Kyla

Vi installerar din kylanläggning

Behöver du hjälp? 

 

ABC-rör servar eller installerar din kylanläggning, air-condition eller kylsystem. 

KONTAKTA OSS

 

08 – 92 92 00

Kylanläggning

 

Vi på ABC Rör installerar kylanläggning, air-condition eller kylsystem i Stockholm för både privatpersoner och företag. Vi installerar kylanläggningar för förvaring och frysförvaring av livsmedel, luftkonditionering, datakyla i serverrum, datahallar och teknikrum i hela Stockholmsområdet, Uppsala, Södertälje (med utgång från Sollentuna).

 

Vill ni installera en kylanläggning eller behöver er nuvarande kylanläggning underhåll eller reparation? Kontakta oss så hjälper vi er.

08 - 92 92 00
kyla

Kylanläggningar

 

En kylanläggning är helt enkelt en anläggning som används för kylning och kan vara allt från ett litet kylskåp till stora fjärrkylsystem. Det kan till exempel vara en lokal där man förvarar sådant som behöver en lägre temperatur än omgivningen eller där man förvarar sådant som alstrar väldigt mycket värme som behöver kylas ner.

 

Kylanläggningar fungerar på ungefär samma sätt som en värmepump. Den består av en förångare, kondensor, kompressor, expansionsventil och ett köldmedium.

Vad är passiv kyla

 

Passiv kyla å andra sidan innebär att man förhindrar byggnaden att bli för varm redan från start. Passiv kyla kallas även ibland för frikyla.

 

Passiv kyla är den billigaste metoden för att få komfortkyla. Denna metod tar tillvara på den kyla som finns i borrhålet, ytjorden eller sjön.

 

Vill ni installera en bervärmepump med frikyla eller se om ni kan använda er nuvarande pump för att även kyla ner ert hus? Kontakta oss så kan vi hjälpa er att undersöka era möjligheter och utföra en installation av kylanläggningen.

Vad är aktiv kyla?

 

Aktiv kyla innebär att man genom hjälp av olika metoder tillför kyla för att få ner temperaturen i byggnaden. Det är vanligt att exempelvis en värmepump använder sig av passiv kyla för att kyla ner till en början men om detta inte räcker till så sätts kompressorn igång och kyler ner mer.

Gratiskyla

från värmepumpar

 

Har man exempelvis en bergvärmepump så kan man använda sig av kylan i borrhålet för att få nästintill gratis kylning. En ytterligare fördel med att använda sig av kyla från berget är att detta gör att borrhålet återladdas under sommaren vilket ger bergvärmepumpen en bättre prestanda när höstkylan kommer.

Kontakta oss så kan vi se om er värmepump kan ge kyla

 

08 – 92 92 00

Exempel på olika kylanläggningar

 

Vi kan hjälpa er med er kylanläggning oavsett om den är stor eller liten och om ni är privatperson eller företag.

frysförvaring livsmedel

Frysförvaring av livsmedel

 

En vanlig anledning till att använda sig av en kylanläggning är att kyla ner livsmedel. Antingen i ett kylsystem för kylvaror eller frysförvaring för frysvaror.

Vi hjälper er med service, reparation, underhåll eller installation av frysförvaring av livsmedel och kylanläggningar i såväl små som stora butiker.

luftkonditionering

Luftkonditionering

 

Nu när husen är bättre på att hålla värmen inne så gör det även att det blir varmare i husen på sommaren. Det är då även många privatpersoner som börjar titta på att installera luftkonditionering i sitt hem.

Vi kan installera, reparera eller ge service, underhåll för er luftkonditionering i både mindre privathem och stora kontorsbyggnader eller köpcentrum.

kylanläggning serverrum

Kyla i serverrum / datahallar /teknikrum

 

I ett serverrum blir det en hög temperatur då IT-utrustningen genererar värme. Då livslängden för komponenter minskar i högre temperaturer så är det av stor vikt att kyla ner serverrummet.

Det vanligaste för att kyla i en dataanläggning är att använda sig av frikyla. Detta då det är en god driftsekonomi med just frikyla. Frikyla fungerar så att att man använder sig av antingen utomhusluften om denna är kallare än inomhus eller kyla från berget.

kylanläggning ishall

Isbanor

 

Det säger kanske sig självt men i ishallar behöver man en kylanläggning för att kunna erbjuda isåkning.

Ishallar kan kylas ned till exempel frikyla och man kan ta tillvara på den värme som alstras från kylmaskinen för att värma upp byggnaden i övrigt. För nedkylning av själva isbanan så används oftast ammoniak men en annan metod är att använda sig av koldioxid.

Koldioxid är ett system som kräver mindre energi och där man får en större värmeåtervinning.

Kontakta oss

 

Önskar ni en offert för ett jobb? Är ni osäkra på om vi kan hjälpa er med det ni önskar få gjort? Då är ni välkomna att kontakta oss.

Ring oss: 08 – 92 92 00

 

Maila oss: info@abc-ror.se

installation ac

Vi utför arbeten i Stockholmsområdet. Bland annat på följande platser: Danderyd  Täby  Vallentuna  Märsta  Åkersberga