Vad kostar relining?

Kostnaden för relining av era rör kommer variera beroende på flera faktorer såsom längden på rören, deras diameter, antalet avlopp, vilket företag som utför arbetet samt inte minst vilken teknik de använder sig av. Ett normalt pris för relining ligger i spannet 25,000 – 50,000 per...

0
0

Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte? Att åtgärda gamla rörstammar är ett stort och viktigt arbete, som får omfattande påverkan på byggnaden och de som bor eller arbetar i den. Numer finns relining som ett alternativ till att byta alla rör i fastigheten, men vilket av relining eller stambyte...

0
0