Golvbrunn utomhus

Precis som med avlopp inomhus behöver man se över sina avlopp utomhus med jämna mellanrum. Som regel behöver kapaciteten vara bättre utomhus än inomhus för att avleda större vattenmängder. Dessutom bjuder Sverige på ett klimat med minusgrader som innebär en del utmaningar.

Till skillnad mot golvbrunnar inomhus ska exempelvis inte liknande avloppsbrunnar utomhus ha vattenlås eftersom dessa fryser. Det kan skada både brunnen och täppa till. Därför använder man en spygatt istället som saknar vattenlås. En spygatt kan svälja stora mängder regnvattnet, eller dagvatten som det egentligen kallas, och kan med fördel användas för källartrappan eller garagenedfarten. Spygatten kopplas till en avloppsledning som mynnar ut i en golvbrunn med vattenlås eller en annan slags lösning där man inte riskerar att vattenlåset fryser.

Spygatten och golvbrunnar kan förses med olika typer av silar som är enkla att lyfta bort för rengöring och översyn. Till skillnad mot inomhuslösningar används silar av gjutjärn utomhus istället för rostfritt stål.

Minimera mängden regnvatten

Se över miljön runt avloppsbrunnen. Löv kan exempelvis lägga sig på silen och täppa till hela systemet vid nästa skyfall. Det kan leda till översvämningar där vattnet riskerar att rinna in i fastigheten via garagedörren eller källardörren. Kratta därför bort löv och annat från silen regelbundet.

Ett sätt att undvika både löv och vatten är att förse källartrappan med ett tak. Taket leder bort vattnet. Självklart ska även lutningen ses över så att inte onödigt mycket vatten rinner mot avloppsbrunnen.

Stuprännor kan också leda bort vattnet direkt ut på marken istället för belasta dagvattenledningen.

Stenkista och dagvattenledningar

I gamla fastigheter kopplades avloppsbrunnen ihop med spillvattenledningen vilket riskerar att ge översvämningar vid kraftiga regnskurar eller snösmältningar. Numera är man som fastighetsägare skyldig att ha separata lösningar för dagvattnet och spillvattnet.

Ett lösning är att koppla in ditt dagvatten till den kommunala dagvattenledningen, men om marknivån för dessa ligger högre än din brunn behöver du en pump som pumpar vidare vattnet till dagvattenledningen.

En annan lösning är att leda dagvattnet till en stenkista som grävts ner på frostfritt djup. Namnet skvallrar om tidigare lösningar då man grävde ner en hög med stenar dit vattnet leddes. I moderna lösningar gräver man istället ner regnvattenkassetter av plast som täcks av fiberdukar för att undvika att kassetterna fylls med sand. Kassetterna har stor kapacitet att ta emot större mängder dagvatten.

För båda lösningarna behövs även en uppsamlingsbrunn som placeras en bra bit från fastigheten

Har ni frågor eller går i tankar om att byta ut eller serva era golvbrunnar? Tveka inte att höra av er!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.