Vatten och VVS

Funderar du på att byta inkommande vattenledning?

Funderar du på att byta inkommande vattenledning? Det flesta vet att avloppsrör sätts igen eller kan gå sönder och måste bytas efter några årtionden, men inte alla vet att även den inkommande vattenledningen – servisledningen – kan bli igensatt och behöva bytas. Speciellt äldre inkommande vattenledningar i...

0
2