Avluftning av avloppet

Hur gör man?

Avluftning av avloppet behövs för att det inte ska uppstå undertryck vid spolning av toalett, tömning av diskho och liknande, så att vatten sugs ut ur vattenlåsen på andra ställen i bostaden.

Avluftning är något som ska byggas in från början och består oftast av ett avloppsrör som dras upp till vinden eller taknocken, så att luft kan komma in uppifrån men inget vatten kan stiga upp nedifrån.

Ibland kan det bli problem med avluftningen, eller så saknas den. Då går det att sätta in olika åtgärder beroende på situationen.

Lokal avluftare med vakuumventil

Om du har problem på ett enskilt ställe i bostaden, till exempel med att vattnet sugs ur vattenlåset i köket när du spolar på toaletten, går det att åtgärda genom att montera separat avluftning under diskbänken.

Det går till så att en extra anslutning dras ut från avloppet under diskbänken. Denna extra anslutning går upp under diskbänken och lämnas öppen, så att luft kan komma in om det uppstår undertryck.

För att inte avloppslukt ska komma upp ur röret monteras en vakuumventil på änden. Ventilen är konstruerad så att luft fritt kan sugas in, men att ingenting kommer ut.

Lokal avluftning fungerar bra, men förutsätter att du kan komma åt rören. Det är alltså inget fungerande alternativ för till exempel golvbrunnar.

Central avluftning på vind eller utomhus

Den bästa lösningen är central avluftning av avloppet, med ett rör som slutar på vinden eller i höjd med taknocken på utsidan. Om den är korrekt utförd motverkar central avluftning alla problem med vakuum i avloppet.

Om du bor i hus och inte har central avluftning går detta i allmänhet att ordna, men det krävs nästan alltid ingrepp i huset som kan bli mer eller mindre omfattande beroende på hur rördragningen är gjord och hur huset ser ut.

Om det inte går att dra avluftningsrör inomhus på ett rimligt sätt kan det vara ett alternativ att dra den helt eller delvis utvändigt. Ofta går detta att göra på baksidan eller någon gavel av huset där det inte syns så mycket.

Kontakta oss om du vill ha råd och hjälp med avluftning av avlopp

Om du har problem med återkommande avloppslukt hemma kan det bero på dålig avluftning av avloppet. Kontakta oss i så fall, så kommer vi hem till dig och felsöker, och ger offert på lämpliga åtgärder.

Dåligt fungerande avlopp och avloppslukt kan ha många olika orsaker och det är inte alltid uppenbart vad felet är. Därför kan det vara bra att ta in professionell hjälp innan du lägger tid och pengar på åtgärder som kanske inte löser problemet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.