Hur funkar en Flottörventil?

Tekniken bakom flottörventiler är egentligen väldigt enkel. En boll eller kopp flyter på vattenytan i en behållare och följer med när vattenmängden ökar eller minskar. Dessa rörelser reglerar en påfyllnadsventil och därmed flödet av vatten i behållaren.

Tittar du ner i en gammal toalettank ser du enklare flottör som en boll som flyter vid vattenytan. Flottörbollen är sedan ansluten till påfyllnadsventilen med en flottörarm.

En flottörkopp är mer kompakt och den hittar du sannolikt i moderna toaletter.

Hur en flottörventil fungerar

Innan du spolar toaletten är vattentanken full med vatten. Påfyllnadsventilen är stängd och toalettflottören flyter överst i tanken. För själva spolningen trycker man på en knapp som i sin tur är kopplad till ventilhuset. Moderna toaletter har som regel två knappar för olika stark spolning och är då försedd med dubbelspolande ventilhus.

Bredvid ventilhuset hittar du flottörventilen med den flytande flottören. En universal modell är Fluidmaster, som är vanlig i många toalettmodeller. Fluidmaster har flottören på utsidan runt ett plaströr, hängande på en flottörarm. Flottörventilerna kan dock se olika ut beroende på toalettfabrikat och modell.

Flottörventil fluidmaster har en liten tryckkammare längst upp som regleras av ett membran. När du spolar sjunker flottören med vattennivån och flottörarmen drar då upp en kontrollnål till ett övre läge. Detta gör att vattnet pressas ut från tryckkammaren ovanför membranet. När trycket i kammaren är borta lyfts membranet upp och släpper därmed fram vatten under membranet i flottörventilen som då fyller tanken med vatten. När flottören stiger igen, skjuter den ner kontrollnålen och tryckkammaren fylls återigen med vatten. När spolcisternen sedan är fylld har tryckkammaren tryckt ner membranet igen och ventilen för vattenflödet är stängd.

Flottörens rörelser reglerar alltså en ventil vars mekanism har ett öppet eller stängt läge beroende på vattenmängden.

Toaletten rinner – var sitter felet?

Olika toaletter har olika system men här är en beskrivning för att lokalisera felet.

Börja med att stänga av vattnet till toaletten. Rinner vattnet i toaletten från cisternen trots att vattnet är avstängt sitter felet i bottenventilen och bottentätningen behöver bytas.

Slutar vattnet att rinna i toalettstolen när vattnet är avstängt, eller flödar vatten över breddavloppet eller flottörventilen när vattnet är på? Då sitter felet i påfyllnadsventilen och membranet i flottörventilen behöver rengöras eller bytas. Nya finns att köpa i fackhandeln.

Flottörventiler kan dock vara svårreparerade och behöver som regel bytas ut. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.