Högtryckstvätt avloppsrensare – Hur gör man?

Högtryckstvättar vid stopp i avlopp eller andra rör är ett alternativ du kan använda. Frågan är mer om du bör göra det? Genom att införskaffa rätt tillbehör minskar du risken av att något rör går sönder eller att problemet förvärras, men anlita gärna en fackman för uppdraget redan från början innan skador uppstått.

Första stegen vid stopp i avlopp

 1. Försök enkel rengöring med händerna (mekanisk rengöring)
 2. Husmorstips som fettlösande diskmedel
 3. Vaskrensare, rensband eller rensspiral som finns att köpa för hemmabruk

Fortfarande stopp- Hur gör du?

Då kan rengöring med högtryckstvätt av dina rör innan samtalet till spolbilen vara ett alternativ, men troligen inte det bästa eller det minst riskfyllda valet. Men om du ändå väljer att göra det själv tänk då på att:

 1. Kolla upp om din försäkring täcker eventuella skador och hur du skall gå tillväga för att spolningen skall anses vara fackmannamässigt utförds.
 2. Välj en högtryckstvätt med avloppsrensare anpassat för ändamålet.
 3. Samla på dig information om hur du använder slangen på rätt sätt i rören för att inte orsaka skador på kopplingar eller material som försluter systemet, försäkringar täcker inte den formen av skador som du orsakat själv.
 4. För slangen sakta framåt i röret med trycket och vattnet igång, för slangen sakta och låt munstycket rengöra rören från innehåll som finns på rörväggarna.
 5. Munstycket på slangen arbetar både framåt och bakåt för att lösa upp proppar och avlägsna den materia som ansamlats.
 6. Arbeta dig långsamt framåt även om det går smidigt.
 7. Vid kopplingar och vinklar är det viktigt att anpassa hastigheten då det lättast bildas ansamlingar där och att rörsystemet har sina svagaste punkter just vid dessa passager.
 8. När du upplever att vattnet rinner undan i normal hastighet igen behöver du inte fortsätta mer.

Högtryckstvättar

Märke på högtryck är inte avgörande för resultatet och inte heller är det alltid den med kraftigast tryck som är lämpligast.

Rör- avloppsrör material

Är det rör som nyligen installerats eller rörsystem som har årtionden på nacken? Det är viktigt att ha i åtanke om du verkligen ska utsätta rören för högt vattentryck med hjälp av en högtryckstvätt. Var noga med att du hela tiden använder produkter avsedda för uppdraget.

Välj en slang som passar ditt behov, både i längd och dimension. Slangen kommer kanske behöva vara lång för att nå fram till stoppet. Avlopp är inte raka utan innebär även kopplingar och vinklar.

Styrkan av att anlita fackman

Rör är de system i hushåll och lokaler och övriga byggnader som ska kunna transportera vatten på ett säkert sätt för att minska risken för läckage och skador.

Kommer din försäkring att täcka om det uppstår en läcka vid ditt användande av en högtryckstvätt i avloppssystemet, det troligaste svaret är nej. När en fackman utför dessa typer av arbeten har de erfarenhet av vad de behöver och vilka tillbehör som passar just ditt system och rätta försäkringarna vid en olycka.

Att underhålla avlopp och rengöra regelbundet är en bra sak att kunna, att lösa upp större problem kan vara en trygghet i att överlåta till erfarna med försäkringar utifall det skulle gå tokigt. Vatten kan snabbt skada om rör börjar läcka.

0
0

Vad är PEX rör

Vad är PEX rör egentligen. PEX är en förkortning av tvärbunden polyeten och syftar till det plastmaterialet rören är tillverkat av. I tvärbunden polyeten har materian genomgått tvärbindningar för att förbättra förmågan att möta varma och kalla temperaturer utan att deformeras.

PEX står för

PEX står för plastmaterialet tvärbunden polyeten, ett material som används mest för isolation av elektriska kablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer.

