Hur fungerar en varmvattenberedare

Det krävs en hel del energi för att förvandla kallt vatten till ett varmt dito. Hur fungerar en varmvattenberedare egentligen? Att behöva värma vattnet varje gång man behöver duscha tar dessutom tid. Ett sätt att minska både energiåtgången och spara tid är att hålla vattnet varmt. Det är denna funktion som en varmvattenberedare sköter om.

Men hur fungerar en varmvattenberedare?

Man kan dela in varmvattenberedarna i tre olika kategorier, enkelt förklarat:

 • Förrådsberedare som producerar varmvatten helt själv.
 • Ackumulatortank, eller varmvattentank, som lagrar varmvatten från andra uppvärmningskällor.
 • Genomströmningsberedare som värmer vattnet direkt när det används.

 

För att ytterligare krångla till det kan de olika varianterna kombineras och det påverkar även hur en varmvattenberedare ser ut inuti eller hur hela varmvattensystemet fungerar i en fastighet. Exempelvis kan en förrådsberedare även ha en ackumulatortank inbyggd eller så kan en genomströmningsberedare värma tappvattnet med hjälp av värmen i en ackumulatortank.

Val av varmvattenberedare

Det som avgör valet av varmvattenberedare är vattnets kvalitet, energikälla och hushållets behov. Ett litet fritidshus som bara används under de varmare årstiderna kan en genomströmningsberedare räcka gott, medan ett stort hushåll med större åtgång av varmvatten behöver ett betydligt mer avancerat system. Till detta har varmvattenberedare olika funktioner som man också måste ta hänsyn till.

Vill du har mer råd om vilken varmvattenberedare ni ska välja läs vår guide

Funktioner hos varmvattenberedare

Varmvattenberedaren har olika funktioner. Allt beror på hushållets behov och vilka grundförutsättningar som behöver uppfyllas.

Ett exempel på varmvattenberedarens funktion är elpatroner. En sådan kan till exempel behövas som ett komplement till andra uppvärmningskällor. Beroende på vattenkvalité och ph-halt behövs korrosionsskydd för att skydda metaller i varmvattenberedaren så att den inte korroderar. Om man väljer en emaljerad varmvattenberedare behöver den ett särskilt skydd mot korrosion, en anod eller offeranod som den också kallas. Funktioner som en säkerhetsventil ifall vattentrycket blir för högt är kanske självklar men ibland önskas ett extra skydd mot legionellabakterien.

0
0
Termostat

Hur fungerar en termostat på ett element

Om allt fungerar som det ska behöver du aldrig fundera hur en termostat funkar! Den ska nämligen reglera värmen helt automatiskt.

Ibland kanske man vrider på vredet fram och tillbaka när man inte tycker temperaturen känns rätt men man upplever inte någon större skillnad. Då är det antagligen dags att justera termostaten på elementet. Så, hur fungerar en termostat på ett element egentligen? Och vad gör man om det inte fungerar? Kan man justera termostaten själv och går det att byta en termostat?

Så här fungerar en termostat

En termostat reglerar automatiskt flödet för varmvattnet i dina vattenburna element. Det är en fiffig konstruktion som med stor precision både känner av rumstemperaturen och reglerar värmen.

I många termostater finns ett gasfyllt ställdon som påverkar en liten bälg av zink och koppar. Bälgen kan sträckas ut eller pressas ihop och denna rörelse reglerar en ventil för vattenflödet. Gasblandningen reagerar på temperaturskillnader och expanderar vid värme eller krymper vid kyla och det får bälgen att trycka in eller ut ett stift som sitter på ventilen som reglerar flödet. En del termostater har istället för gasblandningen ett vax som också ändrar volym beroende på temperaturen i rummet.

Ytterligare en variant av termostater har en stav av bimetall som böjer sig vid olika temperaturer och kan på så sätt påverka ventilen. Modernare termostater har inbyggd elektronisk lösning där en liten motor reglerar flödet i ventilen. 

