Gasspis – Hur funkar den?

En gasspis kan i sin enkelhet framstå som simpel men vid närmare anblick är mer komplex. En gasspis anses av många vara den spisvariant som levererar bäst resultat för den som önskar ett exakt och omedelbart resultat för värmen vid matlagningen.

Hur får man gas till sin gasspis?

Det vanligaste sättet att få gas till sin gasspis är genom stadsnätet. Det finns dock bara i de tre största storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.

Alternativet till stadsnätet är gasoltuber. Det finns en rad saker som man bör tänka på vid installation av gasspis och gasoltuber och som går att läsa i en separat artikel här.

Vilka olika slags gasspisar finns det?

Gasspis skapar värme genom att gasbränsle förbränns i en öppen låga när en blandning av gas och syre släpps genom små gasöppningar vid kokplattorna på spisen.

Gasspisar krävde förr att man tänder gasblandningen med en tändare eller tändsticka. Numera finns det gasspisar som har ett inbyggt elektriskt tändningssystem som aktiveras genom ett tryck som skapar en gnista.

Gasspisar finns i olika storlekar där särskilt bredden brukar skilja sig mot elspisar. Det är vanligt att välja en gasspis som är 90 cm bred för att få fler brännare och ugnar med olika ugnsvolym. För mindre kök finns självklart spisar som av utrymmesskäl passar 60 cm breda utrymmen.

Stilen varierar mycket i design, färg, material och utseende. De finns i rostfritt stål och i olika färger. Gasbrännare vara i gjutjärn eller mässing. Du kan ha 4 – 6 brännare. Har du fler än fyra gasbrännare brukar en dem vara en wokbrännare. Det finns även spisar med elektriskt stekbord och elektriska ugnar. Eller så har man en separat gashäll och en separat elektrisk ugn.

Spis och ugn kan även erbjuda elektroniska funktioner, kylfläkt, kompletterande produkter och mycket annat som en modern spis ska kunna erbjuda.

Fördelar med gasspis?

 • Omedelbar värmekorrigering vid matlagningen.
 • Matlagning fungerar även vid strömavbrott.
 • Förbrukar inte särskilt mycket energi (innan köp se angiven energiklass) vilket gör den både billigare än elspisen och snällare för miljön.
 • Många gasspisar har multifunktionsugn med både varmluft och grill som kan användas till allt från upptining, grillning och gratinering men även elektronik för belysning, timer och andra slags funktioner.
 • Du behöver inte byta ut kastruller och pannor som ofta krävs för nya elspisar.

Nackdelar med gasspis?

 • Kräver särskild anslutning till stadsnät eller separat gasoltub. Moderna gasspisar behöver även en elanslutning för elektroniken.
 • För gasoltuber krävs särskilda regler och högre grad av kontroller.
 • Initialt dyrare beroende på hur komplex installation som krävs. Ofta kostar även spisen mer än en vanlig elspis.

Gasinstallationer

Vi hjälper flertalet kunder både privat och kommersiellt med gasinstallationer. Har ni frågor eller behöver hjälp, ring eller maila.

0
0

Golvvärmesystem – Vad ska man tänka på?

Golvvärme är ett uppskattat sätt för att värma upp sin bostad. Det ger en behaglig värme som redan de gamla grekerna, och sedan romarna, uppskattade och hittade ett system för. Vid utgrävningar har man hittat avancerade och över 2000 år gamla lösningar för att skapa skönare inomhusklimat genom golvvärme.

Så här fungerar golvvärmesystem

Tanken med golvvärme är att värmen ska distribuerats på ett energieffektivt och behagligt sätt. Det finns olika typer av system att installera för att värma upp golv; genom varm luft, vattenburen golvvärme och genom elslingor i golvet. Golvvärmen passar med material som leder värme bra som klinker och kakel, trägolv är inte lika bra.

Vilket golvvärmesystem ska jag välja?

Det viktigaste att tänka på när man ska välja golvvärmesystem är isoleringen.Vattenburet golvvärmesystem kräver mer bygghöjd i golven än elslingor.

Vad är bra med med ett golvvärmesystem?

