gasinstallation

Installera gasspis – Vad du bör tänka på innan

Installera gasspis

Har du funderat på att installera gasspis i ditt kök? Moderna gasspisar finns i många utföranden och storlekar som passar de flesta kök.

Det finns många fördelar. Gaslågan värmer upp kastrullen eller stekpannan ungefär lika snabbt som en induktionshäll men en gaslåga gör det betydligt lättare att finjustera temperaturen. Varför inte göra som matlagningsproffsen? Installera en gasspis!

Installera gasspis i villa

Många förknippar gasspisar med lägenheter som är anslutna till ett stadsnät, men gasspisar kan installeras i fler bostäder än så. Lösningen heter gasoltuber.

Att installera gasspis i villa kräver planering innan projektet kan starta. Känner du redan nu en rad tveksamheter är det alltid klokt att först rådgöra med oss på ABC Rör som har flera års erfarenheter och är auktoriserad gasinstallatör.

Gasolinstallation – detta bör du tänka på

  • För gasspis i villor, fritidshus eller radhus, dvs enbostadshus, är endast gasolbehållare mindre än 30 liter tillåtna. Gasen är komprimerad till vätska och den gasoltub som gäller för en villa heter P11 (vikt 11 kg) och innehåller 26 liter. Vi rekommenderar två stycken gasolflaskor så man har en i reserv.
  • För att installera gasspis i lägenhet eller andra flerfamiljsbostäder gäller särskilda bestämmelser och för gasolen är kravet max 5-liter (blå tub) för gasbehållaren.
  • Det är inte tillåtet att förvara gasoltuberna på vinden eller källaren. Det krävs bland annat god ventilation. Allra vanligast är därför placering utanför huset i ett isolerat, skyddat och låsbart utrymme.
  • Till gasoltuben behövs läckindikator för att upptäcka läckage vid byten av gasolbehållare. Dessutom behövs reduceringsventiler och en slang som måste klara minusgrader ner till –30°C. Gör större täthetstester minst en gång per år.
  • Rörledningen ska vara synlig, lättåtkomlig och helst dras utan skarvar för att minska risken för läckage. Om skarvar trots allt behövs skall även dessa vara lätta att både se och komma åt. Behöver den dras genom väggar krävs särskilda skyddsrör. Komplettera gasspisen med en skyddsvajer så att du inte råkar dra av slangen om spisen behöver dras ut.
  • Om du köper en begagnad gasspis ska du kontrollera att den har en CE-märkning med fyra efterföljande siffror för att vara godkänd, samt märkt med ”B/P” (butan/propan dvs gasol) och ”30 mbar” eftersom den ska klara gasol.
  • Ska du koppla in gashäll istället för gasspis? Bestäm först vilken modell av gashäll du vill ha, anpassa ny bänkskiva och köksskåp efter detta. Räkna med att gashällen ska ha minst 5 cm kant runt om. Man kan beställa en bänkskiva med färdigutsågat hål. Glöm inte heller att det behövs eluttag för gashällen plus den separata elektriska ugn som då behövs.
  • Vid strömavbrott fungerar alltid en gasspis även om den har en elektrisk tändning. Ha därför alltid tändstickor eller tändare i beredskap.

Installera gasspis, kostnad

Beroende på förutsättningarna kan förstås installationskostnaderna för gasspis variera kraftigt. Här är några tips:

  • Begär in flera offerter för att få en kostnad när du ska installera gasspis. Tänk på att installationen för gasoltuber är mer komplex. Det kan vara viktigt att installatören kan skräddarsy för just ditt uppdrag.
  • Du kan dra de rör som du kan installera själv, men kom först överens med en installatör som sedan ska avsluta installationen genom att koppla ihop allt och läcktesta.
  • Glöm inte bort försäkringen! Många försäkringsbolag kräver en installation av auktoriserad installatör för att försäkringen ska gälla fullt ut. Kontakta dem innan du börjar för att ta reda på vad som gäller.
  • En installatör ska även kunna erbjuda bortmontering och bortforsling av gammal utrustning.
  • I befintligt stadsnät kan du kanske söka särskilt installationsbidrag. Stockholms Gas erbjuder exempelvis ett bidrag på 1200 kronor när du köper och ansluter en ny gasspis eller gashäll.

 

Ni är varmt välkomna till oss på ABC Rör så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.