Termostater har oftast ett vred med en nummerserie som ska indikera hur starkt vattenflödet är.

Kan man byta termostat på elementet? Det svåra är faktiskt inte själva bytet utan att hitta vilken termostat som passar ventilerna på dina element. Ibland måste man till och med byta ventilen. Vänd dig till oss så hjälper vi dig!

Hjälp! Termostaten i elementet fungerar inte! 

Ibland fungerar inte termostaten i elementet som det ska då ventilstiftet har fastnat. Oftast sker detta på sommaren då elementen inte behöver värmas upp. Ibland kan även en del avlagringar från kalk eller annat blockera stiftet. Elementet blir då kallt eftersom ventilen fortfarande är stängd.

Kan man själv justera termostaten på elementet? 

Hur kan man justera termostaten på ett element? Först ska problemet lokaliseras. Är rören till elementen varma? Är de varma men elementet kallt behöver man kontrollera ventilen som sitter bakom termostaten.

Termostatknoppen måste lossas för att komma åt ventilstiftet som sitter på ventilen. Massera eller tryck på det lilla stiftet. Du ser om den då fjädrar tillbaka. Om det fortfarande sitter fast kan du försiktigt knacka på sidan av ventilen. En del gamla avlagringar kan då lossna. Tänk på att du kan skada termostaten om du är för oförsiktig. Det kan vara klokare att låta en fackman titta på elementet först, särskilt om det är ett äldre element.

Om stiftet fortfarande inte rör sig måste antagligen packboxen i ventilen bytas ut. Det brukar vanligtvis vara relativt enkelt att byta packboxen, men vänd dig till oss på ABC Rör för att få rätt sorts packbox och råd vad du ska tänka på. Själva ventilen kan också behöva bytas ut och vi kan självklart hjälpa dig med allt detta och samtidigt se över hela elementet. Varmt välkomna!

0
2

Kan man spola sitt avlopp själv?

Kan man spola sitt avlopp själv?

Du har spolat diskhon med massor av hett vatten men ändå rinner det trögt. Vaskrensaren gör inte heller någon nytta. Det bubblar och fräser vid varje försök. Det betyder stopp i avloppet. Det är antagligen nu som du funderar om du kan spola avlopp själv.

En tydlig indikator att något inte står rätt till är nämligen när det hörs bubblande ljud från avloppet. Vänta inte för länge utan ta tag i problemet på direkten. Att vänta betyder trubbel.

Rensa avlopp

Kan du rensa avlopp själv? Om du helt saknar kunskap kan du förorsaka ett större stopp än du har haft innan. Det kan därför vara en klok idé att ta hjälp av oss på ABC Rör istället för att spola avlopp själv. Vi kan dessutom göra felsökningar.

Stopp i toalett? Oftast beror stopp i toaletten på att något olämpligt har spolats ner och fastnat. n klassisk vaskrensare kan vara värt att testa. Om för mycket toalettpapper har orsakat stoppet, prova att tömma en hink med vatten eller två i toalettstolen. Kvarstår felet kan du behöva professionell hjälp som har bättre rensverktyg och spolutrustning.

Stopp i handfat eller diskho? Rengör vattenlåset under handfatet eller diskhon. Röret under vattenlåset kan också behöva rensas men då behövs en rensfjäder. Sitter problemet längre ner i avloppsrören behöver dessa spolas med högtryck.

Spola avloppsrören med högtryck

Om du ofta får stopp kan det vara värt att kontakta oss för att göra felsökningar. Ett rör håller inte för evigt och det är bättre att kontrollera vad felet beror på innan du som lekman kör igång högtryckstvätten. Ingen vill få vattenskador.

Innan du börjar spola avloppen själv bör du dubbelkolla med ditt försäkringsbolag vad din försäkring täcker om olyckan skulle vara framme.

 

Rensslang avlopp. Det behövs en avloppsrensarslang på minst 15 meter som du kopplar till högtryckstvätten. Din högtryckstvätt bör helst tåla hetvatten och vara dragen från ett vattenutkast med varmt vatten.

