Stopp i handfatet? Så här löser du problemet

Stopp i handfatet? Lös stoppet själv!

Stopp i handfatet kommer aldrig lägligt men det är något som du ofta kan lösa själv, med enkla medel och utan att behöva använda specialverktyg eller farliga kemikalier.

De allra flesta problem med stopp i handfatet beror på att vattenlåset är igensatt av fett, smuts och hår som ansamlats där och inte kunnat rinna vidare ned i avloppet och till slut bildat en propp. Det är mycket enkelt att åtgärda, om du står ut med lukten och kladdet.

Rensa vattenlåset i tre enkla steg

Såhär rensar du vattenlåset. Det är samma procedur oavsett om det sitter under handfatet eller diskhon.

1. Rensa ur skåpet – Ofta finns ett skåp med diverse grejer under handfatet. Det första du behöver göra är att öppna det där skåpet och lokalisera vattenlåset. Det är ofta en separat enhet som ser ut som en klump, men ibland är det bara en U-formad böj på röret.
Se till att du hittar vattenlåset och rensa sedan ur skåpet, så du kommer åt runt om och har plats till en hink under.
2. Ställ en hink under och skruva ur botten på vattenlåset. Om du har ett vattenlås i form av en U-böj skruvar du loss den istället. Oavsett form brukar vattenlåset vara lätt att lokalisera genom att det är den del som sticker ned och befinner sig lägre än fortsättningen på röret och att den är försedd med kopplingar som du lätt kan skruva isär.
3. Skölj ur vattenlåsets alla delar och spola gärna i kranen med vattenlåset demonterat för att kontrollera att det inte är stopp i röret fram till vattenlåset. När allt är rengjort och kontrollerat sätter du tillbaka delarna och spolar en stund, gärna med varmt vatten, för att kontrollera att ingenting läcker.

Saker att undvika vid stopp i handfatet

När du har stopp i handfatet finns det vissa genvägar som kan vara lockande, men som du bör undvika:

Kaustiksoda – Det är ett starkt frätande medel som visserligen kan lösa upp fett, men som inte får bort hår och smuts ur vattenlåset, vilket är vanligaste källan till problem. Har du hällt kaustiksoda i handfatet blir alla andra åtgärder farliga på grund av den frätande vätskan som finns kvar i rören.
Sugproppen – Du drar den upp och ned några gånger och kanske kan du få proppen att skifta plats något så att du får lite bättre flöde, men du får snart stopp igen.
Bikarbonat och ättika – Det fräser och bubblar och kan vara en bra underhållsåtgärd mot dålig lukt, men mot proppar hjälper det inte.

Be om hjälp vid problem

Om det inte hjälper att rensa vattenlåset, eller om du helt enkelt helst undviker att göra det på egen hand ska du inte tveka att kontakta oss. Vi kan snabbt vara ute hos dig och lösa problem med proppar i handfat och vask.

När det gäller stopp i handfat och avlopp är det bäst att inte vänta. Se till att få problemet löst så snabbt som möjligt, så minimerar du risken för vattenskador och andra problem.

0
1

Hur rensar man golvbrunnen?

Rensa golvbrunn. Hur gör man?

Att rensa golvbrunnen är något du bör göra med jämna mellanrum, för att den inte ska sättas igen. Men hur gör man egentligen?

Här får du lära dig allt om hur golvbrunnar fungerar och vad du behöver göra för att hålla dem rena och undvika problem med proppar och stopp.

Bara ett hål i golvet

En golvbrunn är egentligen bara ett hål i golvet, kopplat till avloppet, med ett vattenlås i. Vattenlåset finns där för att hindra avloppslukt att tränga in i din bostad och det fungerar genom att en liten mängd vatten ligger kvar i vattenlåset och bildar ett lock.

Problemet är att inte bara vatten rinner ut i avloppet. Även fett, små smutspartiklar och hårstrån hamnar där och risken är att de inte rinner vidare genom vattenlåset utan att de fastnar där och lägger sig på botten. Till slut kommer det att samlas så mycket materia i vattenlåset att det bildar en propp, med dålig eller obefintlig avrinning som följd.