 • Varmt golv ger högre komfort och jämnare fördelning av värmen i rummet.
 • Blött golv torkar snabbare.
 • Inga element som är ivägen vid inredning.
 • Upplevd högre komfortvärme gör att man kan sänka inomhustemperaturen.
 • Verkningsgraden hos värmepumpen ökar om den kan leverera lägre temperatur, vilket golvvärmesystem gör jämfört med element.

Vilka nackdelar finns med golvvärmesystem?

 • Dyrare installation.
 • Golvvärme är ett trögt värmesystem. Det tar längre tid att ändra temperaturen i rummet än traditionella radiatorer.
 • Kräver oftast en bättre isolering. Slarvar man riskerar man att skapa fuktvandring i väggar eller till andra rum.
 • Krångligare och dyrare att reparera.
 • I källare behövs oftast en ny effektivare isolering men golvplattan kan vara för tunn för att gräva ur eller takhöjden för låg för att bygga upp den golvnivå som krävs för detta.

Vad ska man tänka på när man väljer golvvärmesystem?

 • Oavsett konstruktion krävs det att golvet är välisolerat för att inte värmen och energin förflyttar sig åt motsatt håll.
 • Källargolv får inte vara för fuktig. Innan du påbörjar, kontakta en fackman som kan kontrollera golvfukten!
 • Om du har drag från fönster eller väggar kan golvvärme upplevas som svalare än värme från radiatorer.
 • Äldre hus befintliga värmekällor och isoleringsmöjligheter får ofta avgöra vilket val av golvvärmesystem du kan välja.
 • För en liten yta eller badrum, hall, kök och uterum är oftast eluppvärmt golvvärmesystem den bästa lösningen.
 • För större ytor eller för hela huset är istället vattenburen golvvärme att föredra.

Du kan kombinera vattenburen golvvärme och elvärme för att få varma badrumsgolv även under sommaren. Man kan också separera badrumsgolvet från husets övriga uppvärmning. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt system!

0
0

Gasoltuber hemma – Vad bör man veta?

Gasoltuber – Vad man bör veta

Det finns viktiga regler hur man ska förvara och använda gasoltuber i hemmet. Gasol kan användas för gasspisar, grillar och terrassvärmare.

Gasol är det svenska handelsnamnet på en gasblandning som består i huvudsak av propan eller butan. Det är petroleumprodukt som finns i naturgas eller råolja och är luktfri vid utvinningen. Därför tillsätts ett luktämne så att man lättare ska upptäcka ett läckage. När man komprimerar gasolen övergår den från gas till vätska.

Man fyller aldrig gasolflaskor helt och hållet utan sparar knappt 20% så att gasen kan expandera vid en temperaturhöjning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar eller rörsystem expanderar vätskan 250 gånger i volym. Det skapar en så stor tryckhöjning att det kraftigt ökar risken för att något ska gå sönder.

Förvara alltid gasolbehållare upprätt så att säkerhetsventilen fungerar korrekt. Gasolen är inte giftig men den är tyngre än luft. Läcker den ut samlas gasen på låga punkter där syret trängs bort.

Om ventilationen inte är tillräcklig vid gasolförbrännig bildas kolomonoxid. I ett begränsat utrymme leder det till kvävningsrisk.

Regler vid förvaring av gasoltuber för privatpersoner

 • Gasolflaskor får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Maximalt 30 liters gasolbehållare är tillåtna, för större flaska krävs tillstånd. Gasoltub för villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Du får maximalt ha två stycken P11.

Gasol i hemmet

Rekommendationen är att en gasolflaska ska leverera 1 kg gasol per timme. Om det bildas frost eller is på utsidan av gasolflaskan betyder det att man tar ut för mycket gasol som gör att vätskan inte hinner omvandlas till gas och som i sin tur innebär att den kyls ner och trycket sjunker. Till slut är flasken helt trycklös trots att det finns vätska kvar.

