gasinstallation

Gas i Stockholm

Allt om gas i Stockholm

Är du nyfiken på att skaffa gas i Stockholm? Vi på Abc Rör hjälper dig med allt som behövs för att du ska få en snabb och säker installation av gas. Vi både nyinstallerar och byter ut gamla gasinstallationer, och självklart är vi auktoriserade och certifierade för att jobba med allt som har med gas och gasol att göra.

Gas typer man kan använda i Stockholm

När vi pratar om gas i Stockholm finns det idag tre olika typer – naturgas, biogas och stadsgas.

● Naturgas är ett fossilt bränsle, men jämfört med exempelvis kol och olja har naturgas väsentligt mindre utsläpp av koldioxid, tungmetaller och andra rester efter förbränning.

● Biogas inte ett fossilt bränsle utan istället en förnyelsebar energikälla. Biogas tillverkas av nedbrytning av restavfall i syrefria miljöer. Det betyder att den gas som skapas, och koldioxiden som släpps ut när den förbränns, är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte förbränning av biogas till växthuseffekten.

● Stadsgas i Stockholm är en blandning med 50% naturgas och 50% luft.

Gas i Stockholm sedan 1850

Sedan 1850-talet har man använt gas i Stockholm till exempel för gatubelysning. I början, och fram till runt 1920, använde hushållen gas i Stockholm främst till att driva spisen, men därefter användes gas även för uppvärmning av bostäder och hushållsvatten i varmvattenberedare.

Hur naturvänligt är Naturgas?

Naturgas är ett fossilt bränsle, precis som kol och olja. Det betyder att vid förbränning av naturgas släpps det ut koldioxid. Däremot är utsläppen för naturgas 40% mindre än för kol, och 25% mindre än för olja.

Utsläppen av övriga ämnen, som tungmetaller, sot och svavel, är väsentligt lägre. Detta, plus att naturgas till största delen transporteras via gasledningar och inte med fordon, gör att naturgas är ett naturvänligt alternativ till fossila bränsle och även biobränsle.

Var kan man få gas i Stockholm?

Idag går det att få gas i Stockholm nästan var som helst. Kontakta oss på Abc Rör om du är nyfiken på om du kan installera gas i din fastighet så hjälper vi dig att ta reda på det.

Vem får utföra gasinstallationer?

Om du vill ha gas i Stockholm så bör du kontakta en installatör som är auktoriserad för gasinstallation. En auktoriserad och certifierad gasinstallatör betyder att du kan känna dig trygg med att den som gör installationen har all nödvändig kunskap för att resultatet ska bli säkert.

Abc Rör i Stockholm är certifierade och auktoriserade för att installera gas. Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att jobbet blir gjort säkert och på rätt sätt.

Kort om oss – vi installerar gasspisar, restaurang, industrigas m.m

 

Vi på Abc Rör i Stockholm är auktoriserade och certifierade för alla åtgärder som har med installation av gas att göra. Vi installerar exempelvis gasspisar åt både privatpersoner, samt restauranger och behöver du byta eller ta bort din gasinstallationer kan vi hjälpa dig med det också.

Vi hjälper till med allt ifrån tillståndsansökan för restauranger till att installera fullständiga gasolsystem. Vi ser till att ni får godkända gasolutrymmen, drar ledningar och anslutningar av nya grillar, spisar och tandooriugnar m.m

Vi utför även besiktningar av gasolanläggningar – allt enligt myndigheternas krav.

Inom industrigas kan vi det mesta, och har lång erfarenhet. Kontakta oss om du behöver hjälp.

 

0
0
värmepump

Oljeavskiljare vad gäller

När krävs det oljeavskiljare?

Här ska vi gå genom vad som gäller för oljeavskiljare, hur de fungerar och vem som måste ha en oljeavskiljare.

 

En oljeavskiljare är viktig i verksamheter som använder sig av oljor, eftersom utsläpp av dessa i ledningsnätet kan störa vattenreningen i kommunens anläggningar och därmed orsaka stor skada i våra vattendrag.

 

En oljeavskiljare fungerar enligt den normalgravimetriska principen, det vill säga att ämnen som är lättare än vatten flyter upp till ytan, medan slammet som är tyngre än vatten sjunker till botten. För att klara kommunernas riktvärden behöver de lättare ämnena på ytan samlas ihop på något sätt så att de inte följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren.

 

En oljeavskiljaranläggning ska genomgå service av entreprenör regelbundet. Restavfallet efter tömning räknas som farligt avfall och får endast transporteras av transportör med tillstånd.

 

Eftersom det finns en kontrollerande myndighet för oljeavskiljare ska tillsyn, underhåll, reparationer, tillbud med utsläpp och det avfall som uppstått (både olja och slam) dokumenteras så att det finns tillgängligt för kontroll.

Service och installation av oljeavskiljare

Om ni behöver hjälp med installation eller service av oljeavskiljare är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper gärna er med allt som rör er oljeavskiljare, till exempel mätning av slam- och oljelagertjocklek, funktionskontroll av larm och rengöring och byte av eventuellt koalescensfilter. Vi dokumenterar även utfört arbete på ett adekvat sätt.

Klass 1 avskiljare

Det finns två olika klassningar av oljeavskiljare, klass 1 och klass 2. Klass 1 har förutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel även ett koalescensfilter eller lameller för att samla upp oljan och övriga lätta ämnen och behålla dem i oljeavskiljaren. I det utgående vattnet från oljeavskiljaren får resthalten mineralolja (vilket är detsamma som opolära kolväten) vara högst 5 mg/l.

Klass 2 avskiljare

I klass två-oljeavskiljare finns det, precis som i klass 1, en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel, men däremot saknas det lameller och koalescensfilter för att samla upp de lättare ämnena på ytan, vilket gör att mer av de lättare ämnen följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren. Denna typ av oljeavskiljare klarar inte kommunernas lokala riktvärden, och ska alltså inte användas.

Vilka verksamheter behöver oljeavskiljare?

Alla verksamheter som på något sätt riskerar utsläpp eller oljespill till avloppsnät eller natur ska ha oljeavskiljare. Kravet gäller både för existerande och ny verksamhet, samt om existerande verksamhet flyttar till en ny lokal.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare är

● Fordonstvättar
● Bensinstationer
● Garage med avlopp
● Olje- och kemikaliedepåer
● Spolplattor
● Dagvatten från större vägkorsningar

Kontakta oss om ni har några frågor

Vi har stor kompetens inom oljeavskiljare, både vad gäller deras funktion och om regelverket som gäller för dem. Har ni några frågor svarar vi mer än gärna på dem. Kontakta oss för allt som rör oljeavskiljare!

0
1