Materialet har hög isolationsförmåga och kan använda för rörledningar som utsätts för korrosionsrisk.

Vad används PEX rör till?

PEX rör ersätter i huvudsak kopparrör som tidigare använts i system till:

 • Tappvatten
 • Värme, kyla, radiatorer och annan VVS dragning
 • Nyproduktion och renovering

Vilka egenskaper gör PEX rör så användbara

 • PEX röret klarar höga och låga värmetemperaturer och trycket som kopparrören innan var ensamma om att klara.
 • PEX röret är fria från bly och andra tungmetaller
 • Du slipper avvikande lukter och smaker av vatten som går via PEX rör.
 • PEX rör är elastiskt dämpande vid start stopp på kranar och minskar därför slitage vid kopplingar och andra anslutningar.
 • Vid brand utvecklas inte giftiga plastgaser som för andra plaster med dessa PEX rör.
 • Dessa PEX rör underlättar installationen för VVS montören då de är lätthanterliga och följsamma till skillnad från tidigare rör vid rördragningar. Flexibiliteten ger dig möjliga lösningar som passar just ditt projekt.
 • Förväntad hållbarhet på över 50 år.

Kopparrör är kompatibelt med PEX rör

Koppling mellan befintliga rörstammar som består av kopparrör och utbyggnad reparation av anslutande system kan ersättas med PEX rör.

PEX rör i rör

Rör i rör eller RIR som det kallas används vid flera olika installationer. När de befintliga rören behöver förstärkas men när behovet av att dra om ledningen inte finns. RIR gör det lätt att dra och man slipper kapa befintliga kopparrör som ger risk för att inte stammar förblir täta.

PEX rör utifrån miljöaspekter

Materialet tillverkas utifrån de tuffa miljökrav som idag krävs för att certifieras.

Det har klassats som det bästa valet till VVS anläggningar ur miljö och hälsosynpunkt. Tillverkningen och energiåtervinningen av PEX rör har låg miljöpåverkan.

PEX rör finns i olika dimensioner och med nivå grad av isolering, ta hjälp av kunnig fackman för att optimera användningen och minska eventuellt värmespill.

Stödhylsa för PEX rör

Stödhylsans funktion är att ge stadga när kopplingar dras åt med klämringar mot röret. Klämringen kupas och röret behöver då stöd inifrån vilket en stödhylsa gör.

Råd vid privat installation av PEX rör

Får du koppla helt på egen hand eller finns det regler som styr vem som får dra och installera det som du planerar att göra?

Det finns naturligtvis exempel på dragningar och projekt som de flesta kan utföra på egen hand. När inga risker för läckage eller påverkan på andras installationer finns.

 1. Som att leda bort vatten från stuprännor
 2. Bygga sig ett utekök som används sommartid där installationen är helt synlig för upptäckt av läckage.

Vanliga frågor om PEX rör

 1. Vad är PEX rör avsedda till för användningsområden?VVS och till viss del EL.
 2. Uppfyller PEX röret helt branschens krav på kvalité?Ja, PEX rör är godkända att använda i Sverige.
 3. Varför finns skyddsrör i flera färger?Färgerna är regelstyrda och står för vad som transporteras innanför skyddsröret. Exempel kan vara el, avlopp eller dricksvatten.
 4. Hur mycket värme klarar röret?Från -40 till +90, beteende och karaktär skiljer sig åt i materialet även inom detta spann.

Slutord 

Korrekt val av dimension och till ändamål inom VVS är PEX rören ett bra alternativ och passar även ihop med de flesta andra rör genom kopplingar som tagits fram. Vid installation inom VVS gäller det att göra arbetet korrekt och utifrån gällande regler för att försäkringar ska gälla. Innan du påbörjar kopplingen sök vad som gäller för just ditt projekt.

Har du några frågor eller går i tankar om VVS installation tveka inte att kontakta oss.