Var kan du lättas gå in med rensslangen när avloppsröret ska spolas med högtryck? Enklast är genom en golvbrunn i badrummet eller genom handfatsröret på toaletten.

Håll koll på rörförgreningar! Om stoppet sitter efter en förgrening kan avloppsvattnet dyka upp i annan brunn. Du vill inte få avloppsvatten på fel ställe.

Mata på med rensslangen. Beroende på hur allvarligt stoppet är kan man behöva dra slangen fram och tillbaka många gånger tills det släpper. Ha en hög med handdukar redo. Det kan bli rejält slaskigt.

Sluta inte när stoppet släpper. Fortsätt mata slangen tills du tror den är utanför huset och fortsätt även att spola när du drar tillbaka den.

Inget fungerade! Stoppet är kvar! Ring oss på ABC Rör som kan erbjuda betydligt effektivare högtrycksspolningar. Vi kan även filma i rören för att se vad för slags stopp det är. Man får dessutom göra ROT-avdrag för spolningen och felsökningarna.

0
4
gasinstallation

Installera gasspis – Vad du bör tänka på innan

Installera gasspis

Har du funderat på att installera gasspis i ditt kök? Moderna gasspisar finns i många utföranden och storlekar som passar de flesta kök.

Det finns många fördelar. Gaslågan värmer upp kastrullen eller stekpannan ungefär lika snabbt som en induktionshäll men en gaslåga gör det betydligt lättare att finjustera temperaturen. Varför inte göra som matlagningsproffsen? Installera en gasspis!

Installera gasspis i villa

Många förknippar gasspisar med lägenheter som är anslutna till ett stadsnät, men gasspisar kan installeras i fler bostäder än så. Lösningen heter gasoltuber.

Att installera gasspis i villa kräver planering innan projektet kan starta. Känner du redan nu en rad tveksamheter är det alltid klokt att först rådgöra med oss på ABC Rör som har flera års erfarenheter och är auktoriserad gasinstallatör.

Gasolinstallation – detta bör du tänka på

  • För gasspis i villor, fritidshus eller radhus, dvs enbostadshus, är endast gasolbehållare mindre än 30 liter tillåtna. Gasen är komprimerad till vätska och den gasoltub som gäller för en villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Vi rekommenderar två stycken gasolflaskor så man har en i reserv.
  • För att installera gasspis i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser och för gasolen är kravet max 5-liter (blå tub) för gasbehållaren.
  • Det är inte tillåtet att förvara gasoltuberna på vinden eller källaren. Det krävs bland annat god ventilation. Allra vanligast är därför placering utanför huset i ett isolerat, skyddat och låsbart utrymme.
  • Till gasoltuben behövs läckindikator för att upptäcka läckage vid byten av gasolbehållare. Dessutom behövs reduceringsventiler och en slang som måste klara minusgrader ner till –30°C. Gör större täthetstester minst en gång per år.
  • Rörledningen ska vara synlig, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage. Om skarvar trots allt behövs skall även dessa vara lätta att både se och komma åt. Behöver den dras genom väggar krävs särskilda skyddsrör. Komplettera gasspisen med en skyddsvajer så att du inte råkar dra av slangen om spisen behöver dras ut.
  • Om du köper en begagnad gasspis ska du kontrollera att den har en CE-märkning med fyra efterföljande siffror för att vara godkänd, samt märkt med ”B/P” (butan/propan dvs gasol) och ”30 mbar” eftersom den ska klara gasol.
  • Ska du koppla in gashäll istället för gasspis? Bestäm först vilken modell av gashäll du vill ha, anpassa ny bänkskiva och köksskåp efter detta. Räkna med att gashällen ska ha minst 5 cm kant runt om. Man kan beställa en bänkskiva med färdigutsågat hål. Glöm inte heller att det behövs eluttag för gashällen plus den separata elektriska ugn som då behövs.
  • Vid strömavbrott fungerar alltid en gasspis även om den har en elektrisk tändning. Ha därför alltid tändstickor eller tändare i beredskap.

