Hur funkar en termostat?

Att byta termostat på element om du har vattenburen värme med element i din bostad så sitter i allmänhet ett vred på elementet, där du kan ställa in temperaturen. Ibland är vredet graderat med temperatur, men det är också vanligt med enbart siffror från 1 och uppåt.

Vredet är inte bara en enkel kran, utan en termostat, som ska reglera vattenflödet i elementet så att du får jämn temperatur.

Ibland behöver du byta termostat. Det kan bero på att termostaten blivit gammal och börjat fungera dåligt, men du kan förstås också byta termostaterna av estetiska skäl, för att du vill ha någonting som är snyggare.

Ytterligare ett skäl till byte kan vara att du vill ha elektronisk reglering med centralstyrning av elementen. Numer finns elektroniska termostater att köpa, både med och utan trådlös anslutning – praktiskt när du vill skapa ett smartare hem.

Hur fungerar en termostat

Den centrala delen i en traditionell termostat är ett stycke bimetall. Bimetallen är två stavar av olika sorters metall som sammanfogats. Eftersom olika metaller utvidgar sig olika mycket när de värms upp och kyls ned kommer staven att böja sig, beroende på temperaturen. Detta används för att påverka elementets ventil, så att flödet av varmt vatten ökar eller minskar, beroende på omgivningens temperatur.

Ratten på termostaten justerar bimetallens läge i förhållande till ventilen, så att den slår på och av vid olika temperaturer.

Modernare, elektroniska termostater känner av temperaturen på annat sätt och använder en liten motor för att öppna eller stänga ventilen. Alltihop styrs elektroniskt av en inbyggd mikroprocessor

Kan jag byta termostat på egen hand?

Ja, de flesta termostater är mycket enkla att byta. Det som kan vara svårt är att hitta en termostat som passar ventilerna på dina element.

Genom åren har det funnits väldigt många olika typer av elementventiler. Att hitta en termostat du vill ha som passar till ditt element kan därför vara en utmaning. I vissa fall finns adaptrar för att byta mellan olika system, men ibland går det helt enkelt inte att hitta den termostat du vill ha till dina element. I så fall kan det bli fråga om att byta även ventilen, för att du ska kunna bli helt nöjd.

Fråga oss om termostater till element

Behöver du hjälp att navigera snårskogen av ventiler och termostater är du välkommen att höra av dig till oss. Nästan oavsett vad du vill ha i termostat väg kan vi hjälpa dig att hitta det och framför allt så vet vi allt om vad som passar dina element.

Kontakta oss idag, så kommer vi och tittar och ger dig en offert på termostatbyte.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.