Hur installerar man en diskmaskin själv

Att installera diskmaskin behöver inte vara jättesvårt. Om köket är förberett och du vet hur du ska göra är det ett snabbt avklarat jobb, men ibland krävs extra installationer för att kunna ansluta vatten och/eller el och då kan det ibland krävas att du tar hjälp av en elektriker eller rörmokare.

Så här gör man 

När du ska installera diskmaskin, börja gärna med att kontrollera allt i förväg, innan du ens köper maskinen.

  • Kontrollera att diskmaskinen får plats. Är utrymmet du tänkt dig tillräckligt stort för att rymma den diskmaskin du tänker köpa? Finns hål för att dra alla slangar?
  • Kontrollera att diskmaskinsanslutning med avstängning finns. De flesta försäkringsbolag kräver separat avstängning för vattnet till diskmaskinen. Ofta är det integrerat i köksblandaren. Annars behöver du komplettera din installation
  • Kontrollera anslutning för utloppet. Moderna vattenlås i kök har oftast anslutning för slang för diskmaskin. Saknas det kan du behöva komplettera. Det går att ha slangen hängande över kanten i diskhon, men det är kanske inte så snyggt eller säkert.
  • Kontrollera att eluttag finns och att det är anslutet till jordfelsbrytare. Saknas något här måste du ta hjälp av en behörig elektriker
  • Börja installationen med att ansluta utloppet. Ofta finns en avsmalnande anslutning på vattenlåset, där du skär av till rätt diameter och trycker på slangen. Glöm inte att även säkra med slangklämma.
  • Anslut slangen för inloppet. Den har i allmänhet en packning och ska skruvas på en slätända. Är ytan som packningen ska täta mot inte slät utan spetsig behöver du komplettera med en nippel, eftersom den spetsiga delen riskerar att skära hål i packningen, med läckage som följd.
  • Anslut elen och öppna diskmaskinsavstängningen. Kontrollera att det inte läcker vatten någonstans.
  • Provkör diskmaskinen med något kort program, men glöm inte att ta ut alla manualer och tillbehör först.
  • När allt fungerar, ställ in diskmaskinen på plats. Står diskmaskinen på golvet, under köksbänken är det ett krav att du har spillbricka under, så att du snabbt märker om maskinen börjar läcka.

Dubbelkolla din försäkring

När du installerar diskmaskin, kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vissa bolag kräver extra åtgärder, till exempel läckagestopp på vattenanslutningen. Alla bolag kräver att jobbet görs på ett fackmannamässigt sätt.

Osäker? Ring en rörmokare

Känner du minsta osäkerhet inför att installera diskmaskin, ring oss, så skickar vi en kunnig och certifierad rörmokare. När det gäller vatten finns alltid risk för att fel leder till läckor, med tråkiga konsekvenser.

Att anlita en fackman till att göra jobbet är en billig försäkring mot framtida problem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.