Termostat

Hur fungerar en termostat på ett element

Om allt fungerar som det ska behöver du aldrig fundera hur en termostat funkar! Den ska nämligen reglera värmen helt automatiskt.

Ibland kanske man vrider på vredet fram och tillbaka när man inte tycker temperaturen känns rätt men man upplever inte någon större skillnad. Då är det antagligen dags att justera termostaten på elementet. Så, hur fungerar en termostat på ett element egentligen? Och vad gör man om det inte fungerar? Kan man justera termostaten själv och går det att byta en termostat?

Så här fungerar en termostat

En termostat reglerar automatiskt flödet för varmvattnet i dina vattenburna element. Det är en fiffig konstruktion som med stor precision både känner av rumstemperaturen och reglerar värmen.

I många termostater finns ett gasfyllt ställdon som påverkar en liten bälg av zink och koppar. Bälgen kan sträckas ut eller pressas ihop och denna rörelse reglerar en ventil för vattenflödet. Gasblandningen reagerar på temperaturskillnader och expanderar vid värme eller krymper vid kyla och det får bälgen att trycka in eller ut ett stift som sitter på ventilen som reglerar flödet. En del termostater har istället för gasblandningen ett vax som också ändrar volym beroende på temperaturen i rummet.

Ytterligare en variant av termostater har en stav av bimetall som böjer sig vid olika temperaturer och kan på så sätt påverka ventilen. Modernare termostater har inbyggd elektronisk lösning där en liten motor reglerar flödet i ventilen. 

Termostater har oftast ett vred med en nummerserie som ska indikera hur starkt vattenflödet är.

Kan man byta termostat på elementet? Det svåra är faktiskt inte själva bytet utan att hitta vilken termostat som passar ventilerna på dina element. Ibland måste man till och med byta ventilen. Vänd dig till oss så hjälper vi dig!

Hjälp! Termostaten i elementet fungerar inte! 

Ibland fungerar inte termostaten i elementet som det ska då ventilstiftet har fastnat. Oftast sker detta på sommaren då elementen inte behöver värmas upp. Ibland kan även en del avlagringar från kalk eller annat blockera stiftet. Elementet blir då kallt eftersom ventilen fortfarande är stängd.

Kan man själv justera termostaten på elementet? 

Hur kan man justera termostaten på ett element? Först ska problemet lokaliseras. Är rören till elementen varma? Är de varma men elementet kallt behöver man kontrollera ventilen som sitter bakom termostaten.

Termostatknoppen måste lossas för att komma åt ventilstiftet som sitter på ventilen. Massera eller tryck på det lilla stiftet. Du ser om den då fjädrar tillbaka. Om det fortfarande sitter fast kan du försiktigt knacka på sidan av ventilen. En del gamla avlagringar kan då lossna. Tänk på att du kan skada termostaten om du är för oförsiktig. Det kan vara klokare att låta en fackman titta på elementet först, särskilt om det är ett äldre element.

Om stiftet fortfarande inte rör sig måste antagligen packboxen i ventilen bytas ut. Det brukar vanligtvis vara relativt enkelt att byta packboxen, men vänd dig till oss på ABC Rör för att få rätt sorts packbox och råd vad du ska tänka på. Själva ventilen kan också behöva bytas ut och vi kan självklart hjälpa dig med allt detta och samtidigt se över hela elementet. Varmt välkomna!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.