Mer som är bra att veta om gasol:

 • Den inre kärnan i lågan ska vara blågrön till färgen vid förbränning. Ser du gula inslag i lågan ska gasolprodukten till service. Kontakta oss, hos ABC Rör får du hjälp!
 • Alla gasolanläggningar kräver årlig tillsyn och du bör göra ett täthetsprov varje år och varje gång du byter gasolflaska. En läckindiktator ska alltid monteras i ett gasolsystem. Man kan komplettera med en gasolvarnare som larmar vid ett läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln.
 • Användning av gasol i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser där kravet för gasbehållaren är max 5 liter (blå tub).
 • Rörledningarna ska vara synliga, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage.

Vi på ABC Rör hjälper dig gärna med mer information om gasol och tillhörande produkter till hemmet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

0
0

Gasoltuber – Allt du behöver veta om gasoltuber till grill, terrassvärmare och husvagn

Vad för regler gäller för gasolflaskor till grillen, terrassvärmaren och husvagnen?

Hur förvarar man gasol?

 • För privatpersoner är gasoltuber max 30 liter tillåtna och endast för eget behov.
 • Gasolflaskor ska förvaras stående – även vid transporter.
 • Gasol får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Glöm inte att sätta upp gul/svart skylt där flaskorna förvaras så att Räddningstjänsten ser var de finns.

Gasolflaskor till grillen och terrassvärmaren

 • Se till att terrassvärmaren står stadigt. Välter den kan flytande gasol rinna till brännaren vilket skapar en väldigt kraftig låga.
 • Material som finns för nära terrassvärmaren riskerar att fatta eld. Låt gasolen stå tillräckligt långt bort från brännbart material som väggar och möbler.
 • Var noga med att rengöra grillen från fett som kan börja brinna.
 • Ställ alltid er gasoltub bredvid och inte under grillen, annars riskerar man att grillen värmer upp gasolbehållaren och att den kommer i kontakt med fett från grillen.
 • Placera en pulversläckare och skyddshandskar i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna. Använd aldrig vatten för att släcka en eld.
 • Kontrollera gasolslangen regelbundet eftersom den åldras av väder och vind. En torkad slang ska bytas ut. Se till att nya slangen är märkt med -3o°C och “kaltbeständig”.
 • Om du misstänker läckage, använd läckspray eller pensla tvållösning för att lättare hitta läckaget. Pensla tvållösningen även på skarvar och anslutningar. Det uppstår bubblor där läckan finns. Använd inte grillen eller terrassvärmaren innan läckaget är åtgärdat.
 • Byt ut och rengör lavastenarna varje år.

Gasol i husvagnen

Tänk särskilt på detta när det gäller gasoltuber för husvagnen eller husbilen:

 • Husvagnen kan vara felaktigt byggt eller så blir den egna installationen felaktig, man kan också ha använt för gammal utrustning. Allt detta ökar riskerna. Anlita därför kompetent personal för installationen av gasolsystemet.
 • Man ska kunna nå huvudavstängningsventilen utifrån.
 • Gasflaskan ska förstås vara ordentligt fastsatt och får endast var åtkomliga utifrån men den ska även kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.
 • Även gasolslangen ska kunna inspekteras utan verktyg.
 • Spis, ugn och kyl ska vara anslutna med slang, övrig utrustning med rörledning.
 • Se till att det finns god ventilation och köp en gasvarnare som monteras inne i husvagnen.
 • Ha minst en pulversläckare på 2 kg med lägst effektivitetsklass 13A 70BC. Köp två eller en större släckare för stora husvagnar.

 

Tänk på att vid rätt förbränning ska den inre kärnan i lågan vara blågrön till färgen. Ser du gula inslag i lågan ska den lämnas in till service. Kontakta oss så hjälper vi dig!

0
0

Varmvattenberedare utomhus – Hur funkar det?

Behöver du hitta en alternativ placering av en varmvattenberedare? Bästa placeringen är förstås inne i huset, men det går absolut att hitta lösningar så att beredaren kan stå utomhus. Skall den tömmas inför vinterstängningen av fritidshuset kan det till och med finnas praktiska fördelar med en varmvattenberedare på utsidan av huset.

