villa

Många förknippar gasspisar med lägenheter som är anslutna till ett stadsnät, men gasspisar kan installeras i fler bostäder än så. Lösningen heter gasoltuber.

Att installera gasspis i villa kräver planering innan projektet kan starta. Känner du redan nu en rad tveksamheter är det alltid klokt att först rådgöra med oss på ABC Rör som har flera års erfarenheter och är auktoriserad gasinstallatör.

Gasolinstallation – detta bör du tänka på

  • För gasspis i villor, fritidshus eller radhus, dvs enbostadshus, är endast gasolbehållare mindre än 30 liter tillåtna. Gasen är komprimerad till vätska och den gasoltub som gäller för en villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Vi rekommenderar två stycken gasolflaskor så man har en i reserv.
  • För att installera gasspis i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser och för gasolen är kravet max 5-liter (blå tub) för gasbehållaren.
  • Det är inte tillåtet att förvara gasoltuberna på vinden eller källaren. Det krävs bland annat god ventilation. Allra vanligast är därför placering utanför huset i ett isolerat, skyddat och låsbart utrymme.
  • Till gasoltuben behövs läckindikator för att upptäcka läckage vid byten av gasolbehållare. Dessutom behövs reduceringsventiler och en slang som måste klara minusgrader ner till –30°C. Gör större täthetstester minst en gång per år.
  • Rörledningen ska vara synlig, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage. Om skarvar trots allt behövs skall även dessa vara lätta att både se och komma åt. Behöver den dras genom väggar krävs särskilda skyddsrör. Komplettera gasspisen med en skyddsvajer så att du inte råkar dra av slangen om spisen behöver dras ut.
  • Om du köper en begagnad gasspis ska du kontrollera att den har en CE-märkning med fyra efterföljande siffror för att vara godkänd, samt märkt med ”B/P” (butan/propan dvs gasol) och ”30 mbar” eftersom den ska klara gasol.
  • Ska du koppla in gashäll istället för gasspis? Bestäm först vilken modell av gashäll du vill ha, anpassa ny bänkskiva och köksskåp efter detta. Räkna med att gashällen ska ha minst 5 cm kant runt om. Man kan beställa en bänkskiva med färdigutsågat hål. Glöm inte heller att det behövs eluttag för gashällen plus den separata elektriska ugn som då behövs.
  • Vid strömavbrott fungerar alltid en gasspis även om den har en elektrisk tändning. Ha därför alltid tändstickor eller tändare i beredskap.

Installera gasspis, kostnad

Beroende på förutsättningarna kan förstås installationskostnaderna för gasspis variera kraftigt. Här är några tips:

  • Begär in flera offerter för att få en kostnad när du ska installera gasspis. Tänk på att installationen för gasoltuber är mer komplex. Det kan vara viktigt att installatören kan skräddarsy för just ditt uppdrag.
  • Du kan dra de rör som du kan installera själv, men kom först överens med en installatör som sedan ska avsluta installationen genom att koppla ihop allt och läcktesta.
  • Glöm inte bort försäkringen! Många försäkringsbolag kräver en installation av auktoriserad installatör för att försäkringen ska gälla fullt ut. Kontakta dem innan du börjar för att ta reda på vad som gäller.
  • En installatör ska även kunna erbjuda bortmontering och bortforsling av gammal utrustning.
  • I befintligt stadsnät kan du kanske söka särskilt installationsbidrag. Stockholms Gas erbjuder exempelvis ett bidrag på 1200 kronor när du köper och ansluter en ny gasspis eller gashäll.

 

Ni är varmt välkomna till oss på ABC Rör så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

0
0