Ta ur och rensa

Moderna golvbrunnar är en barnlek att rensa. Vattenlåset är en lös del som du enkelt lyfter ur brunnen, rengör och monterar tillbaka. Ta bara bort gallret över brunnen och lyft i vattenlåsets handtag. Saknas handtag får du sticka ned fingrarna och ta om kanten nere i vattenlåset för att kunna lyfta ur det.

Det går att skölja ur vattenlåset med hett vatten i vasken, men se upp så du inte sköljer ned smuts som sätter stopp i vattenlåset där också. Ett annat sätt är att försöka spola ur med vattenslangen eller att använda en borste i hink med vatten.

När vattenlåset är ursköljt och rent sätter du bara tillbaka det och lägger på gallret.

Rensa äldre golvbrunnar

Äldre golvbrunnar kan ha en annorlunda konstruktion och det är svårt att ge generella tips på hur du rensar dem, eftersom konstruktionen varierar.

I vissa fall kan du demontera vattenlåset i brunnen och rensa ur på plats. Annars kan du behöva använda en grovdammsugare och städa ur, eller helt enkelt försöka gräva ur smutsen med en skopa eller något liknande.

Har du en äldre golvbrunn kan det vara en bra idé att byta ut den mot en modernare variant. Ofta görs det i samband med totalrenovering, om det gäller ett badrum. I andra fall kan det gå att byta bara brunnen, något som är ett relativt enkelt och billigt jobb.

Har du inte rätt utrustning för att städa ur din äldre golvbrunn eller om du inte förstår hur du ska göra, är det bäst att kontakta oss för professionell hjälp. Vi kan hjälpa dig rensa brunnen men vi kan också ge dig förslag och offert på utbyte, när det är lämpligt.

Be om hjälp om du behöver

Om det inte hjälper att rensa golvbrunnen, eller om du inte vill eller kan göra arbetet själv, tveka inte att kontakta oss, så får du professionell hjälp snabbt och lätt.

Vi rycker ut direkt och hjälper sig med rensning av golvbrunn och andra avloppsproblem. Är problemet akut kan du alltid kontakta vår rörjour, som kan hjälpa dig dygnet runt.

0
1
Vatten och VVS

Läcksökning

Läcksökning – Hur går det till?

Att upptäcka en vattenläcka är en sak, men vad gör man egentligen för att ta reda på var någonstans det läcker så att läckan kan åtgärdas?

Här berättar vi mer om hur vi jobbar och hur det går till när vi letar upp det rör som behöver repareras.

Följ fukten

Första tecknet på en läcka är ofta fuktfläckar eller vatten som plötsligt dyker upp på fel ställe.

Det kan vara ett tecken på att läckan finns alldeles i närheten men beroende på husets konstruktion kan läckan ha funnits en längre tid och vattnet vandrat längs rören eller genom byggnadsmaterialet ut till en synlig yta. Det gäller i synnerhet sten- och betonghus, och de fall där rör är ingjutna i husgrunden.

Ibland går det i efterhand att följa fuktens väg tillbaka till läckan, men det går inte alltid att göra utan ingrepp i huset.

Synliga rör

Första åtgärden är att inspektera alla synliga rör, som går att komma åt. Ofta finns inspektionsluckor som går att använda och det kan också gå att följa rör på vinden eller i krypgrunden.

Rörinspektion med kamera

När det gäller avloppsrör finns bra möjligheter att hitta läckor genom att inspektera rören med kamera. Då går man in genom en renslucka eller något avlopp, först för att spola och därefter med kamera, för att inspektera.

Många läckor i avloppsrör kan upptäckas på detta sätt och ibland kan de också repareras inifrån genom relining, så att du får ett nytt tätt rör på insidan av det gamla trasiga röret, utan att du behöver göra stora arbeten i huset.

Provtryckning

När det gäller rör för färskvatten och vattenburen värme är rören oftast för trånga för kamerainspektion, men det går ändå att lokalisera läckan med viss noggrannhet genom provtryckning av rören.

Det går till så att vattenledningarna kopplas isär vid befintliga kopplingar och sedan provtrycks i sektioner. Till exempel kan rören till köket kopplas loss i båda ändar. Den ena änden pluggas igen och i den andra kopplas en provtryckningspump in.