Tänk på detta om du behöver placera en vattenberedare utomhus:

 • Isolera utrymmet så att det klarar alla slags väder och temperaturer.
 • Tätskikt i utrymmet för att undvika vattenskador.
 • Avlopp eller golvbrunn krävs för spilledningen.
 • Ventilation.
 • Även vattenrör in till fastigheten ska skyddas från frost.
 • Vattenkvaliteten avgör vilken slags varmvattenberedare som krävs.

Olika storlekar – Hur stor varmvattenberedare behöver man ha?

Förutom att ta hänsyn till utrymmet där varmvattenberedaren ska placeras är det familjens storlek och förbrukning som avgör storleken. Glöm inte heller ändamålet. För stora badkar behövs en större beredare som kan hantera mer vatten.

Ska varmvattenberedaren användas i ett sommarhus?

För sommarhus räcker en liten varmvattenberedare på 50-60 liter. En vanlig lösning för en så låg förbrukning är en genomströmningsberedare.

Villan kräver större varmvattenberedare

Det vanligaste för ett hushåll på fyra är en vattenberedare på 200 liter vatten, förutsatt att familjen inte har en större förbrukning. Har hemmet ett bubbelbad behövs exempelvis en större varmvattenberedare på 300 liter.

Kan man ha varmvattenberedare utomhus?

Du kan ha varmvattenberedare utomhus med reservation för frostrisken. Den bör därför stå i ett isolerat utrymme. Även om man skaffar en robust variant som tål tuffare miljöer som garage, kallförråd eller dylikt får det inte finnas risk för frost. Avståndet till huset spelar också roll då du riskerar värmeförlust om vattnet behöver transporteras en längre bit.

Hur stor varmvattenberedare behövs för badkar?

 • Om det ska räcka för ett bad eller två för en familj på fyra behövs åtminstone en beredare på 200 liter.
 • 300 liter behövs om du har ett större badkar eller bubbelbad.

Hur länge räcker 50 liter varmvatten?

Ska vattenberedaren placeras i fritidshuset där du kan ha en enklare lösning? En vattenberedare på 50-60 liter räcker till korta duschar.

Vart kan man placera varmvattenberedare?

Eftersom det finns så många olika modeller och varianter av varmvattenberedare kan den placeras på vitt skilda ställen förutsatt att du kan dra ett spillrör till ett avlopp och att det inte föreligger någon frostrisk.

Vi hjälper dig med råd och installation

Det behövs en certifierad montör för att en installation ska bli godkänd enligt de föreskrifter som krävs. Kontakta oss på ABC Rör för att få rådgivning och en professionell installation.  

0
0

Vad gör en VVS installatör?

Vvs installatör

Som VVS installatör arbetar man som fackman med att hitta lösningar och installera rör och system som ger bra inomhusmiljö och sanitära lösningar som dusch, tvätt och toalett. Arbetet handlar om att kunna värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, värmeelement, fläktar och klimatanläggningar.

VVS installatörer kan teknik, gillar service och är lösningsorienterade. De är även med när man bygger hus där de som fackmän är med vid projekteringen och installationen av olika värmelösningar och rör för avlopp och vatten. De ska vara med redan vid ritningsstadiet för att tillsammans med andra hantverkare se till att bygget fortskrider på bästa sätt.

Vad gör VVS installatören?

Projektering, installation och reparation av VVS-anläggningar i hus, lägheter, affärshus, kontorslokaler eller industrimiljöer.

Med VVS-anläggningar menas arbete med värmepumpar, elpannor, varmvattenberedare, värmeelement, ventilation och rör.

Hur är det att jobba som VVS montör?

Som VVS installatör har man många möjligheter till varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Du kan jobba som anställd på VVS-installatörsföretag, fastighetsbolag, industriföretag eller liknande, men även vara egenföretagare. Bra egenskap är att vara både händig och tekniskt intresserad för att kunna ta självständiga beslut men även gilla att samarbeta i grupp. VVS-installatörer arbetar med installationer vid ny- och ombyggnation, med service och reparationer av rörledningar, ventilation och olika slags värmesystem.

Vad står VVS för?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Med sanitet menas vätskor, gaser och övrigt vattenspill. VVS-montörer arbetar för att du ska få ett fungerade avlopp och vatten att rinna i din bostad eller ser till att värme och ventilation fungerar på bästa sätt.

