Toalett läcker efter spolning

Läcker din toalett efter spolning?

Läcker din toalett efter spolning, så att vattnet fortsätter rinna? Det kan verka som ett litet och betydelselöst problem, men utan åtgärd kan även ett litet läckage med tiden bli en stor kostnad.

I de allra flesta fall kan en toalett som läcker efter spolning åtgärdas med enkla medel och till låg kostnad och ju snabbare du åtgärdar problemet desto billigare blir det, totalt sett. Även om spolningsmekanismen består av många delar är det relativt lätt att göra enklare felsökning och reparation på egen hand, om du är någorlunda händig. I annat fall bör du kontakta en rörmokare

Läckande flottör – Byt ut!

Inuti toalettens spoltank finns en flottör som ska flyta upp och stänga inloppsventilen när tanken är full. Om du tar av locket kan du enkelt kontrollera om flottören är tät genom att trycka ned den under vattenytan. Kommer det luftbubblor behöver den bytas.

Om flottören är tät men toaletten ändå läcker efter spolning kan det vara inloppsventilen som inte fungerar. Det kan du enkelt se genom att vatten rinner över kanten till bräddavloppets öppning, högst upp.

Igenkalkade eller trasiga packningar – Byt ut eller rengör

Om flottören fungerar är nästa steg att kontrollera att alla packningar är hela och att ventilsätena inte är igenkalkade.

Börja med att stänga av vattnet till toalettstolen. Kontrollera därefter inloppsventilen och bottenventilen för att se om de har kalkavlagringar eller om packningarna är spruckna.

Nya packningar kan du köpa på byggmarknaden eller i rörbutiken. Du behöver veta märke och gärna typ på din toalettstol och gärna ungefär när den är installerad. Det kan finnas packningar även till äldre stolar om du ringer runt lite.

Kalkavlagringar är lätta att ta bort med ättikslösning på svamp eller trasa. Ibland är det nödvändigt att behandla flera gånger och låta lösningen verka en stund mellan varven.

Kontakta oss så hjälper vi er

Får du ingen rätsida på problemet själv, eller vill du helt enkelt slippa att lägga din tid på att felsöka en toalettstol som läcker efter spolning?

Vi klandrar dig inte. Kontakta oss som ger vi dig rätt hjälp snabbt, till ett bra pris.

När det gäller toalettstolar som läcker efter spolning kan vi ofta lösa problemet relativt fort. Vi har delar i lager till de flesta vanliga toalettstolar och du förhoppningsvis inte vänta på leverans av delar som måste beställas.

Har du en riktigt gammal toalettstol kan det vara värt att byta ut den mot en ny. Det kostar förstås mer, men det sparar du snabbt in genom att en modern toalettstol gör av med mindre vatten.

0
0

Vad är Legionella?

Legionella är en grupp bakterier som förekommer naturligt i vatten. Normalt sett är halterna så låga att de inte utgör någon fara för människor, men under speciella omständigheter kan bakterierna växa till kraftigt.

Risk för tillväxt av legionellabakterier framför allt i stillastående vatten som är mellan 20 och 45 grader varmt. Sådana förhållanden kan uppstå i felaktigt dimensionerade eller defekta varmvattenberedare, men också i grenar av tappvatten- eller värmesystem som används sällan.

De flesta moderna vatten- och värmesystem är dimensionerade och konstruerade för att motverka legionellatillväxt och värma vattnet så att bakterierna dör. I normalfallet är det alltså mycket liten risk att smittas.

Vilka är symtomen för legionella?

Legionella finns i olika varianter och kan orsaka olika sjukdomar.

Den farligaste och mest välkända, legionärssjukanär en allvarlig form av lunginflammation, med symptom som feber, frossa, huvudvärk och smärtande muskler, som senare följs av torrhosta, andningssvårigheter och andra lungsymptom.

Legionellabakterier kan också ge upphov till Pontiacfeber, som har influensaliknande symptom. Sjukdomen är dock kortlivad och går över av sig själv.

Vanliga frågor och svar om legionella

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om legionella och hur man skyddar sig.