Genom att pumpa upp och mäta trycket i varje ledning går det att konstatera om trycket sjunker någonstans. Då har man anledning att misstänka att röret läcker.

Vänta aldrig med läcksökning!

Om du plötsligt ser fuktfläckar någonstans i huset eller om golvet blir blött utan anledning ska du inte vänta. Läckande vatten kan orsaka stora skador om det inte åtgärdas snabbt, i synnerhet på trähus.

Genom att sätta in åtgärder med en gång minimerar du skadorna. Du kanske får finna dig i ett uppbrutet golv eller en vägg som måste stå öppen för att torka, men genom att agera snabbt slipper du värre skador på husets stomme.

Kontakta oss för omedelbar läcksökning och åtgärd

Hör av dig till oss direkt om du upptäcker fuktfläckar eller läckande vatten. Vår rörjour är öppen dygnet runt om det är akut. Annars hjälper vi dig under dagtid med alla typer av läcksökning och åtgärd.

Vi har mångårig erfarenhet av allt som har med rör och rörunderhåll att göra och kan ge dig snabb och kostnadseffektiv hjälp i alla lägen.

0
1

Vad står VVS för?

VVS är en akronym som står för Värme, Vatten och Sanitet. I praktiken har det blivit ett samlingsbegrepp som oftast används för allting som har med rör och rörmokeri att göra, men det innefattar egentligen även sånt som värmepumpar och ventilation.

VVS handlar om att göra våra bostäder bekväma och behagliga att bo i. Det gör vi i VVS-branschen genom att se till att du kan ha det lagom varmt (eller ibland kallt) hemma och att du har tillgång till rent vatten till tvätt och matlagning, och att du kan göra dig av med smutsigt vatten genom avloppet.

Mer än bara rör

Rören är de synliga spåren av VVS-arbetet i ett hus, men VVS handlar om mycket mer än att bara dra rör. Det är mycket som händer med en rörinstallation redan på ritningsstadiet och arbetet fortsätter även efter att rören är installerade och fungerar.

  • Projektering och planering – Arbetet med VVS börjar redan på ritningsstadiet. Det ska finnas plats för värme vatten och avlopp, förstås, men det är också viktigt med dimensionering. Vilken typ av byggnad är det, vilka ska använda den och hur många är det? Det är några av frågorna som en VVS-konsult behöver svara på för att göra en korrekt dimensionering.
  • Installation – Nu läggs rören som ska användas för att värma upp, och för att få in färskvatten och bli av med avloppsvatten. Med en välgjord projektering i ryggen är detta förhoppningsvis ett enkelt arbete som kan utföras vid rätt tidpunkt under bygget för att det ska bli snabbt och lätt gjort, utan risk för framtida problem.
  • Underhåll – Allting i ett hus kräver underhåll, så även VVS-installationerna. Ventilationsrör kräver tillsyn och rengöring för att du ska fortsätta ha tillgång till ren luft. Avloppsrör behöver besiktigas och gärna spolas för att hålla sig i gott skick och fungera under lång tid.

Alla rör för vatten och avlopp måste med tiden bytas. Hur ofta beror bland annat på rörmaterial och vattenkvaliteten, men i hög utsträckning påverkas det av hur rören används och vad som spolas i dem.

Ett hantverk med anor

Mycket har förändrats när det gäller VVS genom årtiondena, men att installera rör är fortfarande i stora stycken ett hantverk.

Vem som helst kan kröka ett kopparrör och att skruva ihop en rörkoppling är oftast inte speciellt komplicerat, men det är en milsvid skillnad mellan att koppla ihop ett par rörändar så att det fungerar för stunden och att göra en snygg och felfri installation av rör i ett badrum, som är en fröjd att se och som håller och fungerar i årtionden.

Vänd dig till en fackman för problemfri VVS

När du vill ha en felfri VVS-installation som fungerar perfekt rekommenderar vi att du vänder dig till en certifierad fackman.

Vi har mångårig erfarenhet av allt som har med rör och VVS att göra och hjälper dig med alla typer av rörinstallationer och underhåll. Vår personal är certifierad och försäkrad och sätter en speciell stolthet i sin yrkesskicklighet.

