Gasoltuber – Allt du behöver veta om gasoltuber till grill, terrassvärmare och husvagn

Vad för regler gäller för gasolflaskor till grillen, terrassvärmaren och husvagnen?

Hur förvarar man gasol?

 • För privatpersoner är gasoltuber max 30 liter tillåtna och endast för eget behov.
 • Gasolflaskor ska förvaras stående – även vid transporter.
 • Gasol får inte förvaras i källare eller på vinden.
 • Utrymmet ska vara ventilerat.
 • Glöm inte att sätta upp gul/svart skylt där flaskorna förvaras så att Räddningstjänsten ser var de finns.

Gasolflaskor till grillen och terrassvärmaren

 • Se till att terrassvärmaren står stadigt. Välter den kan flytande gasol rinna till brännaren vilket skapar en väldigt kraftig låga.
 • Material som finns för nära terrassvärmaren riskerar att fatta eld. Låt gasolen stå tillräckligt långt bort från brännbart material som väggar och möbler.
 • Var noga med att rengöra grillen från fett som kan börja brinna.
 • Ställ alltid er gasoltub bredvid och inte under grillen, annars riskerar man att grillen värmer upp gasolbehållaren och att den kommer i kontakt med fett från grillen.
 • Placera en pulversläckare och skyddshandskar i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna. Använd aldrig vatten för att släcka en eld.
 • Kontrollera gasolslangen regelbundet eftersom den åldras av väder och vind. En torkad slang ska bytas ut. Se till att nya slangen är märkt med -3o°C och “kaltbeständig”.
 • Om du misstänker läckage, använd läckspray eller pensla tvållösning för att lättare hitta läckaget. Pensla tvållösningen även på skarvar och anslutningar. Det uppstår bubblor där läckan finns. Använd inte grillen eller terrassvärmaren innan läckaget är åtgärdat.
 • Byt ut och rengör lavastenarna varje år.

Gasol i husvagnen

Tänk särskilt på detta när det gäller gasoltuber för husvagnen eller husbilen:

 • Husvagnen kan vara felaktigt byggt eller så blir den egna installationen felaktig, man kan också ha använt för gammal utrustning. Allt detta ökar riskerna. Anlita därför kompetent personal för installationen av gasolsystemet.
 • Man ska kunna nå huvudavstängningsventilen utifrån.
 • Gasflaskan ska förstås vara ordentligt fastsatt och får endast var åtkomliga utifrån men den ska även kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.
 • Även gasolslangen ska kunna inspekteras utan verktyg.
 • Spis, ugn och kyl ska vara anslutna med slang, övrig utrustning med rörledning.
 • Se till att det finns god ventilation och köp en gasvarnare som monteras inne i husvagnen.
 • Ha minst en pulversläckare på 2 kg med lägst effektivitetsklass 13A 70BC. Köp två eller en större släckare för stora husvagnar.

 

Tänk på att vid rätt förbränning ska den inre kärnan i lågan vara blågrön till färgen. Ser du gula inslag i lågan ska den lämnas in till service. Kontakta oss så hjälper vi dig!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.