Vid vilken temperatur bildas legionella?
Legionellabakterier växer till vid temperaturer mellan 20 och 45 grader och speciellt i intervallet 35 – 40 grader.
Hur bildas legionella?
Legionellabakterier förekommer naturligt i vatten, men i mycket låg koncentration och är normalt inte en hälsorisk
Hur smittar legionella?
Legionärssjuka smittar typiskt sätt genom bakterier som sprids med vattendimma och når lungorna.
Är Legionella farligt?
Legionärssjukan, den vanligaste sjukdomen som orsakas av legionella-bakterier är en mycket allvarlig lunginflammation, som kan leda till döden.
Hur vanligt är legionella?
I Sverige registreras årligen mellan 100 och 150 fall av legionärssjuka.
Hur snabbt bildas legionella?
Legionellabakterier växer till olika snabbt beroende på temperatur, men snabbast mellan 35 och 40 grader. Över 50 grader dör bakterierna efter viss tid.

Hur undviker man legionella?

Den viktigaste metoden för att undvika legionella i tappvattensystem är att se till att varmvattenberedaren fungerar bra och värmer vattnet till minst 60 grader. Det är också viktigt att beredaren är i gott skick så att hela vattenmängden verkligen blir varm.

Vid 60 grader räknar man med att legionellabakterier dör inom 10 minuter. Höjs temperaturen till 70 grader dör 90 procent av bakterierna inom 10 sekunder.

I värmepannor och värmeväxlare för vatten gäller samma temperaturer. Dessutom är det viktigt att se till att vatten inte kan bli stående i icke anslutna rördelar. Oftast används så kallade legionellabrickor för att stänga sådana delar, så att inget vatten kan bli stående där.

Önskar ni en rutinkoll eller misstänker att ert vattensystem in fungerar optimalt? slå oss gärna en signal eller kontakta oss per mail.

0
0

provtrycka golvvärme

Vi vet allt om hur man gör för att provtrycka golvvärme. Här beskriver vi i stora drag hur det går till, varför det är viktigt och hur du bör agera om du får problem med läckande golvvärme.

Vattenburen golvvärme består av rör som antingen läggs i spår, i undergolvet, eller som gjuts in i betong eller flytspackel.Vilken metod som används beror på hur bjälklaget ser ut men också på vilken typ av övergolv du har.

Under trägolv går det att lägga golvvärme löst, i spårad spånplatta eller speciella isoleringselement. När det gäller keramiska golv måste golvvärmerören däremot gjutas in.

Golvvärme kan också gjutas in direkt i betongplattan under huset. Den blir då en integrerad del av husets grund och du kan sedan fritt välja golvmaterial.

hur provtrycker man golvvärme?

Man provtrycker golvvärme genom att isolera en av golvets rörslingor. Man ser till att slingan är helt vattenfylld och inte innehåller några luftbubblor. Därefter pluggas ena anslutningen igen och den andra ansluts till en pump med tryckmätare.

Själva provtryckningen går förenklat till så att vattentrycket höjs till ett visst värde och att man sedan kontrollerar att trycket inte sjunker under viss tid. Den exakta proceduren varierar mellan olika rörtillverkare och rörtyper.

Hur provtrycker man vattenledning?

Att provtrycka en vattenledning går till på samma sätt som att provtrycka golvvärme. Röret ska vara vattenfyllt och fritt från luftbubblor. Ena änden pluggas igen och en provtryckningspump ansluts i andra änden.

Provtryckningen går till på samma sätt, men ofta används ett högre tryck för vattenledningar än för golvvärme, eftersom maxtrycket i tappvattensystem i allmänhet är högre än i värmesystem.

Kan man provtrycka själv?

Du kan provtrycka golvvärme själv om du har tillgång till rätt utrustning, vet hur arbetet ska göras och känner till rörtillverkarens rekommendationer.

En svårighet med att provtrycka golvvärme själv kan vara att dokumentera arbetet på rätt sätt och att kunna bevisa i efterhand att det gjorts i enlighet med regelverket.

För de flesta är det inte värt pengarna och arbetet som krävs för att lära sig allt och sedan göra jobbet. Därför är det oftast bättre att ta hjälp av en certifierad rörfirma. Du slipper göra jobbet själv och får dessutom kvitto och dokumentation på korrekt utfört jobb.

Vad ska jag göra om golvvärmen läcker?