Installera gasspis, kostnad

Beroende på förutsättningarna kan förstås installationskostnaderna för gasspis variera kraftigt. Här är några tips:

  • Begär in flera offerter för att få en kostnad när du ska installera gasspis. Tänk på att installationen för gasoltuber är mer komplex. Det kan vara viktigt att installatören kan skräddarsy för just ditt uppdrag.
  • Du kan dra de rör som du kan installera själv, men kom först överens med en installatör som sedan ska avsluta installationen genom att koppla ihop allt och läcktesta.
  • Glöm inte bort försäkringen! Många försäkringsbolag kräver en installation av auktoriserad installatör för att försäkringen ska gälla fullt ut. Kontakta dem innan du börjar för att ta reda på vad som gäller.
  • En installatör ska även kunna erbjuda bortmontering och bortforsling av gammal utrustning.
  • I befintligt stadsnät kan du kanske söka särskilt installationsbidrag. Stockholms Gas erbjuder exempelvis ett bidrag på 1200 kronor när du köper och ansluter en ny gasspis eller gashäll.

 

Ni är varmt välkomna till oss på ABC Rör så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

0
3

Stopp i handfatet? Så här löser du problemet

Stopp i handfatet? Lös stoppet själv!

Stopp i handfatet kommer aldrig lägligt men det är något som du ofta kan lösa själv, med enkla medel och utan att behöva använda specialverktyg eller farliga kemikalier.

De allra flesta problem med stopp i handfatet beror på att vattenlåset är igensatt av fett, smuts och hår som ansamlats där och inte kunnat rinna vidare ned i avloppet och till slut bildat en propp. Det är mycket enkelt att åtgärda, om du står ut med lukten och kladdet.

Rensa vattenlåset i tre enkla steg

Såhär rensar du vattenlåset. Det är samma procedur oavsett om det sitter under handfatet eller diskhon.

1. Rensa ur skåpet – Ofta finns ett skåp med diverse grejer under handfatet. Det första du behöver göra är att öppna det där skåpet och lokalisera vattenlåset. Det är ofta en separat enhet som ser ut som en klump, men ibland är det bara en U-formad böj på röret.
Se till att du hittar vattenlåset och rensa sedan ur skåpet, så du kommer åt runt om och har plats till en hink under.
2. Ställ en hink under och skruva ur botten på vattenlåset. Om du har ett vattenlås i form av en U-böj skruvar du loss den istället. Oavsett form brukar vattenlåset vara lätt att lokalisera genom att det är den del som sticker ned och befinner sig lägre än fortsättningen på röret och att den är försedd med kopplingar som du lätt kan skruva isär.
3. Skölj ur vattenlåsets alla delar och spola gärna i kranen med vattenlåset demonterat för att kontrollera att det inte är stopp i röret fram till vattenlåset. När allt är rengjort och kontrollerat sätter du tillbaka delarna och spolar en stund, gärna med varmt vatten, för att kontrollera att ingenting läcker.

Saker att undvika vid stopp i handfatet

När du har stopp i handfatet finns det vissa genvägar som kan vara lockande, men som du bör undvika:

Kaustiksoda – Det är ett starkt frätande medel som visserligen kan lösa upp fett, men som inte får bort hår och smuts ur vattenlåset, vilket är vanligaste källan till problem. Har du hällt kaustiksoda i handfatet blir alla andra åtgärder farliga på grund av den frätande vätskan som finns kvar i rören.
Sugproppen – Du drar den upp och ned några gånger och kanske kan du få proppen att skifta plats något så att du får lite bättre flöde, men du får snart stopp igen.
Bikarbonat och ättika – Det fräser och bubblar och kan vara en bra underhållsåtgärd mot dålig lukt, men mot proppar hjälper det inte.

