Hur fungerar en diskmaskin?

Diskmaskinen har blivit en av hushållets viktigaste vitvara. Den har en så pass given roll att vi knappt funderar hur den fungerar. Handen på hjärtat. Vet du hur din smutsiga disk som du stoppar in i maskinen blir ren?

Så här diskar diskmaskinen

Alla diskmaskiner fungerar i princip på liknande sätt. Att diska är en i grunden enkel mekanism. Diskmaskinen värmer upp vatten som spolas med högt tryck över den smutsiga disken och ett diskmedel som löser upp resterande smuts och fett. Beroende på hur bra vattnet värms upp och hur effektivt det spolas över disken avgör slutresultatet. Det kan därför vara bra att förstå hur en diskmaskin fungerar så att du kan underhålla den på rätt sätt.

De flesta diskmaskiner fungerar så här:

  • Diskmaskinen har en bottenskål dit kallt vatten spolas in via inloppsslangen.
  • I botten finns värmeelement som värmer upp vattnet till rätt temperatur. Vattnet ska vara hett så tänk på att all disk måste tåla maskindiskning.
  • Det uppvärmda vattnet pumpas sedan ut genom diskmaskinens spolarmar. Trycket får spolarmarna att snurra och spruta ut vattnet med så pass kraft att den löser upp och spolar disken fri från matrester.
  • Bor du i en region som har kalkrikt, hårt vatten behöver din diskmaskin en vattenavhärdare, annars riskerar din disk får vita beläggningar. Vattnet passerar då en jonbrytare som omvandlar hårt vatten till mjukt. Avhärdaren behöver dock salt för att hållas ren. Saltet häller man i en särskild behållare. Vid varje diskning passerar alltså vattnet genom saltbehållaren och jonbrytaren. Osäker hur hårt vatten du har? Uppgift om det står ofta angivet på kommunens hemsida.
  • Diskmaskinens program avgör sedan när maskindiskmedel tillsätts under diskprocessen. När det är klart pumpas det smutsiga vattnet ut, nytt vatten tas in, värms upp, pumpas ut genom spolarmarna igen och sköljer av disken för att undvika att matrester eller diskmedel finns kvar.
  • När hela diskprocessen är klar startar programmet en torkning. Använder du sköljmedel torkar disken fortare och risken för missfärgningar minskar.

 

Så här underhåller du diskmaskinen

  1. Ta loss spolarmarna då och då och spola igenom dem med vatten.
  2. Även om moderna diskmaskiner har självrensande silsystem behöver man ändå regelbundet tömma renssilen och rengöra den.
  3. Se till att inte saltbehållaren är tom, annars kan inte maskinen automatiskt hålla vattenavhärdaren ren.
  4. Värmeelementet, som är i direkt kontakt med vatten, riskerar att få kalkavlagringar. Det finns särskild maskinrengöring att köpa som avlägsnar kalk, mat och fett i maskinen.

Intresserad av mer om diskmaskiner? Läs hur man installerar en diskmaskin själv

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.