FAQ

Vad tjänar VVS montörer?

VVS montörer tjänar enligt SCB i genomsitt 35600 kr per månad.

Vad är skillnaden emellan en rörmokare och en VVS installatör

Förr kallades en VVS installatör för rörmokare eller rörläggare men med tiden har uppgiften utvecklats och moderniserats vilket gör att en VVS installatör jobbar med så mycket mer än rörläggningar. Det är ett hantverk som inkluderar mycket ny teknik där man exempelvis ska hantera komplicerade datorstyrningar för värme- och kylanläggningar.

Söker du jobb som VVS installatör i Stockholm?

Att arbeta som VVS-installatör är ett framtidsyrke. Det finns alltid rör och anläggnigar som behöver repareras eller underhållas. Det är ett yrke som erbjuder stor variation och möjligheter. Vill du arbeta som installatör i Stockholm? Just nu söker ABC Rör fler kollegor. Välkommen att ta kontakt med oss!

0
0

Kluckande avlopp

Kluckande avlopp 

Kluckande ljud från avloppet tyder på problem med avrinningen och skvallrar om begynnande stopp i avloppet.

Det kluckar i avloppet. Vad kan det bero på?

 • Olämpligt skräp ska förstås inte spolas ner men även en för stor mängd papper kan skapa ett stopp.
 • Torkar man inte upp överflödigt matfett och oljor ur stekpannor samlas det lätt på ett ställe och täpper till avloppsrören.
 • Hår och skräp ska fastna i vattenlåsen så tänk på att rensa dessa. Skaffa särskilda hårfällor som gör det lättare att fånga upp det.

Så löser du ett kluckande avlopp?

 1. Börja med en vaskrensare. Se till att vattenlåset är rengjort. Pumpa sedan vaskrensaren flera gånger över handfatets avloppshål eller i toalettstolen.
 2. Om problemet finns i köket kan du hälla diskmedel i avloppshålet i diskhon för att lösa upp fettet och skölj sedan med vatten. Fyll sedan hela din diskho och släpp ut vattnet. Ser du en fin virvel bildas tyder det på att avloppet är fritt, om det gungar eller gurglar kvarstår problemet.
 3. Du kan även prova att hälla flera hinkar med vatten i toalettstolen för att se om proppen släpper.
 4. Om det inte hjälper är det dags att ta hjälp av proffessionella som kan spola avloppet med högtryckstvätt.

 

Vattnet rinner men avloppet kluckar ändå?

Låt dig inte luras av att vattnet fortfarande rinner. Ett kluckande ljud skvallrar om ett problem!

Beror kluckandet på stopp i avloppet?

Kluckande ljudet uppstår när vatten försöker rinna förbi ett hinder samtidigt som luft behöver byta plats och tränger då igenom samma flaskhals. Stoppet kan bero på beläggningar som samlats på ett ställe i rören eller att något olämpligt har fastnat. Ett stopp kan även finnas utanför fastigheten. Det kan vara rötter som trängt in i avloppsröret där rester och annat fastnar.

Kan hett vatten lösa problemet?

Hett vatten bör inte användas om rören är gjorda av plast då dessa kan böjas av värmen. Om du är det minsta osäker, ta kontakt med ABC Rör. Vi kan göra felsökningar för att kontrollera vad felet beror på innan du som lekman skapar ett större problem.

Hälla kaustiksoda i kluckande avlopp?

Kaustiksoda behöver lösas upp med väldigt mycket och varmt vatten. Det måste  sköljas ut genom hela rörsystemet, annars blir det kvar i rören där kan börjar fräta på rören och får mer avfallsrester att fastna. 

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss på ABC Rör! Vi erbjuder effektivare lösningar som högtrycksspolningar och ser till att inte problemet förvärras längre ner i avloppssystemet. Vi filmar även för att se vad för slags stopp du drabbats av. Du kan göra ROT-avdrag för spolningen och felsökningarna.

0
0

Vad gör man när kranen slutar spola?

Plötsligt dåligt tryck i kranen?