Be om hjälp vid problem

Om det inte hjälper att rensa vattenlåset, eller om du helt enkelt helst undviker att göra det på egen hand ska du inte tveka att kontakta oss. Vi kan snabbt vara ute hos dig och lösa problem med proppar i handfat och vask.

När det gäller stopp i handfat och avlopp är det bäst att inte vänta. Se till att få problemet löst så snabbt som möjligt, så minimerar du risken för vattenskador och andra problem.

0
1

Hur rensar man golvbrunnen?

Rensa golvbrunn. Hur gör man?

Att rensa golvbrunnen är något du bör göra med jämna mellanrum, för att den inte ska sättas igen. Men hur gör man egentligen?

Här får du lära dig allt om hur golvbrunnar fungerar och vad du behöver göra för att hålla dem rena och undvika problem med proppar och stopp.

Bara ett hål i golvet

En golvbrunn är egentligen bara ett hål i golvet, kopplat till avloppet, med ett vattenlås i. Vattenlåset finns där för att hindra avloppslukt att tränga in i din bostad och det fungerar genom att en liten mängd vatten ligger kvar i vattenlåset och bildar ett lock.

Problemet är att inte bara vatten rinner ut i avloppet. Även fett, små smutspartiklar och hårstrån hamnar där och risken är att de inte rinner vidare genom vattenlåset utan att de fastnar där och lägger sig på botten. Till slut kommer det att samlas så mycket materia i vattenlåset att det bildar en propp, med dålig eller obefintlig avrinning som följd.

Ta ur och rensa

Moderna golvbrunnar är en barnlek att rensa. Vattenlåset är en lös del som du enkelt lyfter ur brunnen, rengör och monterar tillbaka. Ta bara bort gallret över brunnen och lyft i vattenlåsets handtag. Saknas handtag får du sticka ned fingrarna och ta om kanten nere i vattenlåset för att kunna lyfta ur det.

Det går att skölja ur vattenlåset med hett vatten i vasken, men se upp så du inte sköljer ned smuts som sätter stopp i vattenlåset där också. Ett annat sätt är att försöka spola ur med vattenslangen eller att använda en borste i hink med vatten.

När vattenlåset är ursköljt och rent sätter du bara tillbaka det och lägger på gallret.

Rensa äldre golvbrunnar

Äldre golvbrunnar kan ha en annorlunda konstruktion och det är svårt att ge generella tips på hur du rensar dem, eftersom konstruktionen varierar.

I vissa fall kan du demontera vattenlåset i brunnen och rensa ur på plats. Annars kan du behöva använda en grovdammsugare och städa ur, eller helt enkelt försöka gräva ur smutsen med en skopa eller något liknande.

Har du en äldre golvbrunn kan det vara en bra idé att byta ut den mot en modernare variant. Ofta görs det i samband med totalrenovering, om det gäller ett badrum. I andra fall kan det gå att byta bara brunnen, något som är ett relativt enkelt och billigt jobb.

Har du inte rätt utrustning för att städa ur din äldre golvbrunn eller om du inte förstår hur du ska göra, är det bäst att kontakta oss för professionell hjälp. Vi kan hjälpa dig rensa brunnen men vi kan också ge dig förslag och offert på utbyte, när det är lämpligt.

Be om hjälp om du behöver

Om det inte hjälper att rensa golvbrunnen, eller om du inte vill eller kan göra arbetet själv, tveka inte att kontakta oss, så får du professionell hjälp snabbt och lätt.

Vi rycker ut direkt och hjälper sig med rensning av golvbrunn och andra avloppsproblem. Är problemet akut kan du alltid kontakta vår rörjour, som kan hjälpa dig dygnet runt.

0
6
Vatten och VVS

Läcksökning

Läcksökning – Hur går det till?

Att upptäcka en vattenläcka är en sak, men vad gör man egentligen för att ta reda på var någonstans det läcker så att läckan kan åtgärdas?

