Oljeavskiljare

ABC Rör hjälper dig att följa regler och lagar när det gäller oljeavskiljning

Vi på ABC-Rör monterar, installerar, servar och besiktigar Oljeavskiljare.

 

Höra av dig till oss på så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

Tel: 08-92 92 00 Mail: info@abc-ror.se

 

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för att möta de normer och lagar som finns. För verksamheter som arbetar med olja eller i samband med det så är det viktigt att följa de regler som finns för avfall. Det är viktigt både för miljön och för att slippa de straff som en misslyckad inspektion skulle leda till. Om inte olja avskiljs ordentligt från avfallen så kan det leda till många olika problem, däribland att det tar stopp i avloppssystemet.

 

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för att möta de normer och lagar som finns. Vi på ABC Rör installerar oljeavskiljare i industrifastigheter, statliga byggnader och hos privat personer för att förhindra utsläpp av spillolja och andra farliga ämnen i dagvattnet. Systemen vi installerar består av en slamdel där vattnet renas genom att sand och andra tyngre partiklar sjunker till botten samt en avskiljande där olja och annan spill lägger sig på ytan. Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Tömning av oljeavskiljare

För att säkerställa att er avskiljare håller måtten för de regler som är satta av kommunen byter vi alla koalescensfilter vid tömning. Detta gör vi för att förlänga hållbarheten av anläggningen då olja och slam lätt täpper igen filtret.

Besiktningar av oljeavskiljare

Är du orolig att din anläggning är för liten eller att den inte fungerar som den ska. Vi på ABC rör utför även certifierade kontroller av nya och befintligt installerade oljeavskiljare. Miljökontoret i varje kommun definierar hur ofta varje oljeavskiljare ska besiktigas. Vi utför besiktningar på nya och gamla oljeavskiljare efter de regler som sätts av din kommun.

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för att möta de normer och lagar som finns. För verksamheter som arbetar med olja eller i samband med det så är det viktigt att följa de regler som finns för avfall. Det är viktigt både för miljön och för att slippa de straff som en misslyckad inspektion skulle leda till. Om inte olja avskiljs ordentligt från avfallen så kan det leda till många olika problem, däribland att det tar stopp i avloppssystemet.

 

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för att möta de normer och lagar som finns. Vi på ABC Rör installerar oljeavskiljare i industrifastigheter, statliga byggnader och hos privat personer för att förhindra utsläpp av spillolja och andra farliga ämnen i dagvattnet. Systemen vi installerar består av en slamdel där vattnet renas genom att sand och andra tyngre partiklar sjunker till botten samt en avskiljande där olja och annan spill lägger sig på ytan. Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

 

Typer av Oljeavskiljare

När vi installerar en oljeavskiljare åt dig som kund går vi tillsammans igenom vad ni ska använda den till. Därefter tar vi beslutet om vi ska installera ett klass 1 eller klass 2 system. Oljeavskiljaren delas in i dessa två klasser baserat på hur mycket olja som finns kvar i dagvattnet efter själva avskiljningen.

 

Klass 1

De oljeavskiljare som har klarat kraven för klass 1 måste använda ett koalescensfilter. Koalescensfiltrets uppgift är att få oljan att gå samman. Då olja är lättare än vatten flyter oljan upp till ytan när den gått ihop. Detta gör det enkelt att slamsuga tanken när den är full då man enbart får upp de ämnen som inte ska finnas i dagvattnet.

Klass 2

Kraven för ett klass 2 system är lägre. Dessa system använder inte ett koalencsfilter utan arbetar efter en gravimetrisk princip.

Lagar och regler

Varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta ett antal allmänna hänsynsregler. Reglerna ställer krav på kunskap, produktval, försiktighetsåtgärder och lämplig lokalisering. När vi på ABC Rör installerar ett system åt dig tar vi hänsyn till dessa regler och följer de lagar som krävs för att du ska få ett godkänt system.

Miljöpåverkan

För att påverka miljön så lite som möjligt är det väsentligt att oljeavskiljaren är dimensionerad för hur mycket olja som kommer att behandlas. Om reningsverken tar emot för höga halter av olja kan det medföra att det sker en försämrad funktion av den biologiska nedbrytningsprocessen och försämrade sjunkegenskaper i slammet. På ABC Rör hjälper vi er att installera rätt storlek på er nya oljeavskiljare så att miljöpåverkan blir minimal från ert system och de lagar och föreskrifter som krävs följs.

Verksamheter som kräver oljeavskiljare

En oljeavskiljare bör användas i alla verksamheter som löper risken för utsläpp av kemikalier och oljor i dagvattnet.

  • Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar och ”Gör-det-själv”-hallar där golvbrunn finns
  • Bensinstationer
  • Verkstäder
  • Tvätthallar
  • Parkeringshus, garage och parkeringsplatser
  • Soptippar där avfall av kemikalier och olja dumpas
  • Vägkorsningar, tunnlar och broar där dagvattnet kan förorenas.

 

Våra certifierade kontrollanter finns över hela norrort. Kontakta oss idag för en konsultation.

Här nedanför ser ni tidigare jobb som vi utfört och som vi är mycket stolta över.

Ett exempel på en oljeavskiljarlarm som nyligen är installerat hos kund, där det mesta av installationen inte ens syns.