Har du plötsligt dåligt tryck eller ojämnt vattenflöde från vattenkranen? Det beror oftast på att filter är igensatta av skräp som kommer med vattnet eller kalkavlagringar. Ett problem som du oftast kan åtgärda själv!

Lokalisera först problemet med dåligt tryck i kranen

Kontrollera först om det är fler kranar i huset som har samma problem med att trycket är för svagt. Flödar det vatten som det ska i övriga huset är det dags att kontrollera kranens munstycke.

Bor du i ett äldre hus med gamla vattenrör är det inte helt ovanligt att det med tiden uppkommer rost i rören. Rost flagnar, lossnar och täpper sedan till filtren som i sin tur påverkar det flöde som kommer ur kranarna.

Det utesluter inte att det även finns en del skräp även i moderna rör. Exempelvis kan rörarbeten eller markarbete utanför din bostad medföra att skräp kan komma in i dina vattenrör. Skräp som till sist hamnar och täpper till silar och filter.

Så här löser du problem med dåligt tryck i kranen

Om problemet är mer lokalt behöver filtret i kranens strålsamlare rengöras. Det gör du enkelt genom att skruva av strålsamlaren och testa om vattentrycket då är normalt när inget filter hindrar vattnet. Plocka ut det lilla filtret i stålsamlaren och rengör det. Ibland har det bildats kalk som täpper igen filtret och då behöver kalken avlägsnas. Eller så köper du helt enkelt ett nytt filter. Även duschmunstycken kan behövas rengöras från kalk lite då och då.

Om hela huset har lågt vattentryck kan felet vara svårare att åtgärda själv. Det man först kan kontrollera är om det är samma flöde oavsett varmt eller kallt vatten. Äldre galvade kallvattenrör kan korka igen då det byggs upp avlagringar inne i rören med tiden. Då måste rören bytas ut.

Du kan också kontrollera med dina grannar om även de har dåligt tryck. Om det bara är du som har problem kan felet dels finnas i servisledningen till din fastighet eller fastighetens egna rörledningar. Det du ska göra då är att stänga alla kranar i huset och kontrollera om vattenmätaren registrerar ett flöde, lyssna även efter ett susande. Registreras det ett flöde och du hör susningar tyder det på ett läckage. Stäng därefter ventilerna vid vattenmätaren, är mätaren stilla och susandet upphör finns läckaget inne i fastigheten. Om du däremot hör susningar vid inkommande vattenledning finns läckaget innan vattenmätaren.

 

0
0

Hur funkar en Flottörventil?

Tekniken bakom flottörventiler är egentligen väldigt enkel. En boll eller kopp flyter på vattenytan i en behållare och följer med när vattenmängden ökar eller minskar. Dessa rörelser reglerar en påfyllnadsventil och därmed flödet av vatten i behållaren.

Tittar du ner i en gammal toalettank ser du enklare flottör som en boll som flyter vid vattenytan. Flottörbollen är sedan ansluten till påfyllnadsventilen med en flottörarm.

En flottörkopp är mer kompakt och den hittar du sannolikt i moderna toaletter.

Hur en flottörventil fungerar

Innan du spolar toaletten är vattentanken full med vatten. Påfyllnadsventilen är stängd och toalettflottören flyter överst i tanken. För själva spolningen trycker man på en knapp som i sin tur är kopplad till ventilhuset. Moderna toaletter har som regel två knappar för olika stark spolning och är då försedd med dubbelspolande ventilhus.

Bredvid ventilhuset hittar du flottörventilen med den flytande flottören. En universal modell är Fluidmaster, som är vanlig i många toalettmodeller. Fluidmaster har flottören på utsidan runt ett plaströr, hängande på en flottörarm. Flottörventilerna kan dock se olika ut beroende på toalettfabrikat och modell.

Flottörventil fluidmaster har en liten tryckkammare längst upp som regleras av ett membran. När du spolar sjunker flottören med vattennivån och flottörarmen drar då upp en kontrollnål till ett övre läge. Detta gör att vattnet pressas ut från tryckkammaren ovanför membranet. När trycket i kammaren är borta lyfts membranet upp och släpper därmed fram vatten under membranet i flottörventilen som då fyller tanken med vatten. När flottören stiger igen, skjuter den ner kontrollnålen och tryckkammaren fylls återigen med vatten. När spolcisternen sedan är fylld har tryckkammaren tryckt ner membranet igen och ventilen för vattenflödet är stängd.

