Vatten och VVS

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Det flesta vet att avloppsrör sätts igen eller kan gå sönder och måste bytas efter några årtionden, men inte alla vet att även den inkommande vattenledningen – servisledningen – kan bli igensatt och behöva bytas.

Speciellt äldre inkommande vattenledningar i koppar blir igensatta med tiden. Främst är det kalk, som finns naturligt i dricksvattnet, som avlagras i rören. Beroende på var du bor och hur mycket kalk som finns i dricksvattnet – hur hårt det är – går processen olika snabbt.

Modernare inkommande vattenledningar är ofta i plast och har mycket mindre problem med att de sätts igen, eftersom plasten är så hal. Istället torkar de och spricker med tiden.

Vad kostar det att byta vattenledning till huset?

Kostnaden varierar med hur lång ledning du har och hur mycket man måste gräva, men i de flesta fall tar det inte så många timmar. Be om en offert för att få exakt svar.

Vad innebär det att dra om inkommande vatten?

I de flesta fall innebär det att vi gräver upp inkommande vattenledning, från anslutningen vid tomtgränsen, fram till huset och byter den till en ny, av modern typ, oftast i plast.

Rost i vattenledningar, vad gör jag åt det?

Har du rost i vattenledningarna innebär det förmodligen att du har mycket gamla vattenledningar i järn. I sådana fall rekommenderar vi byte till modernare material

Avloppsröret under huset är trasigt. Hur löser man det?

Det finns olika lösningar. Vad som är bäst beror mycket på vad huset har för grundläggning. Är rören lätt åtkomliga byter vi. Har du en modern, armerad platta är det besvärligare och vi kan försöka gjuta ett nytt rör i röret (relining)

Går det att byta avloppsrör i betonggolv?

Ja, det går, men det krävs stora ingrepp, eftersom golvet måste hackas upp för att rören ska gå att komma åt. En bättre lösning kan vara relining, där vi gjuter nya rör inuti de gamla, eller helt ny rördragning.

Om oss

Vi kan allt om rör och hjälper dig gärna med renovering eller byte av gamla vattenledningar och avloppsrör. Hör av dig till och och berätta mer om vad du behöver, så återkommer vi med ett bra förslag.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.