Vatten och VVS

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Funderar du på att byta inkommande vattenledning? Det flesta vet att avloppsrör sätts igen eller kan gå sönder och måste bytas efter några årtionden, men inte alla vet att även den inkommande vattenledningen – servisledningen – kan bli igensatt och behöva bytas. Speciellt äldre inkommande vattenledningar i...

0
0

Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte? Att åtgärda gamla rörstammar är ett stort och viktigt arbete, som får omfattande påverkan på byggnaden och de som bor eller arbetar i den. Numer finns relining som ett alternativ till att byta alla rör i fastigheten, men vilket av relining eller stambyte...

0
0

Illaluktande avlopp

Illaluktande avlopp? Det här kan du göra Illaluktande avlopp är en olägenhet på grund av lukten, men det är också en indikation på att någonting inte står rätt till med avloppet. Det kan vara någonting enkelt som ett vattenlås som inte fungerar, men det kan också...

0
0

Stopp i avloppet

Har du stopp i avloppet? Få saker irriterar som stopp i avloppet. Du står där med vatten som vägrar rinna undan och det finns inget enkelt sätt att lösa problemet, förutom att åtgärda stoppet i avloppet som du inte ens kommer åt, på grund av allt...

0
0
gasinstallation

Gas i Stockholm

Allt om gas i Stockholm Är du nyfiken på att skaffa gas i Stockholm? Vi på Abc Rör hjälper dig med allt som behövs för att du ska få en snabb och säker installation av gas. Vi både nyinstallerar och byter ut gamla gasinstallationer, och självklart...

0
0
värmepump

Oljeavskiljare vad gäller

När krävs det oljeavskiljare? Här ska vi gå genom vad som gäller för oljeavskiljare, hur de fungerar och vem som måste ha en oljeavskiljare.   En oljeavskiljare är viktig i verksamheter som använder sig av oljor, eftersom utsläpp av dessa i ledningsnätet kan störa vattenreningen i kommunens anläggningar...

0
1