Hälla varmt vatten i avloppet – Funkar de?

Om du med varmt vatten menar att hälla kokande vatten i avloppet överväg då att låta bli eftersom värmen i värsta fall kan kröka dina rör och i somliga fall leda till långt värre problem. Det är visserligen sant att tillräckligt varmt vatten löser upp fett, men det är inte särskilt effektivt mot hår, matrester och härdat fett om de inte spolas kontinuerligt och under högt tryck.

Att hälla varmt vatten i avlopp är i paritet med många andra klassiska husmorsmetoder sällan mirakellösningar. Tumregeln för att bli av med stopp i avloppet är att antingen ta bort stoppet med dina händer eller eller spola bort det med högt tryck.

Rensa avloppet själv

Vill du sköta avloppen själv, då är rådet att underhålla innan det går så långt så det blir stopp.

  • Ta bort hår och smuts mekaniskt med händerna eller enklare verktyg för ändamålet som vaskrensare, rensspiral eller rensband finns att köpa för hemmabruk.
  • Tänk på att andra kan påverkas av dina val då rörsystemen leder vidare ut från den toalettstol och diskho du har framför dig.
  • Allt är inte lämpligt att hälla ner i avlopp, varken i vasken, diskhon eller toalettstolen. Oftast tänker vi inte på det innan det är försent.

 

Tips vid stopp i avloppet

Ta reda på vilket material hela rörsystemet består av innan du börjar, inte bara de uppenbara delarna av avloppet. Är det gjutjärnsrör innan -70talet, -90 talets plast eller de nuvarande PEX-rören av kolfibrer du har, eller är rören lagade genom relining? Det är avgörande för vilken metod som är bäst anpassad.

  • Använd för ändamålet rätt utrustning.
  • Om något går fel. Är vi försäkrade?
  • Kontakta en rörmokare som är behörig när det gäller försäkringsaspekter vid eventuella vattenskador av, med eller i samband med åtgärden.

 

Husmorsmetoder

Skafferiets innehåll kan ha avloppsrensande effekter till viss del, men bikarbonats slipande egenskap och kemiska reaktion med ättika och vinäger är sannerligen ingen kvickfix vid omfattande avloppsstop. Dock kan vinäger istället ha en negativ inverkan på silikon som ofta ingår i det material som rörsystem tätas med. Citronsyra har visat sig lösa upp kalkavlagringar men kalk är inte den vanligaste anledningen till stopp.

  • Kaustiksoda fräter inte bara effektivt på fett, hår och matrester utan kan även orsaka skador på materialet i avloppssystemet. Kemikalieinspektionen avråder från användning av preparatet då det är korrosivt för metaller och kan ge allvarliga frätskador på hud och ögon vid stänk på användaren.

 

Rådfråga en rörmokare

Kontaka oss, vi finns behjälpliga vid frågor och oklarheter.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.