Kontakta oss så får du snygga och korrekta rörinstallationer, varje gång!

0
1

Stopp i avloppet?

Såhär löser du det själv!

Stopp i avloppet kommer aldrig lägligt. Det blir stopp i vasken, mitt i matlagningen, eller så svämmar duschen över på morgonen när du behöver komma iväg till jobbet. Oavsett vilket är goda råd dyra.

Men vad ska du då göra när det plötsligt blir stopp i avloppet? Här får du våra bästa råd:

Använd inte propplösare.

Propplösare, eller kaustiksoda som den också kallas, har sina fördelar, men det är absolut inte det första du ska ta till när du har stopp i avloppet.

Kaustiksoda är frätande och farligt för både ögon och hud, och om det inte fungerar har du strax ännu värre problem med en massa frätande vätska i ditt igensatta avlopp.

1. Rensa vattenlåset

Nio gånger av tio beror stopp i avloppet på ett igensatt vattenlås. Lyckligtvis är det enkelt att åtgärda. Om du har stopp i vasken eller handfatet sitter vattenlåset under. Ofta är det en separat enhet där du kan skruva av botten för att rensa. Ibland består vattenlåset av en U-böj på röret, som du kan skruva loss och rengöra.

Ställ en hink under och använd gärna diskhandskar när du rensar vattenlåset. Försök att få bort allt fett och smuts som fastnat inuti.

På golvbrunnar, som finns i duschen och under badkar, är vattenlåset en separat enhet som du lyfter ur. Peta bort gallret över brunnen och lyft i handtaget (om det finns) eller stick ned fingrarna i hålet och ta tag om kanten. Rinner vattnet undan när du tar ur vattenlåset har du hittat problemet. Skölj ur vattenlåset och sätt tillbaka det på sin plats.

2. Prova med sugproppen

Om det inte hjälper att rensa vattenlåset och du har en vaskrensare i form av en stor sugpropp kan du prova den. Det fungerar ibland.

Se till att du har vatten så att det täcker och tätar runt sugproppens kant. Tryck därefter ned den försiktigt och ryck up. Har du tur kommer undertrycket att få proppen att röra sig och sköljas bort.

3. Använd rensband eller -spiral

Ett rensband är ett långt platt stålband som du för ned i avloppsröret för att försöka komma åt om det är stopp längre ned. Det finns också rensspiraler som fungerar på liknande sätt, men som vevas ut.

Ta bort vattenlåset och mata ut rensbandet tills det tar stopp ordentligt och dra det därefter fram och tillbaka med så mycket kraft du kan. Målet är att försöka peta hål i proppen så att den trasas sönder och kan sköljas vidare ned i avloppet.

Stopp i toaletten

Har du stopp i toaletten kan du prova att peta med toalettborsten i kröken. Det fungerar ibland. Annars kan du prova med sugpropp eller rensband, precis som vid andra stopp.

Om ingenting fungerar ta hjälp av proffs

Om ingenting funkar eller om du inte vill hålla på med avloppet själv är det dags att kalla in proffsen.

Ring oss om du har problem med stopp i avloppet, så rycker vi ut direkt och löser ditt akuta problem. Behövs det sedan fler åtgärder för att förhindra framtida stopp hjälper vi dig gärna med det också.

0
1

Hur funkar en termostat?

Att byta termostat på element om du har vattenburen värme med element i din bostad så sitter i allmänhet ett vred på elementet, där du kan ställa in temperaturen. Ibland är vredet graderat med temperatur, men det är också vanligt med enbart siffror från 1 och uppåt.

Vredet är inte bara en enkel kran, utan en termostat, som ska reglera vattenflödet i elementet så att du får jämn temperatur.

Ibland behöver du byta termostat. Det kan bero på att termostaten blivit gammal och börjat fungera dåligt, men du kan förstås också byta termostaterna av estetiska skäl, för att du vill ha någonting som är snyggare.

Ytterligare ett skäl till byte kan vara att du vill ha elektronisk reglering med centralstyrning av elementen. Numer finns elektroniska termostater att köpa, både med och utan trådlös anslutning – praktiskt när du vill skapa ett smartare hem.