0
0

Hälla varmt vatten i avloppet – Funkar de?

Om du med varmt vatten menar att hälla kokande vatten i avloppet överväg då att låta bli eftersom värmen i värsta fall kan kröka dina rör och i somliga fall leda till långt värre problem. Det är visserligen sant att tillräckligt varmt vatten löser upp fett, men det är inte särskilt effektivt mot hår, matrester och härdat fett om de inte spolas kontinuerligt och under högt tryck.

Att hälla varmt vatten i avlopp är i paritet med många andra klassiska husmorsmetoder sällan mirakellösningar. Tumregeln för att bli av med stopp i avloppet är att antingen ta bort stoppet med dina händer eller eller spola bort det med högt tryck.

Rensa avloppet själv

Vill du sköta avloppen själv, då är rådet att underhålla innan det går så långt så det blir stopp.

 • Ta bort hår och smuts mekaniskt med händerna eller enklare verktyg för ändamålet som vaskrensare, rensspiral eller rensband finns att köpa för hemmabruk.
 • Tänk på att andra kan påverkas av dina val då rörsystemen leder vidare ut från den toalettstol och diskho du har framför dig.
 • Allt är inte lämpligt att hälla ner i avlopp, varken i vasken, diskhon eller toalettstolen. Oftast tänker vi inte på det innan det är försent.

 

Tips vid stopp i avloppet

Ta reda på vilket material hela rörsystemet består av innan du börjar, inte bara de uppenbara delarna av avloppet. Är det gjutjärnsrör innan -70talet, -90 talets plast eller de nuvarande PEX-rören av kolfibrer du har, eller är rören lagade genom relining? Det är avgörande för vilken metod som är bäst anpassad.

 • Använd för ändamålet rätt utrustning.
 • Om något går fel. Är vi försäkrade?
 • Kontakta en rörmokare som är behörig när det gäller försäkringsaspekter vid eventuella vattenskador av, med eller i samband med åtgärden.

 

Husmorsmetoder

Skafferiets innehåll kan ha avloppsrensande effekter till viss del, men bikarbonats slipande egenskap och kemiska reaktion med ättika och vinäger är sannerligen ingen kvickfix vid omfattande avloppsstop. Dock kan vinäger istället ha en negativ inverkan på silikon som ofta ingår i det material som rörsystem tätas med. Citronsyra har visat sig lösa upp kalkavlagringar men kalk är inte den vanligaste anledningen till stopp.

 • Kaustiksoda fräter inte bara effektivt på fett, hår och matrester utan kan även orsaka skador på materialet i avloppssystemet. Kemikalieinspektionen avråder från användning av preparatet då det är korrosivt för metaller och kan ge allvarliga frätskador på hud och ögon vid stänk på användaren.

 

Rådfråga en rörmokare

Kontaka oss, vi finns behjälpliga vid frågor och oklarheter.

0
0

Gasspis – Hur funkar den?

En gasspis kan i sin enkelhet framstå som simpel men vid närmare anblick är mer komplex. En gasspis anses av många vara den spisvariant som levererar bäst resultat för den som önskar ett exakt och omedelbart resultat för värmen vid matlagningen.

Hur får man gas till sin gasspis?

Det vanligaste sättet att få gas till sin gasspis är genom stadsnätet. Det finns dock bara i de tre största storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Alternativet till stadsnätet är gasoltuber. Det finns en rad saker som man bör tänka på vid installation av gasspis och gasoltuber och som går att läsa i en separat artikel här.

Vilka olika slags gasspisar finns det?

Gasspis skapar värme genom att gasbränsle förbränns i en öppen låga när en blandning av gas och syre släpps genom små gasöppningar vid kokplattorna på spisen.

Gasspisar krävde förr att man tänder gasblandningen med en tändare eller tändsticka. Numera finns det gasspisar som har ett inbyggt elektriskt tändningssystem som aktiveras genom ett tryck som skapar en gnista.