Här berättar vi mer om hur vi jobbar och hur det går till när vi letar upp det rör som behöver repareras.

Följ fukten

Första tecknet på en läcka är ofta fuktfläckar eller vatten som plötsligt dyker upp på fel ställe.

Det kan vara ett tecken på att läckan finns alldeles i närheten men beroende på husets konstruktion kan läckan ha funnits en längre tid och vattnet vandrat längs rören eller genom byggnadsmaterialet ut till en synlig yta. Det gäller i synnerhet sten- och betonghus, och de fall där rör är ingjutna i husgrunden.

Ibland går det i efterhand att följa fuktens väg tillbaka till läckan, men det går inte alltid att göra utan ingrepp i huset.

Synliga rör

Första åtgärden är att inspektera alla synliga rör, som går att komma åt. Ofta finns inspektionsluckor som går att använda och det kan också gå att följa rör på vinden eller i krypgrunden.

Rörinspektion med kamera

När det gäller avloppsrör finns bra möjligheter att hitta läckor genom att inspektera rören med kamera. Då går man in genom en renslucka eller något avlopp, först för att spola och därefter med kamera, för att inspektera.

Många läckor i avloppsrör kan upptäckas på detta sätt och ibland kan de också repareras inifrån genom relining, så att du får ett nytt tätt rör på insidan av det gamla trasiga röret, utan att du behöver göra stora arbeten i huset.

Provtryckning

När det gäller rör för färskvatten och vattenburen värme är rören oftast för trånga för kamerainspektion, men det går ändå att lokalisera läckan med viss noggrannhet genom provtryckning av rören.

Det går till så att vattenledningarna kopplas isär vid befintliga kopplingar och sedan provtrycks i sektioner. Till exempel kan rören till köket kopplas loss i båda ändar. Den ena änden pluggas igen och i den andra kopplas en provtryckningspump in.

Genom att pumpa upp och mäta trycket i varje ledning går det att konstatera om trycket sjunker någonstans. Då har man anledning att misstänka att röret läcker.

Vänta aldrig med läcksökning!

Om du plötsligt ser fuktfläckar någonstans i huset eller om golvet blir blött utan anledning ska du inte vänta. Läckande vatten kan orsaka stora skador om det inte åtgärdas snabbt, i synnerhet på trähus.

Genom att sätta in åtgärder med en gång minimerar du skadorna. Du kanske får finna dig i ett uppbrutet golv eller en vägg som måste stå öppen för att torka, men genom att agera snabbt slipper du värre skador på husets stomme.

Kontakta oss för omedelbar läcksökning och åtgärd

Hör av dig till oss direkt om du upptäcker fuktfläckar eller läckande vatten. Vår rörjour är öppen dygnet runt om det är akut. Annars hjälper vi dig under dagtid med alla typer av läcksökning och åtgärd.

Vi har mångårig erfarenhet av allt som har med rör och rörunderhåll att göra och kan ge dig snabb och kostnadseffektiv hjälp i alla lägen.

0
1

Vad står VVS för?

VVS är en akronym som står för Värme, Vatten och Sanitet. I praktiken har det blivit ett samlingsbegrepp som oftast används för allting som har med rör och rörmokeri att göra, men det innefattar egentligen även sånt som värmepumpar och ventilation.

VVS handlar om att göra våra bostäder bekväma och behagliga att bo i. Det gör vi i VVS-branschen genom att se till att du kan ha det lagom varmt (eller ibland kallt) hemma och att du har tillgång till rent vatten till tvätt och matlagning, och att du kan göra dig av med smutsigt vatten genom avloppet.

Mer än bara rör

Rören är de synliga spåren av VVS-arbetet i ett hus, men VVS handlar om mycket mer än att bara dra rör. Det är mycket som händer med en rörinstallation redan på ritningsstadiet och arbetet fortsätter även efter att rören är installerade och fungerar.

