värmepump

Oljeavskiljare vad gäller

När krävs det oljeavskiljare? Här ska vi gå genom vad som gäller för oljeavskiljare, hur de fungerar och vem som måste ha en oljeavskiljare.   En oljeavskiljare är viktig i verksamheter som använder sig av oljor, eftersom utsläpp av dessa i ledningsnätet kan störa vattenreningen i kommunens anläggningar...

0
1