Gasoltuber hemma – Vad bör man veta?

Gasoltuber – Vad man bör veta

Det finns viktiga regler hur man ska förvara och använda gasoltuber i hemmet. Gasol kan användas för gasspisar, grillar och terrassvärmare.

Gasol är det svenska handelsnamnet på en gasblandning som består i huvudsak av propan eller butan. Det är petroleumprodukt som finns i naturgas eller råolja och är luktfri vid utvinningen. Därför tillsätts ett luktämne så att man lättare ska upptäcka ett läckage. När man komprimerar gasolen övergår den från gas till vätska.

Man fyller aldrig gasolflaskor helt och hållet utan sparar knappt 20% så att gasen kan expandera vid en temperaturhöjning. Skulle gasolvätska komma ut i slangar eller rörsystem expanderar vätskan 250 gånger i volym. Det skapar en så stor tryckhöjning att det kraftigt ökar risken för att något ska gå sönder.

Förvara alltid gasolbehållare upprätt så att säkerhetsventilen fungerar korrekt. Gasolen är inte giftig men den är tyngre än luft. Läcker den ut samlas gasen på låga punkter där syret trängs bort.

Om ventilationen inte är tillräcklig vid gasolförbrännig bildas kolomonoxid. I ett begränsat utrymme leder det till kvävningsrisk.

Regler vid förvaring av gasoltuber för privatpersoner

  • Gasolflaskor får inte förvaras i källare eller på vinden.
  • Utrymmet ska vara ventilerat.
  • Maximalt 30 liters gasolbehållare är tillåtna, för större flaska krävs tillstånd. Gasoltub för villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Du får maximalt ha två stycken P11.

Gasol i hemmet

Rekommendationen är att en gasolflaska ska leverera 1 kg gasol per timme. Om det bildas frost eller is på utsidan av gasolflaskan betyder det att man tar ut för mycket gasol som gör att vätskan inte hinner omvandlas till gas och som i sin tur innebär att den kyls ner och trycket sjunker. Till slut är flasken helt trycklös trots att det finns vätska kvar.

Mer som är bra att veta om gasol:

  • Den inre kärnan i lågan ska vara blågrön till färgen vid förbränning. Ser du gula inslag i lågan ska gasolprodukten till service. Kontakta oss, hos ABC Rör får du hjälp!
  • Alla gasolanläggningar kräver årlig tillsyn och du bör göra ett täthetsprov varje år och varje gång du byter gasolflaska. En läckindiktator ska alltid monteras i ett gasolsystem. Man kan komplettera med en gasolvarnare som larmar vid ett läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln.
  • Användning av gasol i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser där kravet för gasbehållaren är max 5 liter (blå tub).
  • Rörledningarna ska vara synliga, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage.

Vi på ABC Rör hjälper dig gärna med mer information om gasol och tillhörande produkter till hemmet. Kontakta oss så hjälper vi dig!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.