Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte?

Att åtgärda gamla rörstammar är ett stort och viktigt arbete, som får omfattande påverkan på byggnaden och de som bor eller arbetar i den. Numer finns relining som ett alternativ till att byta alla rör i fastigheten, men vilket av relining eller stambyte är bäst för just er? Här försöker vi reda ut begreppen för att göra beslutet lättare.

Vad är relining?

Relining går i korthet ut på att man renoverar befintliga, gamla rör, genom att spruta på ett lager plast från insidan. I praktiken innebär det att man gjuter nya plaströr inuti de gamla rören. Innan gjutningen inventeras och renspolas alla rör noggrant.

Relining har stora fördelar mot traditionellt stambyte om det görs i tid, medan rören fortfarande är hela och täta.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att alla rör för vatten och avlopp i en fastighet byts ut mot nya. Det innebär mycket omfattande ingrepp i byggnaden och kräver i allmänhet att alla våtutrymmen som badrum och toaletter byggs om, eftersom både golv och väggar måste brytas upp för att det ska gå att komma åt rören.

Vad kostar relining och stambyte?

Vad relining eller stambyte kostar beror mycket på rörens skick och hur byggnaden ser ut. I många fall kan relining vara billigare, men för att vara säker på detta krävs en noggrann undersökning.

Beroende på vilka problem ni har med rören i fastigheten är det inte säkert att relining är en bra lösning. Man måste helt enkelt undersöka först och därefter avgöra om det är bättre att satsa på ett stambyte och se till att den nya rördragningen blir bättre än den gamla.

Nackdelar och fördelar med relining

Fördelar med relining:

 • Mindre ingrepp i byggnaden, med lägre kostnad som följd
 • Snabbare och smidigare
 • Mycket små olägenheter för de som bor eller arbetar i fastigheten

 

Nackdelar med relining:

 • Fortfarande experimentell teknik – Bara 15 år gammal
 • Kanske inte accepteras av alla försäkringsbolag – Kolla först!
 • Löser inte problem med felaktig rördragning, som ett stambyte kan åtgärda

Nackdelar och fördelar med stambyte

Fördelar med stambyte:

 • Nya, fräscha, moderna rör, dragna enligt senaste standard
 • Beprövad teknik, med känd livslängd
 • Inga problem med försäkringsfrågor

 

Nackdelar med stambyte:

 • Större ingrepp i byggnaden
 • Våtutrymmen måste göras om
 • Olägenhet för de som bor eller arbetar i fastigheten

Undersök alla rör innan ni bestämmer er för vad som är bäst för er

Om ni står i valet och kvalet mellan relining eller stambyte rekommenderas att ni först noga undersöker era rör och rörinstallationer, för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

 

Att bestämma sig för antingen relining eller stambyte utan att först ta reda på fakta är bara dumt och riskerar att leda till skenande kostnader, eller att era rörledningar inte fungerar så bra som de borde när arbetet är klart.

Vill ni ha hjälp? Kontakta oss eller ring 08-92 92 00

0
0

Illaluktande avlopp

Illaluktande avlopp? Det här kan du göra

Illaluktande avlopp är en olägenhet på grund av lukten, men det är också en indikation på att någonting inte står rätt till med avloppet. Det kan vara någonting enkelt som ett vattenlås som inte fungerar, men det kan också handla om allvarligare fel, till exempel avloppsrör som glidit isär, du har stopp i avloppet eller ett rör som gått sönder och börjat läcka.

 

Här går vi igenom några av de vanligaste orsakerna till illaluktande avlopp och ger dig några goda råd angående hur du bör agera när du drabbas av illaluktande avlopp.

Varför luktar avloppet?

Varför luktar avlopp? Ja, de är avlopp, helt enkelt och vi vet alla vad som spolas ned där.

