Relining eller stambyte?

Relining eller stambyte?

Att åtgärda gamla rörstammar är ett stort och viktigt arbete, som får omfattande påverkan på byggnaden och de som bor eller arbetar i den. Numer finns relining som ett alternativ till att byta alla rör i fastigheten, men vilket av relining eller stambyte är bäst för just er? Här försöker vi reda ut begreppen för att göra beslutet lättare.

Vad är relining?

Relining går i korthet ut på att man renoverar befintliga, gamla rör, genom att spruta på ett lager plast från insidan. I praktiken innebär det att man gjuter nya plaströr inuti de gamla rören. Innan gjutningen inventeras och renspolas alla rör noggrant.

Relining har stora fördelar mot traditionellt stambyte om det görs i tid, medan rören fortfarande är hela och täta.

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att alla rör för vatten och avlopp i en fastighet byts ut mot nya. Det innebär mycket omfattande ingrepp i byggnaden och kräver i allmänhet att alla våtutrymmen som badrum och toaletter byggs om, eftersom både golv och väggar måste brytas upp för att det ska gå att komma åt rören.

Vad kostar relining och stambyte?

Vad relining eller stambyte kostar beror mycket på rörens skick och hur byggnaden ser ut. I många fall kan relining vara billigare, men för att vara säker på detta krävs en noggrann undersökning.

Beroende på vilka problem ni har med rören i fastigheten är det inte säkert att relining är en bra lösning. Man måste helt enkelt undersöka först och därefter avgöra om det är bättre att satsa på ett stambyte och se till att den nya rördragningen blir bättre än den gamla.

Nackdelar och fördelar med relining

Fördelar med relining:

 • Mindre ingrepp i byggnaden, med lägre kostnad som följd
 • Snabbare och smidigare
 • Mycket små olägenheter för de som bor eller arbetar i fastigheten

 

Nackdelar med relining:

 • Fortfarande experimentell teknik – Bara 15 år gammal
 • Kanske inte accepteras av alla försäkringsbolag – Kolla först!
 • Löser inte problem med felaktig rördragning, som ett stambyte kan åtgärda

Nackdelar och fördelar med stambyte

Fördelar med stambyte:

 • Nya, fräscha, moderna rör, dragna enligt senaste standard
 • Beprövad teknik, med känd livslängd
 • Inga problem med försäkringsfrågor

 

Nackdelar med stambyte:

 • Större ingrepp i byggnaden
 • Våtutrymmen måste göras om
 • Olägenhet för de som bor eller arbetar i fastigheten

Undersök alla rör innan ni bestämmer er för vad som är bäst för er

Om ni står i valet och kvalet mellan relining eller stambyte rekommenderas att ni först noga undersöker era rör och rörinstallationer, för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

 

Att bestämma sig för antingen relining eller stambyte utan att först ta reda på fakta är bara dumt och riskerar att leda till skenande kostnader, eller att era rörledningar inte fungerar så bra som de borde när arbetet är klart.

Vill ni ha hjälp? Kontakta oss eller ring 08-92 92 00

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.