 • Projektering och planering – Arbetet med VVS börjar redan på ritningsstadiet. Det ska finnas plats för värme vatten och avlopp, förstås, men det är också viktigt med dimensionering. Vilken typ av byggnad är det, vilka ska använda den och hur många är det? Det är några av frågorna som en VVS-konsult behöver svara på för att göra en korrekt dimensionering.
 • Installation – Nu läggs rören som ska användas för att värma upp, och för att få in färskvatten och bli av med avloppsvatten. Med en välgjord projektering i ryggen är detta förhoppningsvis ett enkelt arbete som kan utföras vid rätt tidpunkt under bygget för att det ska bli snabbt och lätt gjort, utan risk för framtida problem.
 • Underhåll – Allting i ett hus kräver underhåll, så även VVS-installationerna. Ventilationsrör kräver tillsyn och rengöring för att du ska fortsätta ha tillgång till ren luft. Avloppsrör behöver besiktigas och gärna spolas för att hålla sig i gott skick och fungera under lång tid.

Alla rör för vatten och avlopp måste med tiden bytas. Hur ofta beror bland annat på rörmaterial och vattenkvaliteten, men i hög utsträckning påverkas det av hur rören används och vad som spolas i dem.

Ett hantverk med anor

Mycket har förändrats när det gäller VVS genom årtiondena, men att installera rör är fortfarande i stora stycken ett hantverk.

Vem som helst kan kröka ett kopparrör och att skruva ihop en rörkoppling är oftast inte speciellt komplicerat, men det är en milsvid skillnad mellan att koppla ihop ett par rörändar så att det fungerar för stunden och att göra en snygg och felfri installation av rör i ett badrum, som är en fröjd att se och som håller och fungerar i årtionden.

Vänd dig till en fackman för problemfri VVS

När du vill ha en felfri VVS-installation som fungerar perfekt rekommenderar vi att du vänder dig till en certifierad fackman.

Vi har mångårig erfarenhet av allt som har med rör och VVS att göra och hjälper dig med alla typer av rörinstallationer och underhåll. Vår personal är certifierad och försäkrad och sätter en speciell stolthet i sin yrkesskicklighet.

Kontakta oss så får du snygga och korrekta rörinstallationer, varje gång!

0
1

Stopp i avloppet?

Såhär löser du det själv!

Stopp i avloppet kommer aldrig lägligt. Det blir stopp i vasken, mitt i matlagningen, eller så svämmar duschen över på morgonen när du behöver komma iväg till jobbet. Oavsett vilket är goda råd dyra.

Men vad ska du då göra när det plötsligt blir stopp i avloppet? Här får du våra bästa råd:

Använd inte propplösare.

Propplösare, eller kaustiksoda som den också kallas, har sina fördelar, men det är absolut inte det första du ska ta till när du har stopp i avloppet.

Kaustiksoda är frätande och farligt för både ögon och hud, och om det inte fungerar har du strax ännu värre problem med en massa frätande vätska i ditt igensatta avlopp.

1. Rensa vattenlåset

Nio gånger av tio beror stopp i avloppet på ett igensatt vattenlås. Lyckligtvis är det enkelt att åtgärda. Om du har stopp i vasken eller handfatet sitter vattenlåset under. Ofta är det en separat enhet där du kan skruva av botten för att rensa. Ibland består vattenlåset av en U-böj på röret, som du kan skruva loss och rengöra.

Ställ en hink under och använd gärna diskhandskar när du rensar vattenlåset. Försök att få bort allt fett och smuts som fastnat inuti.

På golvbrunnar, som finns i duschen och under badkar, är vattenlåset en separat enhet som du lyfter ur. Peta bort gallret över brunnen och lyft i handtaget (om det finns) eller stick ned fingrarna i hålet och ta tag om kanten. Rinner vattnet undan när du tar ur vattenlåset har du hittat problemet. Skölj ur vattenlåset och sätt tillbaka det på sin plats.

2. Prova med sugproppen

Om det inte hjälper att rensa vattenlåset och du har en vaskrensare i form av en stor sugpropp kan du prova den. Det fungerar ibland.