Hur fungerar en termostat

Den centrala delen i en traditionell termostat är ett stycke bimetall. Bimetallen är två stavar av olika sorters metall som sammanfogats. Eftersom olika metaller utvidgar sig olika mycket när de värms upp och kyls ned kommer staven att böja sig, beroende på temperaturen. Detta används för att påverka elementets ventil, så att flödet av varmt vatten ökar eller minskar, beroende på omgivningens temperatur.

Ratten på termostaten justerar bimetallens läge i förhållande till ventilen, så att den slår på och av vid olika temperaturer.

Modernare, elektroniska termostater känner av temperaturen på annat sätt och använder en liten motor för att öppna eller stänga ventilen. Alltihop styrs elektroniskt av en inbyggd mikroprocessor

Kan jag byta termostat på egen hand?

Ja, de flesta termostater är mycket enkla att byta. Det som kan vara svårt är att hitta en termostat som passar ventilerna på dina element.

Genom åren har det funnits väldigt många olika typer av elementventiler. Att hitta en termostat du vill ha som passar till ditt element kan därför vara en utmaning. I vissa fall finns adaptrar för att byta mellan olika system, men ibland går det helt enkelt inte att hitta den termostat du vill ha till dina element. I så fall kan det bli fråga om att byta även ventilen, för att du ska kunna bli helt nöjd.

Fråga oss om termostater till element

Behöver du hjälp att navigera snårskogen av ventiler och termostater är du välkommen att höra av dig till oss. Nästan oavsett vad du vill ha i termostat väg kan vi hjälpa dig att hitta det och framför allt så vet vi allt om vad som passar dina element.

Kontakta oss idag, så kommer vi och tittar och ger dig en offert på termostatbyte.

0
1

Hur fungerar en toalett

En toalett består av en stor skål med vattenlås i botten och en sittring ovanpå. Ovanför skålen finns en stor tank med en ventil som du kan öppna för spolning genom att trycka på en knapp, dra i en knopp, vrida på en spak, eller ibland dra i ett handtag som hänger i en kedja. Mycket enkelt!

Ja, en gång i tiden var det i alla fall mycket enkelt, men genom årens lopp har toalettstolar utvecklats enormt och de är numer väldigt sofistikerade jämfört med förr, även om funktionsprincipen fortfarande är densamma.

Effektivare spolning

Den mest påtagliga skillnaden ligger i hur effektivt toaletterna spolar och hur mycket vatten de förbrukar. Medan gamla tiders toaletter använde 8 eller till och med 12 liter vatten vid varje spolning kan en modern, snålspolande toalett klara sig med två liter för lilla spolningen och fyra för den stora.

Trots denna enorma besparing i vattenmängd är moderna toalettstolar nästan undantagslöst bättre än äldre modeller på att faktiskt spola ned skiten, för att uttrycka sig tydligt. Den som till äventyrs använt en mycket gammal toalettstol vet precis vad vi menar. Det går åt massor av vatten, men slutresultatet blir ofta sämre.

Hemligheten ligger i skålens utformning, men också i vattenlåsets form och i hur vattnet spolas ut i skålen, och det är årtionden av produktutveckling som ligger bakom dagens effektiva toalettstolar.

Gamla tiders toalettstolar med en tank uppe vid taket förlitade sig på gravitationen och en stor mängd vatten som forsade ned i hög fart i förhoppning att allt skulle spolas ned. Numer släpps mindre vatten ut under längre tid och framför allt i ett noga utprövat mönster för att effektivt få med sig hela toalettstolens innehåll ned genom vattenlåset, utan att orsaka stopp.

Lyxiga toalettstolar med extra finesser

Ingen artikel om toalettstolar vore förstås komplett utan ett omnämnande av de riktiga lyxstolar som finns, framför allt i Japan, men ibland även i Sverige.

De har förstås spolning, precis som vanligt, men är även försedda med en serie extrafunktioner, som kontrolleras med ett antal knappar på toalettstolens armstöd. 

Eluppvärmda toalettsitsar är vanliga även i Sverige, men vad sägs om att även kunna få lite massage, med ett vibrerande säte?

Fråga oss om toalettstolar

Har du frågor eller behöver hjälp med byte eller en läckande toalettstol. Vi hjälper dig med små och stora arbeten och kan givetvis skaffa fram precis den porslinsstol som just du vill ha. Hör av dig till oss!