Gasspisar finns i olika storlekar där särskilt bredden brukar skilja sig mot elspisar. Det är vanligt att välja en gasspis som är 90 cm bred för att få fler brännare och ugnar med olika ugnsvolym. För mindre kök finns självklart spisar som av utrymmesskäl passar 60 cm breda utrymmen.

Stilen varierar mycket i design, färg, material och utseende. De finns i rostfritt stål och i olika färger. Gasbrännare vara i gjutjärn eller mässing. Du kan ha 4 – 6 brännare. Har du fler än fyra gasbrännare brukar en dem vara en wokbrännare. Det finns även spisar med elektriskt stekbord och elektriska ugnar. Eller så har man en separat gashäll och en separat elektrisk ugn.

Spis och ugn kan även erbjuda elektroniska funktioner, kylfläkt, kompletterande produkter och mycket annat som en modern spis ska kunna erbjuda.

Fördelar med gasspis?

 • Omedelbar värmekorrigering vid matlagningen.
 • Matlagning fungerar även vid strömavbrott.
 • Förbrukar inte särskilt mycket energi (innan köp se angiven energiklass) vilket gör den både billigare än elspisen och snällare för miljön.
 • Många gasspisar har multifunktionsugn med både varmluft och grill som kan användas till allt från upptining, grillning och gratinering men även elektronik för belysning, timer och andra slags funktioner.
 • Du behöver inte byta ut kastruller och pannor som ofta krävs för nya elspisar.

Nackdelar med gasspis?

 • Kräver särskild anslutning till stadsnät eller separat gasoltub. Moderna gasspisar behöver även en elanslutning för elektroniken.
 • För gasoltuber krävs särskilda regler och högre grad av kontroller.
 • Initialt dyrare beroende på hur komplex installation som krävs. Ofta kostar även spisen mer än en vanlig elspis.

Gasinstallationer

Vi hjälper flertalet kunder både privat och kommersiellt med gasinstallationer. Har ni frågor eller behöver hjälp, ring eller maila.

0
0

Golvvärmesystem – Vad ska man tänka på?

Golvvärme är ett uppskattat sätt för att värma upp sin bostad. Det ger en behaglig värme som redan de gamla grekerna, och sedan romarna, uppskattade och hittade ett system för. Vid utgrävningar har man hittat avancerade och över 2000 år gamla lösningar för att skapa skönare inomhusklimat genom golvvärme.

Så här fungerar golvvärmesystem

Tanken med golvvärme är att värmen ska distribuerats på ett energieffektivt och behagligt sätt. Det finns olika typer av system att installera för att värma upp golv; genom varm luft, vattenburen golvvärme och genom elslingor i golvet. Golvvärmen passar med material som leder värme bra som klinker och kakel, trägolv är inte lika bra.

Vilket golvvärmesystem ska jag välja?

Det viktigaste att tänka på när man ska välja golvvärmesystem är isoleringen.Vattenburet golvvärmesystem kräver mer bygghöjd i golven än elslingor.

Vad är bra med med ett golvvärmesystem?

 • Varmt golv ger högre komfort och jämnare fördelning av värmen i rummet.
 • Blött golv torkar snabbare.
 • Inga element som är ivägen vid inredning.
 • Upplevd högre komfortvärme gör att man kan sänka inomhustemperaturen.
 • Verkningsgraden hos värmepumpen ökar om den kan leverera lägre temperatur, vilket golvvärmesystem gör jämfört med element.

Vilka nackdelar finns med golvvärmesystem?

 • Dyrare installation.
 • Golvvärme är ett trögt värmesystem. Det tar längre tid att ändra temperaturen i rummet än traditionella radiatorer.
 • Kräver oftast en bättre isolering. Slarvar man riskerar man att skapa fuktvandring i väggar eller till andra rum.
 • Krångligare och dyrare att reparera.
 • I källare behövs oftast en ny effektivare isolering men golvplattan kan vara för tunn för att gräva ur eller takhöjden för låg för att bygga upp den golvnivå som krävs för detta.