Om du har eller misstänker att golvvärmen läcker ska du först och främst stänga av den del där läckan finns. Ofta finns ventiler eller små kranar för att göra detta. Därefter bör du snarast kontakta en rörmokare för att få rätt hjälp.

Kontakta oss för hjälp med provtryckning av golvvärme

Abcror är certifierade av säkert vatten och med lång erfarenhet av bl.a provtryckningar. Vi hjälper dig med allt som gäller provtryckning av golvvärme på kort varsel och till rimliga priser. Hör av dig redan idag.

0
0

Hur installerar man en diskmaskin själv

Att installera diskmaskin behöver inte vara jättesvårt. Om köket är förberett och du vet hur du ska göra är det ett snabbt avklarat jobb, men ibland krävs extra installationer för att kunna ansluta vatten och/eller el och då kan det ibland krävas att du tar hjälp av en elektriker eller rörmokare.

Så här gör man 

När du ska installera diskmaskin, börja gärna med att kontrollera allt i förväg, innan du ens köper maskinen.

 • Kontrollera att diskmaskinen får plats. Är utrymmet du tänkt dig tillräckligt stort för att rymma den diskmaskin du tänker köpa? Finns hål för att dra alla slangar?
 • Kontrollera att diskmaskinsanslutning med avstängning finns. De flesta försäkringsbolag kräver separat avstängning för vattnet till diskmaskinen. Ofta är det integrerat i köksblandaren. Annars behöver du komplettera din installation
 • Kontrollera anslutning för utloppet. Moderna vattenlås i kök har oftast anslutning för slang för diskmaskin. Saknas det kan du behöva komplettera. Det går att ha slangen hängande över kanten i diskhon, men det är kanske inte så snyggt eller säkert.
 • Kontrollera att eluttag finns och att det är anslutet till jordfelsbrytare. Saknas något här måste du ta hjälp av en behörig elektriker
 • Börja installationen med att ansluta utloppet. Ofta finns en avsmalnande anslutning på vattenlåset, där du skär av till rätt diameter och trycker på slangen. Glöm inte att även säkra med slangklämma.
 • Anslut slangen för inloppet. Den har i allmänhet en packning och ska skruvas på en slätända. Är ytan som packningen ska täta mot inte slät utan spetsig behöver du komplettera med en nippel, eftersom den spetsiga delen riskerar att skära hål i packningen, med läckage som följd.
 • Anslut elen och öppna diskmaskinsavstängningen. Kontrollera att det inte läcker vatten någonstans.
 • Provkör diskmaskinen med något kort program, men glöm inte att ta ut alla manualer och tillbehör först.
 • När allt fungerar, ställ in diskmaskinen på plats. Står diskmaskinen på golvet, under köksbänken är det ett krav att du har spillbricka under, så att du snabbt märker om maskinen börjar läcka.

Dubbelkolla din försäkring

När du installerar diskmaskin, kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vissa bolag kräver extra åtgärder, till exempel läckagestopp på vattenanslutningen. Alla bolag kräver att jobbet görs på ett fackmannamässigt sätt.

Osäker? Ring en rörmokare

Känner du minsta osäkerhet inför att installera diskmaskin, ring oss, så skickar vi en kunnig och certifierad rörmokare. När det gäller vatten finns alltid risk för att fel leder till läckor, med tråkiga konsekvenser.

Att anlita en fackman till att göra jobbet är en billig försäkring mot framtida problem.

0
0

Vilka rotavdrag gäller för rörmokare & vvs arbeten?

För rörmokare och vvs-arbeten gäller samma rotavdrag som annars. Det innebär att halva arbetskostnaden dras av från fakturan och betalas direkt av Skatteverket. En förutsättning är att arbetet uppfyller kraven och att du har utrymme för att göra rotavdraget.

Alla normala rörarbeten i din bostad eller sommarstuga omfattas av rotavdrag om de utförs på plats och gäller rördragning inne i, eller i anslutning till huset. Rotavdraget gäller för alla typer av bostäder du äger själv, alltså både villa och bostadsrätt.

Badrumsrenovering

Badrumsrenovering är ett arbete som typiskt sätt ger möjlighet till rotavdrag, och eftersom en badrumsrenovering ofta kräver mycket arbete finns det stora pengar att spara.