0
1

Varmvattencirkulation

Hur fungerar varmvattencirkulation?

Alla villaägare känner till problemet. Du vrider på varmvattenkranen, men vattnet som kommer är inte varmt, eftersom det svalnat i ledningen. Istället får du vackert stå där och vänta på att det varma vattnet ska komma.

De flesta har det så, men du måste inte ha det så. Med varmvattencirkulation, VVC, får du varmt vatten ur kranen i det ögonblick du öppnar den. Istället för att vänta och spola ut en massa vatten i onödan kan du sätta igång genast med att tvätta händerna, spola upp diskvatten eller fylla badkaret.

I en vanlig villa går det två rör till varje kran, en för kallt och en för varmt vatten. Eftersom det är några meter rör från varmvattenberedaren till kranen hinner vattnet kallna på vägen, om du inte ständigt spolar.

Varmvattencirkulation fungerar så att istället för två rör har du tre. Ett för kallvatten, precis som vanligt, men två rör för varmvatten. De två rören är sammankopplade precis före kranens anslutning och används för att cirkulera varmvatten mellan varmvattenberedaren och alla tappställen, så att det alltid finns varmt vatten ute i ledningarna.

Utöver det extra varmvattenröret finns en speciellt anpassad cirkulationspump för VVC i anslutning till varmvattenberedaren.

Hur installerar man VVC?

Installation av varmvattencirkulation i villa kräver en del rördragning. Exakt hur mycket arbete som krävs beror på hur villan är byggd och var alla kranar finns, men det handlar i allmänhet inte om några enorma ingrepp.

Utöver rördragningen behöver en rostfri cirkulationspump, anpassad för VVC, installeras i anslutning till varmvattenberedaren. Det är med andra ord relativt små ingrepp som krävs för att du ska få påtagligt högre komfort i kök, badrum och på toaletter.

Är du van vid och bekväm med att utföra rörarbeten är det till och med något du skulle kunna göra på egen hand, även om de flesta väljer att anlita ett VVS-företag för jobbet, eftersom det är ganska många detaljer att hålla ordning på, samtidigt som det gäller att dimensionera och trimma in systemet rätt för att få rätt flöde i din varmvattencirkulation.

Pris på varmvattencirkulation

Kostnaden för en VVC-installation varierar med hur din villa är byggd, men de flesta blir förvånade när de inser hur låg kostnaden är.

Vi är proffs på allt som har med rör och varmvattencirkulation att göra! Kontakta oss gärna, så är vi snabbt på plats hos dig och kan snabbt ge dig en offert på installation av VVC i din villa.

0
1

Byta duschblandare

Många undrar om man kan byta duschblandare själv?

Om du kan byta duschblandare på egen hand eller inte beror på flera saker. I det enklaste fallen räcker det med att du kan hantera en skiftnyckel och klarar av att stänga av vattnet innan du börjar, men finns några fallgropar och en del detaljer som måste stämma, för att du ska kunna göra jobbet med lyckat resultat.

Vad måste jag tänka på vid byte av duschblandare?

Det första du ska kontrollera vid byte av duschblandare är vilken typ av anslutning du har. Enklast är i allmänhet att mäta avståndet mellan rörens centrumlinjer.

De flesta duschblandare i Sverige har ett centrumavstånd på 160 mm mellan rören (Svensk standard) men det är inte ovanligt med 150 mm (Kallas europeisk eller ibland norsk standard) och det finns även duschblandare med 40 mm röravstånd.

Vilken typ av anslutning som används mellan rören och duschblandaren varierar, men blandare med samma röravstånd har nästan alltid samma typ av anslutning. Det kan dock vara värt att kontrollera.

För blandare och fästen med röravstånden 150 mm och 160 mm finns adaptrar att köpa. Det är alltså möjligt att byta till en blandare med annat röravstånd om du skaffar rätt typ av adapter.

Om du har röravstånd 40 mm och vill byta till något annat blir det lite krångligare och det krävs oftast lite rördragning och installation av ett fäste för din nya blandare. Det är dock ett relativt enkelt jobb som en kompetent rörmokare kan göra på kort tid.