Vad ska man tänka på när man väljer golvvärmesystem?

 • Oavsett konstruktion krävs det att golvet är välisolerat för att inte värmen och energin förflyttar sig åt motsatt håll.
 • Källargolv får inte vara för fuktig. Innan du påbörjar, kontakta en fackman som kan kontrollera golvfukten!
 • Om du har drag från fönster eller väggar kan golvvärme upplevas som svalare än värme från radiatorer.
 • Äldre hus befintliga värmekällor och isoleringsmöjligheter får ofta avgöra vilket val av golvvärmesystem du kan välja.
 • För en liten yta eller badrum, hall, kök och uterum är oftast eluppvärmt golvvärmesystem den bästa lösningen.
 • För större ytor eller för hela huset är istället vattenburen golvvärme att föredra.

Du kan kombinera vattenburen golvvärme och elvärme för att få varma badrumsgolv även under sommaren. Man kan också separera badrumsgolvet från husets övriga uppvärmning. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt system!

0
0

Gasoltuber hemma – Vad bör man veta?

Gasoltuber – Vad man bör veta

Det finns viktiga regler hur man ska förvara och använda gasoltuber i hemmet. Gasol kan användas för gasspisar, grillar och terrassvärmare.

Gasol är det svenska handelsnamnet på en gasblandning som består i huvudsak av propan eller butan. Det är petroleumprodukt som finns i naturgas eller råolja och är luktfri vid utvinningen. Därför tillsätts ett luktämne så att man lättare ska upptäcka ett läckage. När man komprimerar gasolen övergår den från gas till vätska.

Man fyller aldrig gasolflaskor helt och hållet utan sparar knappt 20% så att gasen kan expandera vid en temperaturhöjning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar eller rörsystem expanderar vätskan 250 gånger i volym. Det skapar en så stor tryckhöjning att det kraftigt ökar risken för att något ska gå sönder.

Förvara alltid gasolbehållare upprätt så att säkerhetsventilen fungerar korrekt. Gasolen är inte giftig men den är tyngre än luft. Läcker den ut samlas gasen på låga punkter där syret trängs bort.

Om ventilationen inte är tillräcklig vid gasolförbrännig bildas kolomonoxid. I ett begränsat utrymme leder det till kvävningsrisk.

Regler vid förvaring av gasoltuber för privatpersoner

 • Gasolflaskor får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Maximalt 30 liters gasolbehållare är tillåtna, för större flaska krävs tillstånd. Gasoltub för villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Du får maximalt ha två stycken P11.

Gasol i hemmet

Rekommendationen är att en gasolflaska ska leverera 1 kg gasol per timme. Om det bildas frost eller is på utsidan av gasolflaskan betyder det att man tar ut för mycket gasol som gör att vätskan inte hinner omvandlas till gas och som i sin tur innebär att den kyls ner och trycket sjunker. Till slut är flasken helt trycklös trots att det finns vätska kvar.

Mer som är bra att veta om gasol:

 • Den inre kärnan i lågan ska vara blågrön till färgen vid förbränning. Ser du gula inslag i lågan ska gasolprodukten till service. Kontakta oss, hos ABC Rör får du hjälp!
 • Alla gasolanläggningar kräver årlig tillsyn och du bör göra ett täthetsprov varje år och varje gång du byter gasolflaska. En läckindiktator ska alltid monteras i ett gasolsystem. Man kan komplettera med en gasolvarnare som larmar vid ett läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln.
 • Användning av gasol i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser där kravet för gasbehållaren är max 5 liter (blå tub).
 • Rörledningarna ska vara synliga, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage.