Byte av blandare

Att byta blandare själv kan innebära stora problem om du gör fel, vatten läcker ned på golvet och i bjälklaget m.m. Genom att utnyttja rotavdraget försäkrar du dig om att jobbet blir professionellt utfört och slipper ändå undan med att betala bara halva arbetet.

Renovering eller byte av ledning

Gamla vattenledningar behöver med tiden renoveras eller bytas ut, eftersom de sätts igen eller börjar spricka och läcka.

Det här är ett arbete som de flesta gärna tar in hjälp för att göra. Det är en bra sätt att försäkra sig om ett korrekt utfört jobb som inte leder till vattenläckor och problem senare. Om du utnyttjar rotavdraget blir kostnaden dessutom mycket lägre.

Dragning av nya ledningar

När du behöver dra nya ledningar i huset kan rotavdrag användas så länge det handlar om rör som går inuti huset, eller som är till för att ansluta huset till vatten- och avloppsnät.

Rotavdraget gäller både för underhåll av befintliga hus och för om- och tillbyggnad. Däremot gäller det inte för installationer i din trädgård, till exempel för pool eller bevattningssystem.

Installation av värmepump

När du installerar värmepump i ditt hus ska du alltid be att få rotavdrag. Det ger dig ett mycket lägre pris, eftersom halva arbetskostnaden dras från skatten. Du behöver inte ens ligga ute med pengarna, utan betalar helt enkelt hälften, medan resten betalas direkt av Skatteverket.

Installation av värmepump är ett perfekt tillfälle att utnyttja rotavdraget. Det är ett ofta omfattande arbete som innebär många arbetade timmar.

Glömde vi något? Hör gärna av er.

Saknar du något i vår uppräkning ovan? Nästan alla rörarbeten vi gör i eller i direkt anslutning till din villa, din bostadsrätt eller ditt fritidshus omfattas av rotavdrag.

Hör av dig till oss när du behöver hjälp med rörarbeten i bostaden eller fritidshuset. Vi har lång erfarenhet och åtar oss de flesta typer av jobb, och naturligtvis ordnar vi med rotavdrag på arbetet. Du får arbetet gjort till ett lägre pris, Vi tar hand om all administration.

0
0
Vatten och VVS

Många undrar hur det är att jobba som rörmokare? 

Att jobba som rörmokare ger utrymme för stor variation när det gäller arbetsuppgifter.

Mångas bild av rörmokare är kanske att det handlar väldigt mycket om att jobba med gamla skitiga avloppsrör och visst förekommer sånt, men rörmokare är ett yrke med många möjligheter.

Här är några vanliga arbetsuppgifter:

Projektering och planering – Det är nog många som kan koppla ihop ett par rör, men om slutresultatet ska bli bra krävs planering och dimensionering för att helheten ska fungera.

Installation – Rörmokare arbetar på byggen med att installera rör i nya hus, men också vid om- och tillbyggnader, med att utöka befintliga rör, för värme, färskvatten och avlopp

Reparationer – När någonting går sönder och vattnet sprutar åt alla håll, eller när det läcker ur avloppet får rörmokaren rycka ut, oavsett timme på dygnet.

Spolning av avlopp – Spolning av avlopp är en vanlig, förebyggande åtgärd för att slippa att, bokstavligt talat, stå med skit upp till armhålorna när avloppet blivit igensatt.

Installation och byte av vitvaror, m.m. – Många gånger kan det krävas lite arbete och fackkunskap när en tvätt- eller diskmaskin ska bytas, eller när någon vill byta blandare i köket.

Installation och byte av värmepannor – Det är många rör som ska dras och det måste bli rätt för att installationen ska fungera.

Felsökning – En av de lite klurigare delarna av jobbet är att hitta felkällor, som orsakar problem i en rörinstallation. I större installationer kan detta bli nog så svårt och klurigt.

Som du förstår är rörmokare ett yrke som ger möjlighet till stor variation. Här finns stort utrymme för den som är duktig på hantverket att göra snygga rörinstallationer, men det finns också jobb för den som är lite finurlig och gillar att lösa kluriga problem.

Hur blir man rörmokare?