Se till att du har vatten så att det täcker och tätar runt sugproppens kant. Tryck därefter ned den försiktigt och ryck up. Har du tur kommer undertrycket att få proppen att röra sig och sköljas bort.

3. Använd rensband eller -spiral

Ett rensband är ett långt platt stålband som du för ned i avloppsröret för att försöka komma åt om det är stopp längre ned. Det finns också rensspiraler som fungerar på liknande sätt, men som vevas ut.

Ta bort vattenlåset och mata ut rensbandet tills det tar stopp ordentligt och dra det därefter fram och tillbaka med så mycket kraft du kan. Målet är att försöka peta hål i proppen så att den trasas sönder och kan sköljas vidare ned i avloppet.

Stopp i toaletten

Har du stopp i toaletten kan du prova att peta med toalettborsten i kröken. Det fungerar ibland. Annars kan du prova med sugpropp eller rensband, precis som vid andra stopp.

Om ingenting fungerar ta hjälp av proffs

Om ingenting funkar eller om du inte vill hålla på med avloppet själv är det dags att kalla in proffsen.

Ring oss om du har problem med stopp i avloppet, så rycker vi ut direkt och löser ditt akuta problem. Behövs det sedan fler åtgärder för att förhindra framtida stopp hjälper vi dig gärna med det också.

0
1

Hur funkar en termostat?

Att byta termostat på element om du har vattenburen värme med element i din bostad så sitter i allmänhet ett vred på elementet, där du kan ställa in temperaturen. Ibland är vredet graderat med temperatur, men det är också vanligt med enbart siffror från 1 och uppåt.

Vredet är inte bara en enkel kran, utan en termostat, som ska reglera vattenflödet i elementet så att du får jämn temperatur.

Ibland behöver du byta termostat. Det kan bero på att termostaten blivit gammal och börjat fungera dåligt, men du kan förstås också byta termostaterna av estetiska skäl, för att du vill ha någonting som är snyggare.

Ytterligare ett skäl till byte kan vara att du vill ha elektronisk reglering med centralstyrning av elementen. Numer finns elektroniska termostater att köpa, både med och utan trådlös anslutning – praktiskt när du vill skapa ett smartare hem.

Hur fungerar en termostat

Den centrala delen i en traditionell termostat är ett stycke bimetall. Bimetallen är två stavar av olika sorters metall som sammanfogats. Eftersom olika metaller utvidgar sig olika mycket när de värms upp och kyls ned kommer staven att böja sig, beroende på temperaturen. Detta används för att påverka elementets ventil, så att flödet av varmt vatten ökar eller minskar, beroende på omgivningens temperatur.

Ratten på termostaten justerar bimetallens läge i förhållande till ventilen, så att den slår på och av vid olika temperaturer.

Modernare, elektroniska termostater känner av temperaturen på annat sätt och använder en liten motor för att öppna eller stänga ventilen. Alltihop styrs elektroniskt av en inbyggd mikroprocessor

Kan jag byta termostat på egen hand?

Ja, de flesta termostater är mycket enkla att byta. Det som kan vara svårt är att hitta en termostat som passar ventilerna på dina element.

Genom åren har det funnits väldigt många olika typer av elementventiler. Att hitta en termostat du vill ha som passar till ditt element kan därför vara en utmaning. I vissa fall finns adaptrar för att byta mellan olika system, men ibland går det helt enkelt inte att hitta den termostat du vill ha till dina element. I så fall kan det bli fråga om att byta även ventilen, för att du ska kunna bli helt nöjd.

Fråga oss om termostater till element

Behöver du hjälp att navigera snårskogen av ventiler och termostater är du välkommen att höra av dig till oss. Nästan oavsett vad du vill ha i termostat väg kan vi hjälpa dig att hitta det och framför allt så vet vi allt om vad som passar dina element.

Kontakta oss idag, så kommer vi och tittar och ger dig en offert på termostatbyte.

0
1