Vi på ABC Rör hjälper dig gärna med mer information om gasol och tillhörande produkter till hemmet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

0
0

Gasoltuber – Allt du behöver veta om gasoltuber till grill, terrassvärmare och husvagn

Vad för regler gäller för gasolflaskor till grillen, terrassvärmaren och husvagnen?

Hur förvarar man gasol?

 • För privatpersoner är gasoltuber max 30 liter tillåtna och endast för eget behov.
 • Gasolflaskor ska förvaras stående – även vid transporter.
 • Gasol får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Glöm inte att sätta upp gul/svart skylt där flaskorna förvaras så att Räddningstjänsten ser var de finns.

Gasolflaskor till grillen och terrassvärmaren

 • Se till att terrassvärmaren står stadigt. Välter den kan flytande gasol rinna till brännaren vilket skapar en väldigt kraftig låga.
 • Material som finns för nära terrassvärmaren riskerar att fatta eld. Låt gasolen stå tillräckligt långt bort från brännbart material som väggar och möbler.
 • Var noga med att rengöra grillen från fett som kan börja brinna.
 • Ställ alltid er gasoltub bredvid och inte under grillen, annars riskerar man att grillen värmer upp gasolbehållaren och att den kommer i kontakt med fett från grillen.
 • Placera en pulversläckare och skyddshandskar i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna. Använd aldrig vatten för att släcka en eld.
 • Kontrollera gasolslangen regelbundet eftersom den åldras av väder och vind. En torkad slang ska bytas ut. Se till att nya slangen är märkt med -3o°C och “kaltbeständig”.
 • Om du misstänker läckage, använd läckspray eller pensla tvållösning för att lättare hitta läckaget. Pensla tvållösningen även på skarvar och anslutningar. Det uppstår bubblor där läckan finns. Använd inte grillen eller terrassvärmaren innan läckaget är åtgärdat.
 • Byt ut och rengör lavastenarna varje år.

Gasol i husvagnen

Tänk särskilt på detta när det gäller gasoltuber för husvagnen eller husbilen:

 • Husvagnen kan vara felaktigt byggt eller så blir den egna installationen felaktig, man kan också ha använt för gammal utrustning. Allt detta ökar riskerna. Anlita därför kompetent personal för installationen av gasolsystemet.
 • Man ska kunna nå huvudavstängningsventilen utifrån.
 • Gasflaskan ska förstås vara ordentligt fastsatt och får endast var åtkomliga utifrån men den ska även kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.
 • Även gasolslangen ska kunna inspekteras utan verktyg.
 • Spis, ugn och kyl ska vara anslutna med slang, övrig utrustning med rörledning.
 • Se till att det finns god ventilation och köp en gasvarnare som monteras inne i husvagnen.
 • Ha minst en pulversläckare på 2 kg med lägst effektivitetsklass 13A 70BC. Köp två eller en större släckare för stora husvagnar.

 

Tänk på att vid rätt förbränning ska den inre kärnan i lågan vara blågrön till färgen. Ser du gula inslag i lågan ska den lämnas in till service. Kontakta oss så hjälper vi dig!

0
0

Varmvattenberedare utomhus – Hur funkar det?

Behöver du hitta en alternativ placering av en varmvattenberedare? Bästa placeringen är förstås inne i huset, men det går absolut att hitta lösningar så att beredaren kan stå utomhus. Skall den tömmas inför vinterstängningen av fritidshuset kan det till och med finnas praktiska fördelar med en varmvattenberedare på utsidan av huset.

Tänk på detta om du behöver placera en vattenberedare utomhus:

 • Isolera utrymmet så att det klarar alla slags väder och temperaturer.
 • Tätskikt i utrymmet för att undvika vattenskador.
 • Avlopp eller golvbrunn krävs för spilledningen.
 • Ventilation.
 • Även vattenrör in till fastigheten ska skyddas från frost.
 • Vattenkvaliteten avgör vilken slags varmvattenberedare som krävs.