Flottörens rörelser reglerar alltså en ventil vars mekanism har ett öppet eller stängt läge beroende på vattenmängden.

Toaletten rinner – var sitter felet?

Olika toaletter har olika system men här är en beskrivning för att lokalisera felet.

Börja med att stänga av vattnet till toaletten. Rinner vattnet i toaletten från cisternen trots att vattnet är avstängt sitter felet i bottenventilen och bottentätningen behöver bytas.

Slutar vattnet att rinna i toalettstolen när vattnet är avstängt, eller flödar vatten över breddavloppet eller flottörventilen när vattnet är på? Då sitter felet i påfyllnadsventilen och membranet i flottörventilen behöver rengöras eller bytas. Nya finns att köpa i fackhandeln.

Flottörventiler kan dock vara svårreparerade och behöver som regel bytas ut. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

0
0

Lägga vattenburen golvvärme själv

Det är lite lyxigare känsla med golvvärme. Tänker du renovera hemma är det en god idé att lägga golvvärme. Är man dessutom lite händig kan man göra mycket själv. Det viktiga är att hitta ett värmesystem som passar golvkonstruktionen och det befintliga uppvärmningssystemet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Det går utmärkt att installera vattenburen golvvärme i både stora som små rum. Använder du idag radiatorer för uppvärmning går det att dra nytta av det befintliga systemet. Det går att installera golvvärme i så pass små utrymmen som 5 m2.

Du kan spara energi med golvvärme när du drar nytta av det befintliga vattenburna värmesystemet. Golvvärme fördelar värmen jämnt över golvet och upplevs som varmare än om värmen kommer från elementen. Du kan därmed dra ner termostaten ett par grader.

Tänk på detta när du lägger vattenburen golvvärmesystem

 • Installation av elektrisk golvvärme får endast en behörig elinstallatör göra. Det är inte tillåtet att lägga ledningarna själv och sedan få installationen kontrollerad av en elinstallatör.
 • Vattenburen golvvärme får man däremot förbereda genom att lägga själv för att därefter låta certifierad rörmokare trycktesta och ansluta värmesystemet.
 • Lägg inte in golvvärme i golv där exempelvis köksskåp, kyl, frys, spis eller toalett ska stå.
 • I riktigt små rum behöver slangen gjutas in i betong eller flytspackel.
 • För att få rätt temperatur behöver man installera en shunt mellan värmekällan och golvet. En shunt blandar tilloppsvattnet med det svalare returvattnet. Shunten är utrustad med en termostat och rumsgivare som reglerar värmen.
 • Vill du dölja shunten i väggen finns specialskåp att köpa för detta. Skåpet håller tätt om ett eventuellt läckage inträffar.
 • Behöver du värme i badrummet även under sommaren när husets värmekälla är avstängd måste du installera en elektrisk komfortvärmare för det rummet.
 • Bor du i äldre hus med trägolv kan du dra nytta av de gamla golvbrädorna när du lägger in golvvärme. Även äldre golvfyllningar som grus eller lera kan ligga kvar. De gamla brädgolvet kan läggas med 3 cm mellanrum och då användas som glespanel för värmefördelningsplåtarna och slangarna. Den gamla fyllningen kan ligga kvar om du får plats med minst 100 mm mineralull.
 • Att ensam gjuta ner värmeslangen i betong är besvärligt. Tre personer är bäst, där en håller i slangrullen, den andre placerar den på plats och den tredje fäster den. Det blir även enklare om du använder färdigblandad betong.
 • Tänk på att många försäkringsbolag endast ersätter vattenskador om jobbet är fackmannamässigt utfört. Vissa försäkringsbolag kräver dessutom en auktoriserad fackman.

Funderar du på att lägga golvvärme och har frågor. Tveka inte att höra av dig till oss på ABC rör

0
0