Vad kostar relining?

Kostnaden för relining av era rör kommer variera beroende på flera faktorer såsom längden på rören, deras diameter, antalet avlopp, vilket företag som utför arbetet samt inte minst vilken teknik de använder sig av.

Ett normalt pris för relining ligger i spannet 25,000 – 50,000 per lägenhet.

Andra faktorer som kan påverka kostnaden inkluderar vilken typ av material som används för reliningen, om det finns några förberedande arbeten som behöver göras innan reliningen, och om det finns några andra problem med rören som behöver åtgärdas.

Om relining

Strumpmetoden även kallad “strumpinfodring” eller “strumpförfarande” är en process där en “strumpa” med härdplast blåses upp inuti det befintliga röret. Strumpan består vanligtvis av en polymerfiberduk som är impregnerad med plast som härdar. När strumpan blåses upp inne i röret härdar plasten och bildar en ny yta i röret.

Denna metod passar bäst till rör som är relativt raka och har en jämn diameter.

Sprutmetoden, även känd som “CIPP” (Cured-In-Place Pipe) är en process där en polymerbeläggning appliceras på insidan av det befintliga röret. Beläggningen består av flera tunna lager av ett polymerharts som härdar och bildar ett nytt rörfoder när det härdar.

Denna metod används ofta för rör som har en ojämn yta eller som har många krökningar och vinklar, eftersom beläggningen kan appliceras på ett sätt som följer rörets form.

Både strumpmetoden och sprutmetoden är effektiva och hållbara metoder för att renovera gamla avloppsrör utan att behöva gräva upp och byta ut dem. Vilken metod som är lämpligast beror på rörets tillstånd, form och läge. En rörmokare eller rör-reliningsspecialist kan undersöka rören och rekommendera den bästa metoden för att renovera dem.

Skillnad emellan relining och stambyte

Relining innebär att man lägger till ett nytt rör inuti det befintliga röret genom att applicera en härdplast eller polymerbeläggning på insidan av det gamla röret. Denna beläggning härdar och bildar en yta som fungerar som ett nytt rör inuti det gamla.

Stambyteinnebär att de gamla rören helt tas bort och ersätts med nya rör. Detta är vanligtvis en mer omfattande och kostsamt process än relining. Stambyte är nödvändigt om de gamla rören är alltför skadade eller slitna för att kunna renoveras genom relining.

I allmänhet kan man säga att relining är en mindre omfattande och mindre kostsam process än stambyte, men det är också viktigt att notera att valet mellan de två alternativen bör bero på rörens tillstånd, livslängd, placering och andra faktorer.

En rörmokare eller reliningsspecialist kan undersöka rören och ge rekommendationer om vilket alternativ som passar bäst för din situation. Därtill bör man, innan man anlitar en entreprenör dubbelkolla med sitt försäkringsbolag om valet av metod kommer påverka ens försäkringskostnader, samt om försäkringens omfattning på något sätt förändras.

Behöver ni hjälp med att utvärdera metod. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med en undersökning av rören och rekommendera vilken teknik vi tror skulle ge bäst resultat i längden.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.