Vad är Legionella?

Legionella är en grupp bakterier som förekommer naturligt i vatten. Normalt sett är halterna så låga att de inte utgör någon fara för människor, men under speciella omständigheter kan bakterierna växa till kraftigt. Risk för tillväxt av legionellabakterier framför allt i stillastående vatten som är mellan...

0
1