Det vanligaste sättet att bli rörmokare, eller VVS-montör som det formellt kallas, är att gå en gymnasieutbildning eller yrkeshögskoleutbildning, med VVS-inriktning. Det tar tre år och följs av minst två års praktik.

En annan möjlighet är att lära sig yrket från grunden genom att jobba som lärling hos ett VVS-företag. Det är inte så vanligt, men förekommer och tar då minst fem år.

För att bli certifierad krävs att man blir godkänd vid ett gesällprov efter genomförd utbildning eller lärlingstid.

Lön som rörmokare

Det råder brist på rörmokare. Därför har rörmokare högre löner än de flesta andra typer av hantverkare inom byggindustrin.

Om oss

Vi är en rörfirma med stor kunskap och lång erfarenhet av allt som har med rör att göra. Kontakta oss om du behöver hjälp med VVS, eller om du är intresserad av att jobba som rörmokare, så berättar vi mer.

0
0
Vatten och VVS

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Det flesta vet att avloppsrör sätts igen eller kan gå sönder och måste bytas efter några årtionden, men inte alla vet att även den inkommande vattenledningen – servisledningen – kan bli igensatt och behöva bytas.

Speciellt äldre inkommande vattenledningar i koppar blir igensatta med tiden. Främst är det kalk, som finns naturligt i dricksvattnet, som avlagras i rören. Beroende på var du bor och hur mycket kalk som finns i dricksvattnet – hur hårt det är – går processen olika snabbt.

Modernare inkommande vattenledningar är ofta i plast och har mycket mindre problem med att de sätts igen, eftersom plasten är så hal. Istället torkar de och spricker med tiden.

Vad kostar det att byta vattenledning till huset?

Kostnaden varierar med hur lång ledning du har och hur mycket man måste gräva, men i de flesta fall tar det inte så många timmar. Be om en offert för att få exakt svar.

Vad innebär det att dra om inkommande vatten?

I de flesta fall innebär det att vi gräver upp inkommande vattenledning, från anslutningen vid tomtgränsen, fram till huset och byter den till en ny, av modern typ, oftast i plast.

Rost i vattenledningar, vad gör jag åt det?

Har du rost i vattenledningarna innebär det förmodligen att du har mycket gamla vattenledningar i järn. I sådana fall rekommenderar vi byte till modernare material

Avloppsröret under huset är trasigt. Hur löser man det?

Det finns olika lösningar. Vad som är bäst beror mycket på vad huset har för grundläggning. Är rören lätt åtkomliga byter vi. Har du en modern, armerad platta är det besvärligare och vi kan försöka gjuta ett nytt rör i röret (relining)

Går det att byta avloppsrör i betonggolv?

Ja, det går, men det krävs stora ingrepp, eftersom golvet måste hackas upp för att rören ska gå att komma åt. En bättre lösning kan vara relining, där vi gjuter nya rör inuti de gamla, eller helt ny rördragning.

Om oss

Vi kan allt om rör och hjälper dig gärna med renovering eller byte av gamla vattenledningar och avloppsrör. Hör av dig till och och berätta mer om vad du behöver, så återkommer vi med ett bra förslag.

0
0

Varmvattenberedare – Vilken ska man välja?

Det finns mängder av olika varmvattenberedare. Vilken du ska välja beror på dina behov men också på vilken typ av värmesystem du har i huset och i viss mån i vilken klimatzon du bor.

Här går vi igenom vad du behöver tänka på vid val av varmvattenberedare och presenterar olika alternativ som passar vid olika tillfällen. Vi berättar också om hur du enklast köper varmvattenberedare och får den installerad på plats.

Hur många liter behöver man?

Hur stor varmvattenberedare du behöver i en bostad bestäms främst av hur många personer som bor där, men behovet varierar förstås mellan olika personer.

I ett hushåll med fyra tonåringar, som gärna duschar länge krävs det av naturliga skäl en större varmvattenberedare än i ett tvåpersonshushåll där man sparar på vattnet. Som en fingervisning kan vi nämna att en femminuters dusch förbrukar ungefär 50 liter varmvatten, medan ett fullt badkar behöver närmare 150 liter.

Din rörmokare hjälper dig gärna att välja rätt storlek, så att du slipper stå utan varmvatten, utan att för den skull värma vatten i onödan.