Olika storlekar – Hur stor varmvattenberedare behöver man ha?

Förutom att ta hänsyn till utrymmet där varmvattenberedaren ska placeras är det familjens storlek och förbrukning som avgör storleken. Glöm inte heller ändamålet. För stora badkar behövs en större beredare som kan hantera mer vatten.

Ska varmvattenberedaren användas i ett sommarhus?

För sommarhus räcker en liten varmvattenberedare på 50-60 liter. En vanlig lösning för en så låg förbrukning är en genomströmningsberedare.

Villan kräver större varmvattenberedare

Det vanligaste för ett hushåll på fyra är en vattenberedare på 200 liter vatten, förutsatt att familjen inte har en större förbrukning. Har hemmet ett bubbelbad behövs exempelvis en större varmvattenberedare på 300 liter.

Kan man ha varmvattenberedare utomhus?

Du kan ha varmvattenberedare utomhus med reservation för frostrisken. Den bör därför stå i ett isolerat utrymme. Även om man skaffar en robust variant som tål tuffare miljöer som garage, kallförråd eller dylikt får det inte finnas risk för frost. Avståndet till huset spelar också roll då du riskerar värmeförlust om vattnet behöver transporteras en längre bit.

Hur stor varmvattenberedare behövs för badkar?

 • Om det ska räcka för ett bad eller två för en familj på fyra behövs åtminstone en beredare på 200 liter.
 • 300 liter behövs om du har ett större badkar eller bubbelbad.

Hur länge räcker 50 liter varmvatten?

Ska vattenberedaren placeras i fritidshuset där du kan ha en enklare lösning? En vattenberedare på 50-60 liter räcker till korta duschar.

Vart kan man placera varmvattenberedare?

Eftersom det finns så många olika modeller och varianter av varmvattenberedare kan den placeras på vitt skilda ställen förutsatt att du kan dra ett spillrör till ett avlopp och att det inte föreligger någon frostrisk.

Vi hjälper dig med råd och installation

Det behövs en certifierad montör för att en installation ska bli godkänd enligt de föreskrifter som krävs. Kontakta oss på ABC Rör för att få rådgivning och en professionell installation.  

0
1

Vad gör en VVS installatör?

Vvs installatör

Som VVS installatör arbetar man som fackman med att hitta lösningar och installera rör och system som ger bra inomhusmiljö och sanitära lösningar som dusch, tvätt och toalett. Arbetet handlar om att kunna värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, värmeelement, fläktar och klimatanläggningar.

VVS installatörer kan teknik, gillar service och är lösningsorienterade. De är även med när man bygger hus där de som fackmän är med vid projekteringen och installationen av olika värmelösningar och rör för avlopp och vatten. De ska vara med redan vid ritningsstadiet för att tillsammans med andra hantverkare se till att bygget fortskrider på bästa sätt.

Vad gör VVS installatören?

Projektering, installation och reparation av VVS-anläggningar i hus, lägheter, affärshus, kontorslokaler eller industrimiljöer.

Med VVS-anläggningar menas arbete med värmepumpar, elpannor, varmvattenberedare, värmeelement, ventilation och rör.

Hur är det att jobba som VVS montör?

Som VVS installatör har man många möjligheter till varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Du kan jobba som anställd på VVS-installatörsföretag, fastighetsbolag, industriföretag eller liknande, men även vara egenföretagare. Bra egenskap är att vara både händig och tekniskt intresserad för att kunna ta självständiga beslut men även gilla att samarbeta i grupp. VVS-installatörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, med service och reparationer av rörledningar, ventilation och olika slags värmesystem.

Vad står VVS för?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Med sanitet menas vätskor, gaser och övrigt vattenspill. VVS-montörer arbetar för att du ska få ett fungerade avlopp och vatten att rinna i din bostad eller ser till att värme och ventilation fungerar på bästa sätt.

FAQ

Vad tjänar VVS montörer?