Går det att laga en duschblandare?

Om det går att laga duschblandaren eller inte beror på vad felet är, märket på duschblandaren och även hur gammal den är. Om du har problem med att det droppar vatten och du har en blandare av något känt märke är det oftast enkelt att få tag i reservdelar och lösa problemet.

Har du problem med att termostaten fungerar dåligt kan det vara bättre att köpa nytt. Även om reservdelar finns är det oftast tidsödande och krångligt att utföra arbetet och att köpa nytt blir bättre och billigare.

Vi byter din duschblandare, snabbt och till låg kostnad

När du inte vill chansa och riskera läckande vatten ska du ta hjälp av proffs. Kontakta oss när du vill byta duschblandare så hjälper vi dig med att hitta rätt modell och att genomföra bytet hemma hos dig.

Hur mycket det kostar beror mest på hur påkostad blandare du vill ha. Vi tillhandahåller bra blandare av många kända märken och vågar lova att vi kan hitta något som passar dig.

0
1

Hur fungerar ett vattenlås?

Vattenlås är det som hindrar lukt från avloppet att tränga in i bostäder, kontor och andra lokaler. Det är en enkel men genialisk uppfinning som skapar ett lock på avloppet, genom att stänga in en liten mängd vatten, som byts ut varje gång något spolas ned i avloppet.

Det är mycket enkelt att bygga ett vattenlås. Allt som behövs är några rörböjar som kopplas ihop som ett U, följt av ett annat U som vänds upp och ned. När vatten spolas genom röret kommer en mindre del att bli kvar i första U-böjen, eftersom det inte kan rinna uppför. Detta vatten bildar locket som hindrar lukt från att passera.

Kompakta och inbyggda vattenlås

I de flesta fall behöver du dock inte bygga vattenlåset själv. Det finns färdiga vattenlås att köpa både till tvättställ och diskho. De är inte byggda av rördelar utan är mer kompakta, men fungerar enligt samma princip.

Alla toalettstolar har inbyggt vattenlås. Det enda du behöver tänka på är att ansluta dem till avlopp och inkommande vatten, så sköter spolningen resten.

Även golvbrunnen i duschen, under badkaret och i tvättstugan har vattenlås. På moderna brunnar är vattenlåset löstagbart för enkel rengöring eller utbyte, vid behov.

Avloppet luktar, trots vattenlås

Om du har problem med avloppslukt trots att du har vattenlås på alla anslutningar kan det finnas olika orsaker. En sak som kan hända med till exempel golvbrunnar där det inte spolas vatten regelbundet är att vattnet i vattenlåset till slut avdunstar och därför slutar vattenlåset fungera. Samma sak kan förstås hända med vattenlås i tvättstället, diskhon eller toalettstolen.

Lukt som orsakas av brist på vatten i vattenlåset åtgärdas enkelt genom att du fyller på. Det behövs inga stora mängder. Det räcker att hälla i någon halvliter eller så med jämna mellanrum, så kommer vattenlåset att fungera utan problem.

När måste vattenlåset rensas och hur gör man?

Det är svårt att ge några generella råd, men om det blir stopp eller om du märker att det tar ovanligt lång tid för vattnet att rinna ut i avloppet är det hög tid att rensa vattenlåset. På de flesta moderna vattenlås är detta mycket enkelt om än något grisigt.

Vattenlås under tvättställ och diskho är oftast enkla att rengöra genom att botten skruvas loss. Ställ en hink under innan du börjar och ha gärna diskhandskar på dig, för att slippa komma i närkontakt med all smuts.

Det är viktigt att rensa så noggrant som möjligt, så att vattenlåset blir helt rent. Se också till att ingenting finns i rören in i eller ut från vattenlåset. Ibland kan fett ansamlas och bilda stora klumpar.

Vattenlås på moderna golvbrunnar rensas genom att du helt enkelt lyfter ur det ur brunnen och sedan ser till att skölja ur allt skräp.

Hjälp med vattenlås

Behöver du hjälp med rensning eller åtgärd av krånglande vattenlås, tveka inte att höra av dig till oss. Vi är snabbt på plats och kan hjälpa dig direkt med de flesta problem.

0
0