Vad gör man när kranen slutar spola?

Plötsligt dåligt tryck i kranen?

Har du plötsligt dåligt tryck eller ojämnt vattenflöde från vattenkranen? Det beror oftast på att filter är igensatta av skräp som kommer med vattnet eller kalkavlagringar. Ett problem som du oftast kan åtgärda själv!

Lokalisera först problemet med dåligt tryck i kranen

Kontrollera först om det är fler kranar i huset som har samma problem med att trycket är för svagt. Flödar det vatten som det ska i övriga huset är det dags att kontrollera kranens munstycke.

Bor du i ett äldre hus med gamla vattenrör är det inte helt ovanligt att det med tiden uppkommer rost i rören. Rost flagnar, lossnar och täpper sedan till filtren som i sin tur påverkar det flöde som kommer ur kranarna.

Det utesluter inte att det även finns en del skräp även i moderna rör. Exempelvis kan rörarbeten eller markarbete utanför din bostad medföra att skräp kan komma in i dina vattenrör. Skräp som till sist hamnar och täpper till silar och filter.

Så här löser du problem med dåligt tryck i kranen

Om problemet är mer lokalt behöver filtret i kranens strålsamlare rengöras. Det gör du enkelt genom att skruva av strålsamlaren och testa om vattentrycket då är normalt när inget filter hindrar vattnet. Plocka ut det lilla filtret i stålsamlaren och rengör det. Ibland har det bildats kalk som täpper igen filtret och då behöver kalken avlägsnas. Eller så köper du helt enkelt ett nytt filter. Även duschmunstycken kan behövas rengöras från kalk lite då och då.

Om hela huset har lågt vattentryck kan felet vara svårare att åtgärda själv. Det man först kan kontrollera är om det är samma flöde oavsett varmt eller kallt vatten. Äldre galvade kallvattenrör kan korka igen då det byggs upp avlagringar inne i rören med tiden. Då måste rören bytas ut.

Du kan också kontrollera med dina grannar om även de har dåligt tryck. Om det bara är du som har problem kan felet dels finnas i servisledningen till din fastighet eller fastighetens egna rörledningar. Det du ska göra då är att stänga alla kranar i huset och kontrollera om vattenmätaren registrerar ett flöde, lyssna även efter ett susande. Registreras det ett flöde och du hör susningar tyder det på ett läckage. Stäng därefter ventilerna vid vattenmätaren, är mätaren stilla och susandet upphör finns läckaget inne i fastigheten. Om du däremot hör susningar vid inkommande vattenledning finns läckaget innan vattenmätaren.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.