Vad är Legionella?

Legionella är en grupp bakterier som förekommer naturligt i vatten. Normalt sett är halterna så låga att de inte utgör någon fara för människor, men under speciella omständigheter kan bakterierna växa till kraftigt.

Risk för tillväxt av legionellabakterier framför allt i stillastående vatten som är mellan 20 och 45 grader varmt. Sådana förhållanden kan uppstå i felaktigt dimensionerade eller defekta varmvattenberedare, men också i grenar av tappvatten- eller värmesystem som används sällan.

De flesta moderna vatten- och värmesystem är dimensionerade och konstruerade för att motverka legionellatillväxt och värma vattnet så att bakterierna dör. I normalfallet är det alltså mycket liten risk att smittas.

Vilka är symtomen för legionella?

Legionella finns i olika varianter och kan orsaka olika sjukdomar.

Den farligaste och mest välkända, legionärssjukanär en allvarlig form av lunginflammation, med symptom som feber, frossa, huvudvärk och smärtande muskler, som senare följs av torrhosta, andningssvårigheter och andra lungsymptom.

Legionellabakterier kan också ge upphov till Pontiacfeber, som har influensaliknande symptom. Sjukdomen är dock kortlivad och går över av sig själv.

Vanliga frågor och svar om legionella

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om legionella och hur man skyddar sig.

Vid vilken temperatur bildas legionella?
Legionellabakterier växer till vid temperaturer mellan 20 och 45 grader och speciellt i intervallet 35 – 40 grader.
Hur bildas legionella?
Legionellabakterier förekommer naturligt i vatten, men i mycket låg koncentration och är normalt inte en hälsorisk
Hur smittar legionella?
Legionärssjuka smittar typiskt sätt genom bakterier som sprids med vattendimma och når lungorna.
Är Legionella farligt?
Legionärssjukan, den vanligaste sjukdomen som orsakas av legionella-bakterier är en mycket allvarlig lunginflammation, som kan leda till döden.
Hur vanligt är legionella?
I Sverige registreras årligen mellan 100 och 150 fall av legionärssjuka.
Hur snabbt bildas legionella?
Legionellabakterier växer till olika snabbt beroende på temperatur, men snabbast mellan 35 och 40 grader. Över 50 grader dör bakterierna efter viss tid.

Hur undviker man legionella?

Den viktigaste metoden för att undvika legionella i tappvattensystem är att se till att varmvattenberedaren fungerar bra och värmer vattnet till minst 60 grader. Det är också viktigt att beredaren är i gott skick så att hela vattenmängden verkligen blir varm.

Vid 60 grader räknar man med att legionellabakterier dör inom 10 minuter. Höjs temperaturen till 70 grader dör 90 procent av bakterierna inom 10 sekunder.

I värmepannor och värmeväxlare för vatten gäller samma temperaturer. Dessutom är det viktigt att se till att vatten inte kan bli stående i icke anslutna rördelar. Oftast används så kallade legionellabrickor för att stänga sådana delar, så att inget vatten kan bli stående där.

Önskar ni en rutinkoll eller misstänker att ert vattensystem in fungerar optimalt? slå oss gärna en signal eller kontakta oss per mail.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.