Vatten och VVS

Läcksökning

Läcksökning – Hur går det till?

Att upptäcka en vattenläcka är en sak, men vad gör man egentligen för att ta reda på var någonstans det läcker så att läckan kan åtgärdas?

Här berättar vi mer om hur vi jobbar och hur det går till när vi letar upp det rör som behöver repareras.

Följ fukten

Första tecknet på en läcka är ofta fuktfläckar eller vatten som plötsligt dyker upp på fel ställe.

Det kan vara ett tecken på att läckan finns alldeles i närheten men beroende på husets konstruktion kan läckan ha funnits en längre tid och vattnet vandrat längs rören eller genom byggnadsmaterialet ut till en synlig yta. Det gäller i synnerhet sten- och betonghus, och de fall där rör är ingjutna i husgrunden.

Ibland går det i efterhand att följa fuktens väg tillbaka till läckan, men det går inte alltid att göra utan ingrepp i huset.

Synliga rör

Första åtgärden är att inspektera alla synliga rör, som går att komma åt. Ofta finns inspektionsluckor som går att använda och det kan också gå att följa rör på vinden eller i krypgrunden.

Rörinspektion med kamera

När det gäller avloppsrör finns bra möjligheter att hitta läckor genom att inspektera rören med kamera. Då går man in genom en renslucka eller något avlopp, först för att spola och därefter med kamera, för att inspektera.

Många läckor i avloppsrör kan upptäckas på detta sätt och ibland kan de också repareras inifrån genom relining, så att du får ett nytt tätt rör på insidan av det gamla trasiga röret, utan att du behöver göra stora arbeten i huset.

Provtryckning

När det gäller rör för färskvatten och vattenburen värme är rören oftast för trånga för kamerainspektion, men det går ändå att lokalisera läckan med viss noggrannhet genom provtryckning av rören.

Det går till så att vattenledningarna kopplas isär vid befintliga kopplingar och sedan provtrycks i sektioner. Till exempel kan rören till köket kopplas loss i båda ändar. Den ena änden pluggas igen och i den andra kopplas en provtryckningspump in.

Genom att pumpa upp och mäta trycket i varje ledning går det att konstatera om trycket sjunker någonstans. Då har man anledning att misstänka att röret läcker.

Vänta aldrig med läcksökning!

Om du plötsligt ser fuktfläckar någonstans i huset eller om golvet blir blött utan anledning ska du inte vänta. Läckande vatten kan orsaka stora skador om det inte åtgärdas snabbt, i synnerhet på trähus.

Genom att sätta in åtgärder med en gång minimerar du skadorna. Du kanske får finna dig i ett uppbrutet golv eller en vägg som måste stå öppen för att torka, men genom att agera snabbt slipper du värre skador på husets stomme.

Kontakta oss för omedelbar läcksökning och åtgärd

Hör av dig till oss direkt om du upptäcker fuktfläckar eller läckande vatten. Vår rörjour är öppen dygnet runt om det är akut. Annars hjälper vi dig under dagtid med alla typer av läcksökning och åtgärd.

Vi har mångårig erfarenhet av allt som har med rör och rörunderhåll att göra och kan ge dig snabb och kostnadseffektiv hjälp i alla lägen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.