VVS montörer tjänar enligt SCB i genomsitt 35600 kr per månad.

Vad är skillnaden emellan en rörmokare och en VVS installatör

Förr kallades en VVS installatör för rörmokare eller rörläggare men med tiden har uppgiften utvecklats och moderniserats vilket gör att en VVS installatör jobbar med så mycket mer än rörläggningar. Det är ett hantverk som inkluderar mycket ny teknik där man exempelvis ska hantera komplicerade datorstyrningar för värme- och kylanläggningar.

Söker du jobb som VVS installatör i Stockholm?

Att arbeta som VVS-installatör är ett framtidsyrke. Det finns alltid rör och anläggnigar som behöver repareras eller underhållas. Det är ett yrke som erbjuder stor variation och möjligheter. Vill du arbeta som installatör i Stockholm? Just nu söker ABC Rör fler kollegor. Välkommen att ta kontakt med oss!

0
0

Kluckande avlopp

Kluckande avlopp 

Kluckande ljud från avloppet tyder på problem med avrinningen och skvallrar om begynnande stopp i avloppet.

Det kluckar i avloppet. Vad kan det bero på?

 • Olämpligt skräp ska förstås inte spolas ner men även en för stor mängd papper kan skapa ett stopp.
 • Torkar man inte upp överflödigt matfett och oljor ur stekpannor samlas det lätt på ett ställe och täpper till avloppsrören.
 • Hår och skräp ska fastna i vattenlåsen så tänk på att rensa dessa. Skaffa särskilda hårfällor som gör det lättare att fånga upp det.

Så löser du ett kluckande avlopp?

 1. Börja med en vaskrensare. Se till att vattenlåset är rengjort. Pumpa sedan vaskrensaren flera gånger över handfatets avloppshål eller i toalettstolen.
 2. Om problemet finns i köket kan du hälla diskmedel i avloppshålet i diskhon för att lösa upp fettet och skölj sedan med vatten. Fyll sedan hela din diskho och släpp ut vattnet. Ser du en fin virvel bildas tyder det på att avloppet är fritt, om det gungar eller gurglar kvarstår problemet.
 3. Du kan även prova att hälla flera hinkar med vatten i toalettstolen för att se om proppen släpper.
 4. Om det inte hjälper är det dags att ta hjälp av proffessionella som kan spola avloppet med högtryckstvätt.

 

Vattnet rinner men avloppet kluckar ändå?

Låt dig inte luras av att vattnet fortfarande rinner. Ett kluckande ljud skvallrar om ett problem!

Beror kluckandet på stopp i avloppet?

Kluckande ljudet uppstår när vatten försöker rinna förbi ett hinder samtidigt som luft behöver byta plats och tränger då igenom samma flaskhals. Stoppet kan bero på beläggningar som samlats på ett ställe i rören eller att något olämpligt har fastnat. Ett stopp kan även finnas utanför fastigheten. Det kan vara rötter som trängt in i avloppsröret där rester och annat fastnar.

Kan hett vatten lösa problemet?

Hett vatten bör inte användas om rören är gjorda av plast då dessa kan böjas av värmen. Om du är det minsta osäker, ta kontakt med ABC Rör. Vi kan göra felsökningar för att kontrollera vad felet beror på innan du som lekman skapar ett större problem.

Hälla kaustiksoda i kluckande avlopp?

Kaustiksoda behöver lösas upp med väldigt mycket och varmt vatten. Det måste  sköljas ut genom hela rörsystemet, annars blir det kvar i rören där kan börjar fräta på rören och får mer avfallsrester att fastna. 

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss på ABC Rör! Vi erbjuder effektivare lösningar som högtrycksspolningar och ser till att inte problemet förvärras längre ner i avloppssystemet. Vi filmar även för att se vad för slags stopp du drabbats av. Du kan göra ROT-avdrag för spolningen och felsökningarna.

0
0