 

Normalt slipper vi känna lukten eftersom alla öppna avlopp är försedda med vattenlås, men ibland kan exempelvis:

 • Vattnet i vattenlås kan avdunsta, om du inte spolar regelbundet
 • Rör kan spricka eller rosta sönder
 • Rörskarvar kan glida isär

Det här kan du göra

Om du har problem med illaluktande avlopp finns det några enkla saker du kan göra själv

 • Fyll på vatten i alla vattenlås. – Häll i en halvliter vatten i alla tvättställ, hoar och golvbrunnar. Tänk på att det kan finnas golvbrunnar som är dolda av till exempel tvättmaskinen.
 • Kontrollera alla synliga avloppsrör. – Öppna badrumsskåpet och köksskåpet under vasken och se efter att rören är hela och inte spruckit eller glidit isär.
 •  Kontrollera packningar. – Där rören från handfat, diskhoar och liknande går ned i golvet eller in i väggen sitter en packning. När packningen blir gammal kan den börja spricka och bli otät och därför släppa igenom lukt.

När ska man ringa en rörmokare?

Grundproblemet till illaluktande avlopp är att avloppet är öppet på något sätt, så att lukt kan tränga ut ur rören och in i bostaden. Du bör ringa en rörmokare om du har återkommande problem med illaluktande avlopp och inte kan hitta och åtgärda felet på egen hand.

Sammanfattning

ABC-rör är en rörfirma i Sollentuna som arbetar i hela Stockholm med omnejd. Vi kan allt som gäller vatten och avlopp och har rätt kompetens för att hjälpa dig, från installation av handfat och diskmaskin, hela vägen ut till kommunens ledningsnät.

 

Vi kan också hjälpa dig med värmesystemet, oavsett om du har panna, fjärrvärme eller värmepump. Dessutom är vi certifierade på installation, underhåll och borttagning av gasinstallationer.

 

Kontakta oss på ABC-rör när du behöver hjälp med illaluktande avlopp. Vi kan vara snabbt på plats och hjälper dig med alla typer av problem, oavsett om det gäller att rensa vattenlås, byta packningar eller åtgärda problem med rördragningen hemma.

0
0

Stopp i avloppet

Har du stopp i avloppet?

Få saker irriterar som stopp i avloppet. Du står där med vatten som vägrar rinna undan och det finns inget enkelt sätt att lösa problemet, förutom att åtgärda stoppet i avloppet som du inte ens kommer åt, på grund av allt vatten.

Att åtgärda stopp i avloppet blir ofta en krånglig och ganska grisig historia. Vem vet hur många års smuts som ansamlats och till slut fyllt igen rören fullständigt? Det är inte alla gånger lätt att rensa rör som oftast är inbyggda eller nedgrävda heller tyvärr.

Har du stopp i avloppet och behöver akut hjälp?

När du har stopp i avloppet och behöver åtgärda problemet akut finns några enkla saker du kan prova själv, men när ingenting du provar hjälper är vår professionella hjälp aldrig långt borta.

Ring oss på 08-92 92 00 eller skicka e-post och beskriv ditt problem, så hjälper vi dig. Att åtgärda stopp i avloppet kan verka hopplöst, men med rätt kunskap och utrustning är problemet oftast snabbt löst.

Det du själv kan testa

När du har stopp i avloppet finns det några enkla saker du kan testa själv:

● Häll i varmvatten. Metoden funkar ibland om det är stopp i vattenlåset, men ger ofta bara tillfällig lindring
● Ta isär och rengör vattenlåset, om det är ett tvättställ eller en diskho. I vattenlåset ansamlas fett, hår och annat som sköljs ned och med tiden kan det bildas en propp.
● Vid stopp i golvbrunnar finns också ett vattenlås du kan rensa. Peta upp gallret och se efter. På moderna golvbrunnar har vattenlåset ett handtag, så att du enkelt kan lyfta upp det.

