provtrycka golvvärme

Vi vet allt om hur man gör för att provtrycka golvvärme. Här beskriver vi i stora drag hur det går till, varför det är viktigt och hur du bör agera om du får problem med läckande golvvärme.

Vattenburen golvvärme består av rör som antingen läggs i spår, i undergolvet, eller som gjuts in i betong eller flytspackel.Vilken metod som används beror på hur bjälklaget ser ut men också på vilken typ av övergolv du har.

Under trägolv går det att lägga golvvärme löst, i spårad spånplatta eller speciella isoleringselement. När det gäller keramiska golv måste golvvärmerören däremot gjutas in.

Golvvärme kan också gjutas in direkt i betongplattan under huset. Den blir då en integrerad del av husets grund och du kan sedan fritt välja golvmaterial.

hur provtrycker man golvvärme?

Man provtrycker golvvärme genom att isolera en av golvets rörslingor. Man ser till att slingan är helt vattenfylld och inte innehåller några luftbubblor. Därefter pluggas ena anslutningen igen och den andra ansluts till en pump med tryckmätare.

Själva provtryckningen går förenklat till så att vattentrycket höjs till ett visst värde och att man sedan kontrollerar att trycket inte sjunker under viss tid. Den exakta proceduren varierar mellan olika rörtillverkare och rörtyper.

Hur provtrycker man vattenledning?

Att provtrycka en vattenledning går till på samma sätt som att provtrycka golvvärme. Röret ska vara vattenfyllt och fritt från luftbubblor. Ena änden pluggas igen och en provtryckningspump ansluts i andra änden.

Provtryckningen går till på samma sätt, men ofta används ett högre tryck för vattenledningar än för golvvärme, eftersom maxtrycket i tappvattensystem i allmänhet är högre än i värmesystem.

Kan man provtrycka själv?

Du kan provtrycka golvvärme själv om du har tillgång till rätt utrustning, vet hur arbetet ska göras och känner till rörtillverkarens rekommendationer.

En svårighet med att provtrycka golvvärme själv kan vara att dokumentera arbetet på rätt sätt och att kunna bevisa i efterhand att det gjorts i enlighet med regelverket.

För de flesta är det inte värt pengarna och arbetet som krävs för att lära sig allt och sedan göra jobbet. Därför är det oftast bättre att ta hjälp av en certifierad rörfirma. Du slipper göra jobbet själv och får dessutom kvitto och dokumentation på korrekt utfört jobb.

Vad ska jag göra om golvvärmen läcker?

Om du har eller misstänker att golvvärmen läcker ska du först och främst stänga av den del där läckan finns. Ofta finns ventiler eller små kranar för att göra detta. Därefter bör du snarast kontakta en rörmokare för att få rätt hjälp.

Kontakta oss för hjälp med provtryckning av golvvärme

Abcror är certifierade av säkert vatten och med lång erfarenhet av bl.a provtryckningar. Vi hjälper dig med allt som gäller provtryckning av golvvärme på kort varsel och till rimliga priser. Hör av dig redan idag.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.