Vilken är er vattenkvalité?

Vilken vattenkvalitet du har varierar med var du bor i landet. I vissa delar av landet innehåller berggrunden och därmed även grundvattnet mer kalk. Då säger man att vattnet är hårt. I andra delar av landet är vattnet mjukare.

Din vattenkvalitet påverkas också av varifrån du hämtar ditt vatten. Kommunalt dricksvatten håller hög kvalitet. Vatten från egen brunn varierar mycket efter omständigheterna.

Din rörmokare berättar gärna mer om hur vattenkvalité påverkar valet av varmvattenberedare.

Låt en rörmokare titta innan – Många köper varmvattenberedare som inte passar?

Det är lätt att köpa varmvattenberedare, men om du inte vet vad du gör kan det där fyndet på byggmarknaden lätt till en dålig affär.

Be din rörmokare om råd när det gäller val av varmvattenberedare så undviker du de vanligaste fallgroparna och kan välja rätt från början. Det blir billigare i längden.

Varmvattenberedare fritidshus

När du väljer varmvattenberedare till fritidshus är det viktigt att ta hänsyn till att den inte används hela året och att vatten därför kan bli stående långa tider. Du kan också behöva anpassa installationen så att varmvattenberedaren enkelt kan tömmas, ifall huset står ouppvärmt under vintern, för att undvika att varmvattenberedaren eller anslutningarna fryser sönder.

Kan det funka med en genomströmningsberedare?

I vissa fall kan det fungera med en genomströmningsvärmare istället för vanlig varmvattenberedare. Varmvattnet tar aldrig slut och du behöver inte vänta på att vattnet ska värmas upp om elen varit avstängd. Å andra sidan ställer en genomströmningsvärmare för vatten högre krav på elinstallationen, eftersom den kräver mycket ström när den används.

Vi hjäper till med installation

Kontakta oss, så hjälper vi dig med val och installation av varmvattenberedare. Att ta hjälp av proffs är din garanti, både för att du får rätt lösning och att den blir rätt installerad, så att du slipper både svordomar och dyra vattenskador.

Om oss 

Vi är en VVS- och rörmokarfirma i Stockholm med över 25 års erfarenhet. När du kontaktar oss för att få hjälp med varmvattenberedare eller andra rörarbeten kan du vara helt säker på att få snabbt få rätt hjälp till ett överraskande lågt pris.

När du anlitar oss kan du lita på att jobbet blir ordentligt gjort och att du blir nöjd. Det garanterar vi!

0
0

Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte?

Att åtgärda gamla rörstammar är ett stort och viktigt arbete, som får omfattande påverkan på byggnaden och de som bor eller arbetar i den. Numer finns relining som ett alternativ till att byta alla rör i fastigheten, men vilket av relining eller stambyte är bäst för just er? Här försöker vi reda ut begreppen för att göra beslutet lättare.

Vad är relining?

Relining går i korthet ut på att man renoverar befintliga, gamla rör, genom att spruta på ett lager plast från insidan. I praktiken innebär det att man gjuter nya plaströr inuti de gamla rören. Innan gjutningen inventeras och renspolas alla rör noggrant.

Relining har stora fördelar mot traditionellt stambyte om det görs i tid, medan rören fortfarande är hela och täta.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att alla rör för vatten och avlopp i en fastighet byts ut mot nya. Det innebär mycket omfattande ingrepp i byggnaden och kräver i allmänhet att alla våtutrymmen som badrum och toaletter byggs om, eftersom både golv och väggar måste brytas upp för att det ska gå att komma åt rören.

Vad kostar relining och stambyte?

Vad relining eller stambyte kostar beror mycket på rörens skick och hur byggnaden ser ut. I många fall kan relining vara billigare, men för att vara säker på detta krävs en noggrann undersökning.

Beroende på vilka problem ni har med rören i fastigheten är det inte säkert att relining är en bra lösning. Man måste helt enkelt undersöka först och därefter avgöra om det är bättre att satsa på ett stambyte och se till att den nya rördragningen blir bättre än den gamla.