Oftast finns ingen quick fix tyvärr

Det finns många snabba fixar för stopp i avloppet. Tyvärr lovar de oftast mer än de kan lova. Att till exempel hälla i avloppsrens (kaustiksoda) och skölja kan hjälpa för stunden, men i allmänhet återkommer problemen snart igen.

Den enda lösning som fungerar på riktigt är i allmänhet att du själv eller en rörmokare plockar isär och manuellt rensar de vattenlås och/eller rör där stoppet finns. Beroende på var proppen finns kan det ibland vara enklare att byta delar av rören, men det beror helt på situationen.

Oavsett var stoppet finns kan en professionell rörmokare hjälpa dig snabbt få ett fungerande avlopp igen.

Mer om oss

Vi är specialister på vvs, rör och avlopp. Vi hjälper dig gärna, inte bara med stopp i avloppet, utan även med nyinstallationer, ändringar och service på befintliga installationer av rör för vatten, värme och avlopp

Ring oss på 08-92 92 00 eller mejla oss och berätta mer om vad du behöver hjälp med när det gäller rör.

0
0
gasinstallation

Gas i Stockholm

Allt om gas i Stockholm

Är du nyfiken på att skaffa gas i Stockholm? Vi på Abc Rör hjälper dig med allt som behövs för att du ska få en snabb och säker installation av gas. Vi både nyinstallerar och byter ut gamla gasinstallationer, och självklart är vi auktoriserade och certifierade för att jobba med allt som har med gas och gasol att göra.

Gas typer man kan använda i Stockholm

När vi pratar om gas i Stockholm finns det idag tre olika typer – naturgas, biogas och stadsgas.

● Naturgas är ett fossilt bränsle, men jämfört med exempelvis kol och olja har naturgas väsentligt mindre utsläpp av koldioxid, tungmetaller och andra rester efter förbränning.

● Biogas inte ett fossilt bränsle utan istället en förnyelsebar energikälla. Biogas tillverkas av nedbrytning av restavfall i syrefria miljöer. Det betyder att den gas som skapas, och koldioxiden som släpps ut när den förbränns, är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte förbränning av biogas till växthuseffekten.

● Stadsgas i Stockholm är en blandning med 50% naturgas och 50% luft.

Gas i Stockholm sedan 1850

Sedan 1850-talet har man använt gas i Stockholm till exempel för gatubelysning. I början, och fram till runt 1920, använde hushållen gas i Stockholm främst till att driva spisen, men därefter användes gas även för uppvärmning av bostäder och hushållsvatten i varmvattenberedare.

Hur naturvänligt är Naturgas?

Naturgas är ett fossilt bränsle, precis som kol och olja. Det betyder att vid förbränning av naturgas släpps det ut koldioxid. Däremot är utsläppen för naturgas 40% mindre än för kol, och 25% mindre än för olja.

Utsläppen av övriga ämnen, som tungmetaller, sot och svavel, är väsentligt lägre. Detta, plus att naturgas till största delen transporteras via gasledningar och inte med fordon, gör att naturgas är ett naturvänligt alternativ till fossila bränsle och även biobränsle.

Var kan man få gas i Stockholm?

Idag går det att få gas i Stockholm nästan var som helst. Kontakta oss på Abc Rör om du är nyfiken på om du kan installera gas i din fastighet så hjälper vi dig att ta reda på det.

Vem får utföra gasinstallationer?

Om du vill ha gas i Stockholm så bör du kontakta en installatör som är auktoriserad för gasinstallation. En auktoriserad och certifierad gasinstallatör betyder att du kan känna dig trygg med att den som gör installationen har all nödvändig kunskap för att resultatet ska bli säkert.

Abc Rör i Stockholm är certifierade och auktoriserade för att installera gas. Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att jobbet blir gjort säkert och på rätt sätt.

