Vad är PEX rör

Vad är PEX rör egentligen. PEX är en förkortning av tvärbunden polyeten och syftar till det plastmaterialet rören är tillverkat av. I tvärbunden polyeten har materian genomgått tvärbindningar för att förbättra förmågan att möta varma och kalla temperaturer utan att deformeras.

PEX står för

PEX står för plastmaterialet tvärbunden polyeten, ett material som används mest för isolation av elektriska kablar och för rör till tappvatten och värmeinstallationer.

Materialet har hög isolationsförmåga och kan använda för rörledningar som utsätts för korrosionsrisk.

Vad används PEX rör till?

PEX rör ersätter i huvudsak kopparrör som tidigare använts i system till:

 • Tappvatten
 • Värme, kyla, radiatorer och annan VVS dragning
 • Nyproduktion och renovering

Vilka egenskaper gör PEX rör så användbara

 • PEX röret klarar höga och låga värmetemperaturer och trycket som kopparrören innan var ensamma om att klara.
 • PEX röret är fria från bly och andra tungmetaller
 • Du slipper avvikande lukter och smaker av vatten som går via PEX rör.
 • PEX rör är elastiskt dämpande vid start stopp på kranar och minskar därför slitage vid kopplingar och andra anslutningar.
 • Vid brand utvecklas inte giftiga plastgaser som för andra plaster med dessa PEX rör.
 • Dessa PEX rör underlättar installationen för VVS montören då de är lätthanterliga och följsamma till skillnad från tidigare rör vid rördragningar. Flexibiliteten ger dig möjliga lösningar som passar just ditt projekt.
 • Förväntad hållbarhet på över 50 år.

Kopparrör är kompatibelt med PEX rör

Koppling mellan befintliga rörstammar som består av kopparrör och utbyggnad reparation av anslutande system kan ersättas med PEX rör.

PEX rör i rör

Rör i rör eller RIR som det kallas används vid flera olika installationer. När de befintliga rören behöver förstärkas men när behovet av att dra om ledningen inte finns. RIR gör det lätt att dra och man slipper kapa befintliga kopparrör som ger risk för att inte stammar förblir täta.

PEX rör utifrån miljöaspekter

Materialet tillverkas utifrån de tuffa miljökrav som idag krävs för att certifieras.

Det har klassats som det bästa valet till VVS anläggningar ur miljö och hälsosynpunkt. Tillverkningen och energiåtervinningen av PEX rör har låg miljöpåverkan.

PEX rör finns i olika dimensioner och med nivå grad av isolering, ta hjälp av kunnig fackman för att optimera användningen och minska eventuellt värmespill.

Stödhylsa för PEX rör

Stödhylsans funktion är att ge stadga när kopplingar dras åt med klämringar mot röret. Klämringen kupas och röret behöver då stöd inifrån vilket en stödhylsa gör.

Råd vid privat installation av PEX rör

Får du koppla helt på egen hand eller finns det regler som styr vem som får dra och installera det som du planerar att göra?

Det finns naturligtvis exempel på dragningar och projekt som de flesta kan utföra på egen hand. När inga risker för läckage eller påverkan på andras installationer finns.

 1. Som att leda bort vatten från stuprännor
 2. Bygga sig ett utekök som används sommartid där installationen är helt synlig för upptäckt av läckage.

Vanliga frågor om PEX rör

 1. Vad är PEX rör avsedda till för användningsområden?VVS och till viss del EL.
 2. Uppfyller PEX röret helt branschens krav på kvalité?Ja, PEX rör är godkända att använda i Sverige.
 3. Varför finns skyddsrör i flera färger?Färgerna är regelstyrda och står för vad som transporteras innanför skyddsröret. Exempel kan vara el, avlopp eller dricksvatten.
 4. Hur mycket värme klarar röret?Från -40 till +90, beteende och karaktär skiljer sig åt i materialet även inom detta spann.

Slutord 

Korrekt val av dimension och till ändamål inom VVS är PEX rören ett bra alternativ och passar även ihop med de flesta andra rör genom kopplingar som tagits fram. Vid installation inom VVS gäller det att göra arbetet korrekt och utifrån gällande regler för att försäkringar ska gälla. Innan du påbörjar kopplingen sök vad som gäller för just ditt projekt.

Har du några frågor eller går i tankar om VVS installation tveka inte att kontakta oss.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.