Nackdelar och fördelar med relining

Fördelar med relining:

 • Mindre ingrepp i byggnaden, med lägre kostnad som följd
 • Snabbare och smidigare
 • Mycket små olägenheter för de som bor eller arbetar i fastigheten

 

Nackdelar med relining:

 • Fortfarande experimentell teknik – Bara 15 år gammal
 • Kanske inte accepteras av alla försäkringsbolag – Kolla först!
 • Löser inte problem med felaktig rördragning, som ett stambyte kan åtgärda

Nackdelar och fördelar med stambyte

Fördelar med stambyte:

 • Nya, fräscha, moderna rör, dragna enligt senaste standard
 • Beprövad teknik, med känd livslängd
 • Inga problem med försäkringsfrågor

 

Nackdelar med stambyte:

 • Större ingrepp i byggnaden
 • Våtutrymmen måste göras om
 • Olägenhet för de som bor eller arbetar i fastigheten

Undersök alla rör innan ni bestämmer er för vad som är bäst för er

Om ni står i valet och kvalet mellan relining eller stambyte rekommenderas att ni först noga undersöker era rör och rörinstallationer, för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

 

Att bestämma sig för antingen relining eller stambyte utan att först ta reda på fakta är bara dumt och riskerar att leda till skenande kostnader, eller att era rörledningar inte fungerar så bra som de borde när arbetet är klart.

Vill ni ha hjälp? Kontakta oss eller ring 08-92 92 00

0
0

Illaluktande avlopp

Illaluktande avlopp? Det här kan du göra

Illaluktande avlopp är en olägenhet på grund av lukten, men det är också en indikation på att någonting inte står rätt till med avloppet. Det kan vara någonting enkelt som ett vattenlås som inte fungerar, men det kan också handla om allvarligare fel, till exempel avloppsrör som glidit isär, du har stopp i avloppet eller ett rör som gått sönder och börjat läcka.

 

Här går vi igenom några av de vanligaste orsakerna till illaluktande avlopp och ger dig några goda råd angående hur du bör agera när du drabbas av illaluktande avlopp.

Varför luktar avloppet?

Varför luktar avlopp? Ja, de är avlopp, helt enkelt och vi vet alla vad som spolas ned där.

 

Normalt slipper vi känna lukten eftersom alla öppna avlopp är försedda med vattenlås, men ibland kan exempelvis:

 • Vattnet i vattenlås kan avdunsta, om du inte spolar regelbundet
 • Rör kan spricka eller rosta sönder
 • Rörskarvar kan glida isär

Det här kan du göra

Om du har problem med illaluktande avlopp finns det några enkla saker du kan göra själv

 • Fyll på vatten i alla vattenlås. – Häll i en halvliter vatten i alla tvättställ, hoar och golvbrunnar. Tänk på att det kan finnas golvbrunnar som är dolda av till exempel tvättmaskinen.
 • Kontrollera alla synliga avloppsrör. – Öppna badrumsskåpet och köksskåpet under vasken och se efter att rören är hela och inte spruckit eller glidit isär.
 •  Kontrollera packningar. – Där rören från handfat, diskhoar och liknande går ned i golvet eller in i väggen sitter en packning. När packningen blir gammal kan den börja spricka och bli otät och därför släppa igenom lukt.

När ska man ringa en rörmokare?

Grundproblemet till illaluktande avlopp är att avloppet är öppet på något sätt, så att lukt kan tränga ut ur rören och in i bostaden. Du bör ringa en rörmokare om du har återkommande problem med illaluktande avlopp och inte kan hitta och åtgärda felet på egen hand.

Sammanfattning

ABC-rör är en rörfirma i Sollentuna som arbetar i hela Stockholm med omnejd. Vi kan allt som gäller vatten och avlopp och har rätt kompetens för att hjälpa dig, från installation av handfat och diskmaskin, hela vägen ut till kommunens ledningsnät.

 

Vi kan också hjälpa dig med värmesystemet, oavsett om du har panna, fjärrvärme eller värmepump. Dessutom är vi certifierade på installation, underhåll och borttagning av gasinstallationer.

 

Kontakta oss på ABC-rör när du behöver hjälp med illaluktande avlopp. Vi kan vara snabbt på plats och hjälper dig med alla typer av problem, oavsett om det gäller att rensa vattenlås, byta packningar eller åtgärda problem med rördragningen hemma.

0
0