Kort om oss – vi installerar gasspisar, restaurang, industrigas m.m

Vi på Abc Rör i Stockholm är auktoriserade och certifierade för alla åtgärder som har med installation av gas att göra. Vi installerar exempelvis gasspisar åt både privatpersoner, samt restauranger och behöver du byta eller ta bort din gasinstallationer kan vi hjälpa dig med det också.

Vi hjälper till med allt ifrån tillståndsansökan för restauranger till att installera fullständiga gasolsystem. Vi ser till att ni får godkända gasolutrymmen, drar ledningar och anslutningar av nya grillar, spisar och tandooriugnar m.m

Vi utför även besiktningar av gasolanläggningar – allt enligt myndigheternas krav.

Inom industrigas kan vi det mesta, och har lång erfarenhet. Kontakta oss om du behöver hjälp.

 

0
0
värmepump

Oljeavskiljare vad gäller

När krävs det oljeavskiljare?

Här ska vi gå genom vad som gäller för oljeavskiljare, hur de fungerar och vem som måste ha en oljeavskiljare.

 

En oljeavskiljare är viktig i verksamheter som använder sig av oljor, eftersom utsläpp av dessa i ledningsnätet kan störa vattenreningen i kommunens anläggningar och därmed orsaka stor skada i våra vattendrag.

 

En oljeavskiljare fungerar enligt den normalgravimetriska principen, det vill säga att ämnen som är lättare än vatten flyter upp till ytan, medan slammet som är tyngre än vatten sjunker till botten. För att klara kommunernas riktvärden behöver de lättare ämnena på ytan samlas ihop på något sätt så att de inte följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren.

 

En oljeavskiljaranläggning ska genomgå service av entreprenör regelbundet. Restavfallet efter tömning räknas som farligt avfall och får endast transporteras av transportör med tillstånd.

 

Eftersom det finns en kontrollerande myndighet för oljeavskiljare ska tillsyn, underhåll, reparationer, tillbud med utsläpp och det avfall som uppstått (både olja och slam) dokumenteras så att det finns tillgängligt för kontroll.

Service och installation av oljeavskiljare

Om ni behöver hjälp med installation eller service av oljeavskiljare är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper gärna er med allt som rör er oljeavskiljare, till exempel mätning av slam- och oljelagertjocklek, funktionskontroll av larm och rengöring och byte av eventuellt koalescensfilter. Vi dokumenterar även utfört arbete på ett adekvat sätt.

Klass 1 avskiljare

Det finns två olika klassningar av oljeavskiljare, klass 1 och klass 2. Klass 1 har förutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel även ett koalescensfilter eller lameller för att samla upp oljan och övriga lätta ämnen och behålla dem i oljeavskiljaren. I det utgående vattnet från oljeavskiljaren får resthalten mineralolja (vilket är detsamma som opolära kolväten) vara högst 5 mg/l.

Klass 2 avskiljare

I klass två-oljeavskiljare finns det, precis som i klass 1, en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel, men däremot saknas det lameller och koalescensfilter för att samla upp de lättare ämnena på ytan, vilket gör att mer av de lättare ämnen följer med restvattnet ut ur oljeavskiljaren. Denna typ av oljeavskiljare klarar inte kommunernas lokala riktvärden, och ska alltså inte användas.

Vilka verksamheter behöver oljeavskiljare?

Alla verksamheter som på något sätt riskerar utsläpp eller oljespill till avloppsnät eller natur ska ha oljeavskiljare. Kravet gäller både för existerande och ny verksamhet, samt om existerande verksamhet flyttar till en ny lokal.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare är

● Fordonstvättar
● Bensinstationer
● Garage med avlopp
● Olje- och kemikaliedepåer
● Spolplattor
● Dagvatten från större vägkorsningar

Kontakta oss om ni har några frågor

Vi har stor kompetens inom oljeavskiljare, både vad gäller deras funktion och om regelverket som gäller för dem. Har ni några frågor svarar vi mer än gärna på dem. Kontakta oss för allt som rör oljeavskiljare!

0
1